Ontwikkelingen Piushaven

De Piushaven is de afgelopen jaren veel veranderd. Met de ontwikkeling van Wolstad, het Fabriekskwartier en Spinaker krijgt de Piushaven in de komende jaren nog honderden nieuwe bewoners. Op deze pagina leest u meer hierover.

Fabriekskwartier

De afgelopen jaren heeft Triborgh Gebiedsontwikkeling samen met de gemeente gewerkt aan de plannen voor Fabriekskwartier. Na een informatieavond in 2020 is er een planteam ingesteld. Zij hebben advies gegeven voor de uitwerking van de plannen. Op basis hiervan is Triborgh verder gegaan met het uitwerken van de verschillende deelfasen. Fabriekskwartier wordt nieuwe buurt met ongeveer 450 tot 475 duurzame woningen en appartementen (huur en koop). Het ligt aan de zuidzijde van de Piushaven, tussen de Havendijk en de Fatimastraat en tussen de Wethouder Baggermanlaan en de Hoevenseweg. Hier was voorheen onder andere de busremise gevestigd. 

Bestemmingsplan

Voor de gebiedsontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat plan beschrijft waar de woningen komen, hoe hoog er gebouwd mag worden, waar geparkeerd gaat worden en waar het verkeer rijdt. Het bestemmingsplan lag van 20 februari 2023 t/m 3 april 2023 ter inzage en is in juli 2023 vastgesteld door de raad. Het bouwrijpmaken start in het najaar van 2023. Er wordt in fasen gebouwd. Met de eerste fase wordt begin 2024 gestart. In 2028 is het nieuwe Fabriekskwartier helemaal klaar. Voor informatie over de nieuwe woningen kijkt u op fabriekskwartier.nl.

Impressies Fabriekskwartier

Herinrichting Wethouderslaan en omgeving

De gemeente is gestart met het opnieuw inrichten van de Wethouderslaan en vijf zijstraten: Wethouder Ackermansstraat, Wethouder van Roesselstraat, Wethouder Kerstensstraat, Wethouder Goyaertsstraat en de Ringbaan-Zuid. De rijbaan en de parkeervakken worden aangepast en er komen extra bomen en planten. Ook de riolering wordt vernieuwd.

Veranderend klimaat

Bij de nieuwe inrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Via het groen kan het regenwater tijdens de hevige buien beter wegzakken in de bodem wat helpt tegen verdroging. Bovendien warmt een groene omgeving in de zomer minder snel op dan een omgeving met bestrating. Daarom vervangen we waar mogelijk de bestrating door extra groen.

Meer informatie op de pagina Wethouderslaan op deze site.

Herontwikkeling De Residentie Hopliedenkade

De gemeente wil samen met corporaties en ontwikkelaars een groot aantal betaalbare en duurzame woningen bouwen voor de groeiende bevolking. Ook de Piushaven is volop in ontwikkeling. Op diverse plekken wordt gebouwd of zijn er bouwplannen. De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland willen samen het gebied rond appartementencomplex De Residentie herontwikkelen. Het gebouw heeft niet meer de gewenste uitstraling. De gemeente wil bouwen met daarbij oog voor de bestaande bewoners en voor mensen die een woning zoeken. Daarnaast willen we de openbare ruimte verbeteren, vergroenen en beter verbinden met de Piushaven. 

In de komende periode maken Woonzorg Nederland en de gemeente Tilburg afspraken over hun samenwerking. In het najaar van 2023 start een planteam waarin de gemeente, Woonzorg Nederland samen met bewoners, omwonenden en ondernemers uit de omgeving de plannen verder uitwerken. Aan het eind van 2023 neemt het college een eerste besluit over de plannen. Meer informatie op de pagina 'residentie' op deze site. 

Wolstad

Het appartementengebouw Wolstad bevindt zich naast D’n Ophef. Het gebouw bestaat uit twintig appartementen met een geheel eigen karakter.De bouw is inmiddels in volle gang, het gebouw wordt eind 2023 opgeleverd Meer informatie op wolstad-piushaven.nl.

Spinaker

In februari 2024 start de bouw van één van de laatste ontwikkelingen: Spinaker. Inmiddels zijn de woningen in de verkoop. Als eerste start de bouw van de woontoren, daarna volgen de stadswoningen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie? Meld je dan aan via de ‘blijf-op-de-hoogte’ knop op de website spinakerpiushaven.nl.

Omgevingsmanager Hoogvenne en Piushaven

Heeft u vragen over de ontwikkelingen in en rond de Piushaven? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Natascha Verhaaren. Zij is bereikbaar via natascha.verhaaren@tilburg.nl of op telefoonnummer: 06 13 20 93 39.

Klankbordgroep Piushaven

In de Piushaven is sinds 2022 een klankbordgroep actief. Deze bestaat uit bewoners, bezoekers en ondernemers van de Piushaven. Ze adviseren over aanvragen voor nieuwe ligplaatsen, nieuwe evenementen en recreatief gebruik binnen de Piushaven. Achterliggend doel is om de balans tussen wonen, werken en recreëren te bewaken. Op de laatste vergadering van 19 april is de Klankbordgroep onder meer bijgepraat over de festiviteiten rondom 100 jaar Piushaven in het weekend van 5 en 6 augustus. Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de omgevingsmanager Natascha Verhaaren (natascha.verhaaren@tilburg.nl; tel. 06 - 13 20 93 39). Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de klankbordgroep Ellen van Abeelen (ellen.van.abeelen@me.com; tel. 06 - 51 04 01 11).