Meest gestelde vragen Koningswei

Op deze pagina staan vragen en antwoorden over de ontwikkeling van het Koningsplein tot Koningswei. 

Wat is er veranderd in de plannen sinds april 2021 (1e informatieavond)

Het stedenbouwkundig plan dat april 2021 is gepresenteerd is niet gewijzigd. Dat is in december 2021 unaniem door de raad vastgesteld op basis waarvan de gemeente is gestart met de voorbereiding van het bestemmingplan en de ontwerpers zijn aan de verdere uitwerking begonnen. De ontwerpen zijn nog niet definitief. Het woonprogramma en de parkeeroplossing zijn ook niet gewijzigd. 

Hoe komt het nieuwe Koningsplein (straks de Koningswei) er uit te zien?

De ambitie is om voor voetgangers van de binnenstad via het Koningsplein en de Koopvaardijstraat een betere verbinding met de Piushaven te maken, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. Het huidige Koningsplein gaat veranderen in een groene Koningswei. Deze plannen maakt de gemeente samen met de eigenaren van de gebouwen (Amvest en TBV Wonen). Vergroenen op deze plek kan, omdat de markt en evenementen kunnen verhuizen naar het Stadsforum zodra dat gereed is. 

Wat is de relatie met de plannen voor het Stadsforum?

Na de aanleg van het Stadsforum zullen de markt en evenementen, zoals de kermis, verhuizen van het Koningsplein naar het Stadsforum. Hierdoor ontstaat op het Koningsplein ruimte voor nieuwe woningen en veel groen. Stadsforum en Koningswei zijn als yin en yang, ze hebben elkaar nodig. De planning is afhankelijk van het tempo dat we kunnen maken bij de realisatie van het Stadsforum. We zijn nu bezig met de eerste fase Stadsforum. Zodra ook de tweede fase van het Stadsforum klaar is (waarschijnlijk 2e kwartaal van 2024) kan de sloop en bouw van Koningswei van start. 

Wat betekenen de plannen voor de Koopvaardijstraat?

Met het huidige bouwplan Koningswei ontstaat via de Koopvaardijstraat een betere verbinding tussen de binnenstad en de Piushaven. De gemeente wil ook de Koopvaardijstraat groener maken. De gemeente start met deze voorbereidende werkzaamheden, zodra de ontwikkelaars van Koningswei hun definitieve investeringsbesluit genomen hebben en we zeker weten wanneer de plannen voor de Koningswei gerealiseerd gaan worden. 

Hoeveel woningen komen er bij op het Koningsplein?

Om Koningswei te kunnen realiseren, wordt het huidige bezit van TBV en Amvest gesloopt; dat zijn respectievelijk 139 appartementen en 20 maisonnettes met de winkels eronder. De 159 bestaande woningen worden vervangen door 367 nieuwe woningen. Van de nieuwe woningen in Koningswei is 68% betaalbaar volgens het uitgangspunt inclusieve woningbouw. Dit zijn huurwoningen in de categorieën sociale en middeldure huur. Er komen ook 62 koopappartementen en 57 appartementen in de vrije sector huur. De appartementen zijn bedoeld voor een brede doelgroep: starters, senioren en kleinere gezinnen. Ten opzichte van de huidige situatie komen er circa 208 extra  woningen bij op het Koningsplein.

Komen er ook andere functies dan wonen?

In het Noordelijk blok komen ook 2 kleine commerciële ruimten (géén winkels), waaronder een ruimte die een horecabestemming krijgt met terras aan de zijde Koningswei. In het zuidelijke blok komt een Gastenhuis: een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie met een centrale leefruimte aan de Koningswei. 

Hoe kom ik in aanmerking voor de nieuwe appartementen?

De woningen worden volgens planning opgeleverd in 2026/2027. U kunt zich voor de appartementen van TBV Wonen inschrijven bij Woning in Zicht via de website: woninginzicht.nl. Daar worden de appartementen enkele maanden voor oplevering aangeboden. Voor de appartementen van Amvest volgt later meer informatie.

Hoe hoog worden de appartementencomplexen?

Er komen 2 appartementencomplexen op de Koningswei. Het zijn stadsblokken in 5-7 bouwlagen met ieder een toren van circa 50 meter hoog, dat zijn circa 15 á 16 bouwlagen. Dat is iets hoger dan de Stadswachter (het witte appartementencomplex aan de Piusstraat). 

Blijft de parkeergarage onder het Koningsplein?

De parkeergarage onder het Koningsplein blijft. Er zal alleen wat veranderen aan de inrit aan de Piusstraat. In de nieuwe situatie is de garage alleen in te rijden vanaf de zijde Piusstraat en alleen uit te rijden via de Bisschop Zwijsenstraat. Nu kan autoverkeer in zowel de Piusstraat als in de Bisschop Zwijsenstraat in- en uitrijden. De raad wil de mogelijkheid open houden dat het Stadsforum op termijn autovrij kan worden. Dit vraagt dat de entree aan de Piusstraat behouden moeten blijven.. De nieuwe entree aan de Piusstraat wordt geïntegreerd in het noordelijke bouwblok waardoor de voorruimte vergroend kan worden.

Wat gebeurt er met de kermis, de markt en andere evenementen?

Deze verhuizen medio 2024 naar het nieuwe Stadsforum. Dan is het Stadsforum ver genoeg klaar. Voor de markt geldt dat zodra fase 1 gereed is (medio 2023) de markt al deels naar het Stadsforum zou kunnen en als ook fase 2 gereed is (medio 2024) gaat de hele markt naar het Stadsforum.

Hoe breed wordt de doorgang tussen de beide gebouwen aan de Piusstraat? 

Die doorgang is op het smalste punt ongeveer 14 meter. Dit is dezelfde maat als de Koopvaardijstraat van gevel tot gevel.   

Heeft Amvest plannen om de appartementen in het gebouw aan de Westzijde van het Koningsplein op te knappen? 

Hier zijn op dit moment nog geen plannen voor en er zijn ook geen plannen bekend over de bouwlagen onderin die van een andere eigenaar zijn (Arendse Health Club en voorheen De Bever en Van Dal).

Er komen extra woningen op het Koningsplein. Waar gaan de extra bewoners parkeren?

In het hart van onze stad komen er de komende jaren duizenden woningen bij. Tegelijkertijd hebben we hoge ambities met de openbare ruimte, zoals leefbaarheid, vergroening, klimaatadaptatie en ontmoeten. Deze ambities en groei zijn alleen met elkaar te verenigen als we het autobezit en autogebruik weten terug te dringen. De eerste stap daarin is het terugdringen van doorgaand verkeer door het centrum en het verminderen van de parkeermogelijkheden voor nieuwe bewoners. Dit sluit aan bij de landelijke trend: het autobezit in Nederland stijgt nog steeds, maar daalt in de centra van grote steden.

Niet alle nieuwe bewoners zullen over een auto beschikken. Zij krijgen geen parkeervergunning om op straat te parkeren. Een deel van de nieuwe bewoners parkeert in de parkeergarage Koningsplein. Voor de toekomstige bewoners zijn maximaal 120 
abonnementen beschikbaar. Doordeweeks parkeren zij in de parkeergarage Koningsplein. Een deel zal in het weekend moeten uitwijken naar parkeergarages die net wat verder weg gelegen zijn. 

Naast parkeerplaatsen komt er ook een hoogwaardig aanbod aan elektrische deelmobiliteit (auto’s, scooters, fietsen). Deze deelmobiliteit is primair voor de nieuwe bewoners, maar zal ook gebruikt kunnen worden door de omgeving. Op deze manier willen we bereiken dat er steeds meer inwoners van de binnenstad minder gebonden zijn aan hun eigen auto. Daardoor daalt het autobezit onder de binnenstadsbewoners. 

Hoe wijzigt de parkeersituatie op en rond het Koningsplein?

De parkeerterreintjes aan de zuidkant van het Koningsplein en die in de Vorstenhof verdwijnen. Mensen die nu met een parkeervergunning op het Koningsplein parkeren kunnen na de bouw van de nieuwe appartementen in de rest van Zone Z01 parkeren. Veel vergunninghouders wonen in de te slopen bouwblokken. 

De 2 minder-valide parkeerplaatsen op het driehoekig pleintje bij de entree van de Koningspleingarage blijven vooralsnog gehandhaafd. De gemeente kijkt hier nog naar. De 2 parkeerplaatsen voor minder-validen op het Koningplein zelf verdwijnen. Ter compensatie worden twee parkeerplaatsen (ter hoogte van Frankenhof 2) omgevormd tot parkeerplaatsen voor minder-validen.

Effectief vermindert dus het aantal parkeerplaatsen op straat. Dit is in lijn met de wens van een autoluwe binnenstad (zie ook vorige vraag). Uiteraard gaan we alle mogelijkheden benutten om de gevolgen daarvan voor bestaande vergunninghouders te minimaliseren. Daarvoor zijn er enkele mogelijkheden, zoals:

  • Het beter benutten van de restcapaciteit ’s avonds en ’s nachts in de parkeergarage Koningsplein
  • Via natuurlijk verloop het verder terugbrengen van het aantal parkeervergunningen
  • Het weren van andere gebruikersgroepen
  • Mensen die de auto weinig gebruiken verleiden tot het maken van een andere keuze.

De gemeente gaat de komende jaren benutten om in samenspraak met de belanghebbenden hierin de juiste keuzes te maken.

Hoe is de (tijdelijke) parkeersituatie tijdens de bouwperiode?

Tijdens de bouw gaan de bovengenoemde parkeerplaatsen op het Koningsplein al weg en zal de bereikbaarheid van de particuliere parkeergarage Anna Paulownahof en de bevoorrading Factorium zo veel mogelijk geborgd zijn. Incidentele afsluitingen en daarbij behorende overlast zijn echter onvermijdelijk.

Is er een Kiss&Ride strook voor mensen die op het Koningsplein willen uitstappen voor de markt dan wel de binnenstad?

Voor de markt en binnenstad komt op Koningswei geen specifieke Kiss & Ride strook. Het ontwerp van de openbare ruimte bij het Factorium is in onderzoek; daar ligt nog een ontwerpopdracht om het halen en brengen ten behoeve van het Factorium op het Koningsplein, aan de westzijde, te faciliteren. 

Komt er een minder-valide parkeerplaats voor bezoekers van de Stadswinkel?

De MIVA parkeerplaatsen komen aan de zuidzijde van het woongebouw Frankenhof, dat wordt in het ontwerp van dat gedeelte meegenomen.

Wat gebeurt er met het verkeer rondom de omgeving van het Koningsplein?

De gemeenteraad heeft in 2020 ingestemd met de netwerkanalyse met daarin het principe om het doorgaande autoverkeer in de binnenstad te weren. In 2021 is hiervoor vastgesteld dat men vanaf het Stadhuisplein niet meer linksaf de Bisschop Zwijsenstraat in mag rijden en tevens dat vanaf de Koopvaardijstraat niet meer rechtsaf richting de binnenstad mag worden gereden. Vanaf 2024 wordt het doorgaande verkeer door de binnenstad ontmoedigd maar hier begint de gemeente al eerder mee. Het verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn wordt naar de Ringbanen geleid. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad (voor de horeca, winkels of bijvoorbeeld de Schouwburg) blijft de Paleisring open. Openbaar vervoer blijft ook. De bushalte bij het Stadhuis gaat wel verschuiven naar de Paleisring.

Kijk voor meer informatie op de pagina over de cityring op deze website.

  • Bezoek de pagina Cityring

Komt er een fietspad over de Koningswei?

Er komt geen fietspad over de Koningswei. Het plein wordt een plek waar je kunt relaxen en is alleen toegankelijk voor voetgangers. De combinatie van een plein en een fietspad blijkt heel lastig. Denk aan het Pieter Vreedeplein. 

Wat gebeurt er met de ingang van de openbare fietsenkelder Koningswei?

De gemeente onderzoekt momenteel ook de mogelijkheid voor een nieuwe fietsenstalling onder de Stadswinkel (voormalige bibliotheek).

Hoe komt het groen op Koningswei er uit te zien?

Het Koningsplein transformeert van een stenig plein naar een groen park (Koningswei). Op het dak van de ondergrondse parkeergarage komt een wei met diverse bomen. Het parkje dat hier ontstaat maakt onderdeel uit van een serie parken tussen Moerenburg, via de Piushaven richting het Stadspark Oude Dijk. De Koningswei wordt een prachtige verblijfsplek voor jong en oud. Hier kan men relaxen, een balletje trappen of schommelen aan de bestaande pergola. Rond de wei komt een groene zoom van bloemen en planten.

Hoeveel bomen komen er op de Koningswei? 

In het ontwerp van de openbare ruimte zijn 59 nieuwe bomen getekend. De bestrating op het Koningsplein gaat weg, daar komt een dikke laag aarde. In deze aarde komt straks beplanting en de bomen worden geplaatst op de kolommen van de parkeergarage die eronder ligt maar uiteraard ook daarbuiten, in de volle grond.

Hoe ziet de planning er ongeveer uit?

In april 2021 presenteerden Amvest, TBV Wonen en de gemeente de woningbouwplannen tijdens een digitale informatieavond. Opmerkingen zijn meegenomen bij de verdere uitwerking. Op 13 december 2021 heeft de raad unaniem ingestemd met de plannen. Het bestemmingsplan Koningswei heeft kort voor de zomervakantie van 2022 ter inzage gelegen en is in december vastgesteld. De sloop van de gebouwen aan de zuidzijde van het plein start in de tweede helft van 2024. Aansluitend start de bouw. Zodra de sloop- en bouwplanning bekend is, ontvangen de direct omwonenden een bewonersbrief. De data worden ook bekend gemaakt op de Gemeentepagina in het Stadsnieuws. 

Pas als de gebouwen klaar zijn, wordt de openbare ruimte Koningswei aangelegd. Volgens huidige planning is dat in 2026/2027. Tevoren moeten de aanpassingen aan de cityring en het nieuwe Stadsforum klaar zijn, zodat de markt definitief kan verplaatsen naar het Stadsforum. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

De gemeenteraad heeft de plannen voor het Stadsforum en Koningswei op 13 december 2021 vastgesteld. Er moet  een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Dat plan komt ter inzage te liggen voor de zomer 2022. Tijdens de inzageperiode kunt u een bezwaar indienen. Het bestemmingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Ook bij die vergadering kunt u inspreken.

Waar kan ik terecht met vragen?

Met uw vragen bent u welkom bij programmanager Stadsforum en Koningswei, Therese Mol via therese.mol@tilburg.nl.