logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Extra ontsluitingsweg Kraaiven

Het bedrijventerrein Kraaiven ontwikkelt zich steeds meer tot een bedrijventerrein met een sterk logistiek profiel nu steeds meer logistieke bedrijven hier hun plek vinden. De verwachting is dat het steeds drukker wordt op de 2 huidige ontsluitingswegen. Daarom is een derde weg nodig.

Ontwerp

Uit onderzoek blijkt dat een verbinding tussen de Swaardvenstraat en de Vloeiveldweg langs de westelijke rand van het MOB-complex (voormalig militair complex) het meest wenselijk is. Hiermee ontstaat een directe aansluiting vanaf het bedrijfsterrein naar de Burgemeester Letschertweg (N260). Het ontwerp voldoet aan de technische eisen voor functionaliteit, duurzame verkeersveiligheid en waterberging. Daarnaast is ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met de functionaliteit van het MOB- complex als festivalterrein en met de ecologische eisen. Zo komt er een extra inrit naar het MOB-complex en komt in de meest noordelijke hoek van het MOB-complex een faunatunnel onder de weg door. 
Via onderstaande link kunnen inwoners het ontwerp bekijken of downloaden.

Filmpje Omgevingsdialoog

In het filmpje hieronder meer uitleg over het definitieve ontwerp van de 3e ontsluitingsweg op Kraaiven.

Informatiebijeenkomst 26 januari

Op 26 januari was er een informatiebijeenkomst. U kunt het verslag via de link bekijken.

Belangrijke mijlpalen

Om de weg aan te kunnen leggen, moeten nog wat zaken geregeld worden. Onderstaande stappen zijn nog niet klaar en moeten nog gedaan worden voordat de nieuwe weg er kan komen.

Planning

Het is op dit moment niet mogelijk om de weg aan te leggen. Berekeningen geven aan dat bij ingebruikname van de nieuwe weg er een stikstofdepositie op de Drunense Duinen terecht komt. De Provincie Noord Brabant staat een negatief effect op kwetsbare Natura 2000-gebieden niet toe. Op basis van de huidige planopzet en de mogelijk negatieve gevolgen die de huidige planopzet heeft op de natuur kunnen we het bestemmingsplan niet vaststellen.

We zijn op zoek naar een oplossing, maar gelet op het beleid bij het rijk en de provincie Noord-Brabant is die er nog niet. Er zijn geen realistische mogelijkheden om de stikstofemissie tijdens de gebruiksfase omlaag te brengen. Zolang het landelijk / provinciaal beleid of de berekeningsmethode (Aerius) niet wijzigen kan het project nog niet uitgevoerd worden.