logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Koningswei

In de periode tussen 2024 en 2027 transformeert het Koningsplein naar de Koningswei. Er komt een verbinding met de Piushaven, veel groen en zo’n 350 koop- en huurappartementen in twee nieuwe gebouwen. Ook komt er een gastenhuis: een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie met een centrale leefruimte aan de Koningswei.

Van de appartementen valt 68% in de categorieën sociale en middeldure huur. In december 2022 stemde de gemeenteraad in met de plannen.

Plannen Koningswei

Na de zomer van 2024 is het Stadsforum klaar en verhuist de markt daar naartoe. De sloop van de gebouwen van TBV Wonen en Amvest aan de zuidzijde van het Koningsplein staat gepland voor het voorjaar van 2024. Aansluitend start de bouw. In 2026 en 2027 worden de appartementen opgeleverd. Daarna komt het groen en de rest van de openbare ruimte. Een definitief ontwerp hiervoor wordt in 2024 gemaakt met het planteam Koningswei. In het planteam zitten bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de omgeving van het Koningsplein. 

Markt en evenementen

De markt en andere evenementen blijven voorlopig nog gebruik maken van het Koningsplein. De werkzaamheden op het Stadsforum (omgeving Willemsplein) fase 1 zijn afgerond voor de zomer van 2024. Dan verhuist de markt naar het Stadsforum. 

Ruimtelijke procedures en planning

Nu de gemeenteraad op 13 december 2021 akkoord is gegaan en ook Amvest en TBV Wonen positief heeft besloten over de noodzakelijke investeringen, wordt het bestemmingsplan aangepast. Hiervoor zijn het Stedenbouwkundig Plan voor de woningbouw en het schetsontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. Op 1 juni 2022 was er een informatieavond over de laatste stand van zaken. Kort voor de zomervakantie lag het bestemmingsplan ter inzage. In november 2022 spreekt de raad over het plan. Vaststelling volgt waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2022. Het raadsvoorstel staat in ons Bestuurs Informatie Systeem.

Meest gestelde vragen Koningswei

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Therese Mol van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via therese.mol@tilburg.nl.