Koningswei

In de periode 2024 – 2027 verandert het Koningsplein in Koningswei. Op het plein met veel groen, komt een verbinding naar de Piushaven via de huidige Koopvaardijstraat en nieuwe appartementen.

Plannen Koningswei

De gemeente Tilburg, Amvest en TBV Wonen hebben overeenstemming bereikt over de plannen voor het Koningsplein. In het afgelopen jaar is in overleg met het planteam (met daarin allerlei belanghebbenden) het Stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Het college heeft het plan voorgelegd aan de gemeenteraad die op 13 december 2021 heeft ingestemd met de plannen. Op 1 juni 2022 was er een 2e informatieavond over de laatste stand van zaken (omgevingsdialoog). Kort voor de zomervakantie lag het bestemmingsplan ter inzage. In november bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Op 19 december 2022 volgt waarschijnlijk de vaststelling.

Impressies Koningswei

Markt en evenementen

De markt en diverse evenementen blijven voorlopig nog gebruik maken van het Koningsplein. De werkzaamheden op het Willemsplein (fase 1 aanleg Stadsforum) starten in maart 2022 en duren tot het 2e kwartaal 2023. Zodra de werkzaamheden uit de 1e fase klaar zijn, verhuist de markt grotendeels naar het Stadsforum. Een gedeelte van de markt blijft dan nog op het Koningsplein. Pas als de 2e fase van het Stadsforum klaar is  (2e kwartaal 2024) is er op het Stadsforum voldoende plek om de markt definitief over te plaatsen. Dan start op het Koningsplein de sloop van de appartementengebouwen. 

Ruimtelijke procedures en planning

Nu de gemeenteraad op 13 december 2021 akkoord is gegaan en ook Amvest en TBV Wonen positief heeft besloten over de noodzakelijke investeringen, wordt het bestemmingsplan aangepast. Hiervoor zijn het Stedenbouwkundig Plan voor de woningbouw en het schetsontwerp van de openbare ruimte verder uitgewerkt. Op 1 juni 2022 was er een informatieavond over de laatste stand van zaken. Kort voor de zomervakantie lag het bestemmingsplan ter inzage. In november 2022 spreekt de raad over het plan. Vaststelling volgt waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2022. Het raadsvoorstel staat in ons Bestuurs Informatie Systeem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Therese Mol van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via therese.mol@tilburg.nl.