logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ontwikkelingen Piushaven

De Piushaven is de afgelopen jaren veel veranderd. Met de ontwikkeling van het Fabriekskwartier, de Residentie en Spinaker krijgt de Piushaven in de komende jaren nog honderden nieuwe bewoners. Op deze pagina leest u meer hierover.

Fabriekskwartier

De afgelopen jaren werkte Triborgh Gebiedsontwikkeling samen met de gemeente aan de plannen voor het Fabriekskwartier. Na een informatieavond in 2020 is er een planteam ingesteld. Zij gaven advies voor de uitwerking van de plannen. Fabriekskwartier wordt nieuwe buurt met ongeveer 450 tot 475 duurzame woningen en appartementen (huur en koop). Het ligt aan de zuidzijde van de Piushaven, tussen de Havendijk en de Fatimastraat en tussen de Wethouder Baggermanlaan en de Hoevenseweg. Hier zat vroeger o.a. de busremise. Het bestemmingsplan dat nodig is voor de bouw van de nieuwe wijk is inmiddels onherroepelijk. Er wordt in fasen gebouwd. Het bouwrijp maken is inmiddels gestart. De bouw van de eerste woningen start zodra 70% verkocht is. In 2028 is het nieuwe Fabriekskwartier helemaal klaar.

Voor informatie over de nieuwe woningen kijkt u op fabriekskwartier.nl.

Impressie van het nieuwe Fabriekskwartier

Herontwikkeling De Residentie Hopliedenkade

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland willen samen het gebied rond appartementencomplex De Residentie herontwikkelen in twee fases. Het gebouw heeft niet meer de gewenste uitstraling. De gemeente wil bouwen met daarbij oog voor de huidige bewoners en voor mensen die een woning zoeken. Daarnaast willen we de openbare ruimte verbeteren, vergroenen en beter verbinden met de Piushaven.

De gemeente tilburg en Woonzorg Nederland zijn het eens geworden over fase 1: de sloop en de herontwikkeling. Ze willen ze een gebiedsontwikkeling op deze locatie verkennen. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waar het college van b en w op dinsdag 16 januari 2024 mee instemde. Na de zomervakantie van 2024 volgt een besluit over de eventuele sloop van de rest van het gebouw (fase 2).

Begin 2024 is het planteam gestart met daarin de gemeente, Woonzorg Nederland, bewoners, omwonenden en ondernemers uit de buurt. Meer informatie staat op de pagina 'residentie' op deze site. 

Spinaker

In februari 2024 is gestart met de bouw van Spinaker. Op deze plek aan de Havendijk op de kruising met de Gondelstraat komen 156 woningen. Er komt een woontoren met appartementen en penthouses, maar ook grondgebonden woningen, een groen entreeplein én een pocketpark. Als eerste start de bouw van de woontoren, daarna volgen de stadswoningen. Voor vragen over de werkzaamheden, mail naar info@spinakerpiushaven.nl.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen kan via de ‘blijf-op-de-hoogte’ knop op de website spinakerpiushaven.nl.

Omgevingsmanager Hoogvenne en Piushaven

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in en rond de Piushaven? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Werner van der Velden. Hij is bereikbaar via werner.van.der.velden@tilburg.nl of via telefoonnummer: 06 50 16 48 53.

Geschiedenis Piushaven

Klankbordgroep Piushaven

In de Piushaven is sinds 2022 een klankbordgroep actief. Deze bestaat uit bewoners, bezoekers en ondernemers van de Piushaven. Ze adviseren over aanvragen voor nieuwe ligplaatsen, nieuwe evenementen en recreatief gebruik binnen de Piushaven. Het doel is om de balans tussen wonen, werken en recreëren te bewaken. De voorzitter van de klankbordgroep is Ellen van Abeelen. Zij is te bereiken via ellen.van.abeelen@me.com tel. 06 - 51 04 01 11.