Piushaven

De Piushaven is de afgelopen jaren veel veranderd. Met de ontwikkeling van Wolstad, het Fabriekskwartier en Spinaker krijgt de Piushaven in de komende jaren nog honderden nieuwe bewoners. Op deze pagina leest u meer hierover.

Fabriekskwartier

De afgelopen jaren heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling samen met de gemeente gewerkt aan de plannen voor Fabriekskwartier. Na een informatieavond in 2020 is er een planteam ingesteld. Zij hebben advies gegeven voor de uitwerking van de plannen. Op basis hiervan is Triborgh verder gegaan met het uitwerken van de verschillende deelfasen. Fabriekskwartier wordt nieuwe buurt met ongeveer 450 tot 475 duurzame woningen en appartementen (huur en koop). Het ligt aan de zuidzijde van de Piushaven, tussen de Havendijk en de Fatimastraat en tussen de Wethouder Baggermanlaan en de Hoevenseweg. Hier was voorheen onder andere de busremise gevestigd. 

Bestemmingsplan

Voor de gebiedsontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat plan beschrijft waar de woningen komen, hoe hoog er gebouwd mag worden, waar geparkeerd gaat worden en waar het verkeer rijdt. Het bestemmingsplan ligt van 20 februari 2023 t/m 3 april 2023 ter inzage. In mei 2023 gaat de gemeenteraad het plan bespreken en waarschijnlijk in juli 2023 (eventueel met wijzigingen) vaststellen. Het bouwrijpmaken start medio 2023. Er wordt in fasen gebouwd. In 2028 is het nieuwe Fabriekskwartier helemaal klaar.Voor informatie over de nieuwe woningen kijkt u op fabriekskwartier.nl.

Impressies Fabriekskwartier

Herinrichting Wethouderslaan en omgeving

De gemeente wil begin 2023 starten met het opnieuw inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en de Ringbaan-Zuid. De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en er komen extra bomen en planten. Ook de riolering wordt vernieuwd.

Veranderend klimaat

Bij de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem wat helpt tegen verdroging. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating. Daarom vervangen we waar mogelijk de bestrating door extra groen.

Op 30 mei jl. was er een inloopavond voor omwonenden waar het voorlopig ontwerp bekeken kon worden en bewoners suggesties konden doen over het ontwerp. Momenteel wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp, waarbij we zoveel mogelijk suggesties meegenomen worden. Het definitief ontwerp wordt begin oktober gedeeld met omwonenden. Meer informatie op de pagina Wethouderslaan op deze site.

Herontwikkeling De Residentie Hopliedenkade

Al geruime tijd is Woonzorg Nederland eigenaar van het gebouw “Residentie Piushaven” aan de Hopliedenkade 241. Het gebouw heeft niet meer de gewenste uitstraling. Woonzorg Nederland studeert momenteel op mogelijkheden voor herontwikkeling van het gebouw op deze belangrijke plek aan de kop van de Piushaven. Het verkennen van de mogelijkheden doet Woonzorg Nederland in overleg met de gemeente Tilburg. De gemeente staat voor de uitdaging om in Tilburg samen met corporaties en vastgoedeigenaren voldoende nieuwe woningen te realiseren. 

Mogelijke scenario’s zijn ingrijpende renovatie of gedeeltelijk afbreken en opnieuw bouwen. Dit laatste betreft dan enkel de kop van het gebouw, de 24 woningen aan de oostzijde (tegenover restaurant RAK). In het eerste kwartaal van 2023 is er meer bekend en organiseert Woonzorg Nederland een informatieavond over de plannen. Dan is ook duidelijk of het gebouw helemaal gerenoveerd wordt of dat het gedeeltelijke sloop, nieuwbouw en renovatie wordt.  

Wolstad

Het appartementengebouw Wolstad bevindt zich naast D’n Ophef. Het gebouw bestaat uit twintig appartementen met een geheel eigen karakter.De bouw is inmiddels begonnen en woningen worden medio 2023 opgeleverd. Meer informatie op wolstad-piushaven.nl.

Spinaker

In juli 2023 start de bouw van één van de laatste ontwikkelingen: Spinaker. Inmiddels zijn de woningen in de verkoop. De bouw van de woontoren start eind 2023. De bouw van de stadswoningen start in 2024. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie? Meld je dan aan via de ‘blijf-op-de-hoogte’ knop op de website spinakerpiushaven.nl.

Omgevingsmanager Hoogvenne en Piushaven

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in en rond de Piushaven? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Natascha Verhaaren. Zij is bereikbaar via natascha.verhaaren@tilburg.nl of op telefoonnummer: 06 13 20 93 39.

Klankbordgroep Piushaven

Vanaf dit jaar heeft de Piushaven een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit bewoners, bezoekers en ondernemers van de Piushaven. De klankbordgroep heeft als doel te adviseren bij vergunningsaanvragen voor ligplaatsvergunningen, recreatief gebruik en vergunningsplichtige nieuwe evenementen binnen de Piushaven. Dit alles zodat er een goede kwaliteitstoets is op nieuwe aanvragen en de balans tussen wonen, werken en recreëren bewaakt blijft. Verder worden zij nauw betrokken bij het uitstippelen van de toekomstvisie van de haven. Zo heeft de klankbordgroep bij de laatste bijeenkomst vergaderd over het onderzoeksopzet van een centrale verhuursteiger en hebben zij samen met de kermisorganisatie meegedacht over nieuwe evenementen, zoals een buitenbios. Heb je vragen of wil je meer weten over de klankbordgroep? Neem dan contact op met rutger.hendrikx@tilburg.nl.