logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meest gestelde vragen PFAS op Noad-terrein

Er is PFAS aangetroffen in het grondwater op het Noad-terrein. Op deze pagina staan de meest gestelde vragen hierover en de antwoorden op die vragen.

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor een aantal chemische stoffen die gebruikt wordt in bijvoorbeeld smeermiddelen, voedselverpakkingsmaterialen, blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Een aantal van deze stoffen is inmiddels verboden, omdat ze niet goed zijn voor mens en milieu.  

Hoe gevaarlijk is PFAS voor mensen?

PFAS is niet gezond voor mensen en dieren. Daarom zijn diverse varianten van deze stof inmiddels ook verboden. Je kunt er ziek van worden. Of en hoe ziek je wordt is uiteraard afhankelijk van meerdere factoren.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb of meer informatie wil?

Heb je zorgen of vragen specifiek over PFAS, dan kun je contact opnemen met de GGD:
Team Gezondheid Milieu en Veiligheid, telefoonnummer: 088 -368 78 00
E-mail: milieu@ggdgmv.nl

Mijn hond graaft wel eens in de grond of drinkt oppervlakte water, is dat gevaarlijk?

Er is geen gevaar voor een hond die graaft of uit plassen drinkt. In de eerste grondlaag (tot 50 cm diep) is aan de zuidkant van het Noad-terrein geen PFAS aangetroffen. Het water in plassen staat niet in verbinding met het grondwater. 

Wanneer weten we meer over de bodemverontreiniging?

We verwachten na de zomer de omvang van de PFAS op het Noad-terrein in beeld te hebben en een beeld te hebben van bron waardoor de PFAS wordt veroorzaakt. Zodra wij meer weten, ontvangen de direct omwonenden een bewonersbrief. 

Hoe komt het dat het nu pas is ontdekt dat er PFAS in het grondwater zit?

Voor een nieuw bestemmingsplan is altijd bodemonderzoek nodig. Of er PFAS in de bodem zit, wordt normaal niet onderzocht via het bestemmingsplan, tenzij het gebied als verdacht is aangewezen. Maar op het terrein stond een sportkantine. Daarin is brand geweest in 2022. In het blusmiddel zou PFAS kunnen zitten. Daarom is onderzocht of dit in de bodem terecht is gekomen. Uiteindelijk bleek dat de PFAS niet in het bluswater zat. De bron is dus onbekend. 

Gaat de woningbouw daar nog wel door?

Dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk zal er gesaneerd moeten worden. Hoe grondig en of het daarna nog mogelijk en/of wenselijk is om woningen te bouwen weten we nu nog niet. 

In welk gebied gaat de gemeente nu bodemonderzoek doen oftewel testen op PFAS?

Het onderzoek naar de omvang van PFAS op het hele Noad-terrein inclusief de speeltuin is reeds gestart. Ook wordt bekeken of we de bron kunnen achterhalen. Op korte termijn volgt ook onderzoek in de Melis Stokestraat en omgeving vanuit het project herinrichting Melis Stokestraat. Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vervolg acties bepaald. Bijvoorbeeld of meer plekken onderzocht moeten worden. Vanuit de gemeente loopt reeds een traject om gebieden die als verdacht zijn aangemerkt voor PFAS nader te onderzoeken. Het Noad-terrein valt hier niet onder. Het onderzoek hiervan moet nog opgestart worden. 

Kan ik groenten en fruit uit mijn eigen tuin eten?

We weten op dit moment alleen dat de PFAS aan de zuidkant van het Noad-terrein in het grondwater zit. Er is op dit moment dus geen aanleiding om te stellen dat groente en fruit uit eigen tuin niet gegeten kan worden.

Is het water uit de kraan veilig?

Kraanwater drinken is absoluut veilig, maar grondwater drinken wordt afgeraden. Het water uit de kraan wordt gereinigd en ook getest op PFAS. 

Is het voor de daklozen die hier tijdens de winteropvang hebben gezeten wel veilig?

Voor de winteropvang wordt geen water uit de grond gehaald. Alle voorzieningen staan op rijplaten. Daardoor is er geen blootstelling aan PFAS en is opvang op deze plek nog steeds mogelijk. De winteropvang op het Noad-terrein zal er weer zijn in de winters van 2024-2025 en 2025-2026. De zoektocht naar een geschikte, vaste locatie loopt.