Extra ontsluitingsweg Kraaiven

Het bedrijventerrein Kraaiven ontwikkelt zich steeds meer tot een bedrijventerrein met een sterk logistiek profiel nu steeds meer logistieke bedrijven hier hun plek vinden. De verwachting is dat het steeds drukker wordt op de 2 huidige ontsluitingswegen. Daarom is een derde weg nodig.

Ontwerp

Uit onderzoek blijkt dat een verbinding tussen de Swaardvenstraat en de Vloeiveldweg langs de westelijke rand van het MOB-complex (voormalig militair complex) het meest wenselijk is. Hiermee ontstaat een directe aansluiting vanaf het bedrijfsterrein naar de Burgemeester Letschertweg (N260). Het ontwerp voldoet aan de technische eisen voor functionaliteit, duurzame verkeersveiligheid en waterberging. Daarnaast is ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met de functionaliteit van het MOB- complex als festivalterrein en met de ecologische eisen. Zo komt er een extra inrit naar het MOB-complex en komt in de meest noordelijke hoek van het MOB-complex een faunatunnel onder de weg door. 
Via onderstaande link kunnen inwoners het ontwerp bekijken of downloaden.

Filmpje Omgevingsdialoog

In het filmpje hieronder meer uitleg over het definitieve ontwerp van de 3e ontsluitingsweg op Kraaiven.

Informatiebijeenkomst 26 januari

Op 26 januari was er een informatiebijeenkomst. U kunt het verslag via de link bekijken.

Belangrijke mijlpalen

Om de weg aan te kunnen leggen, moeten nog wat zaken geregeld worden. Onderstaande stappen zijn nog niet klaar en moeten nog gedaan worden voordat de nieuwe weg er kan komen.

  • Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Het college stelt een gewijzigd bestemmingsplan vast. In dit proces krijgen belanghebbenden de mogelijkheid (reacties) zienswijzen in te dienen.
  • Omdat de ecologische waarden worden aangetast moet er ergens anders nieuwe natuur worden aangelegd. Hierover is de gemeente met de provincie Noord-Brabant in gesprek.
  • De grond waar de weg moet worden aangelegd is nog geen eigendom van gemeente Tilburg. Hierover is de gemeente in gesprek met de provincie en een particuliere partij.

Planning

De gemeente moet het bestemmingsplan wijzigen voordat met de aanleg gestart kan worden. Voordat de gemeente de wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan wilde opstarten, deed de Raad van State uitspraken over 2 onderdelen. Daardoor loopt de aanleg vertraging op.

De uitspraken gaan over Stikstofcompensatie en Natuur Netwerk Brabant (NNB) compensatie. Inschatting voor nu is dat we op zijn vroegst in na de zomervakantie van 2024 gaan starten met de aanleg.