Herontwikkeling Residentie Piushaven Hopliedenkade

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland willen het gebied rond appartementencomplex De Residentie herontwikkelen. Uiteraard met oog voor zowel de bestaande bewoners als voor mensen die een woning zoeken. Ook zijn er plannen om de openbare ruimte te verbeteren, te vergroenen en te zorgen voor een betere verbinding met de Piushaven.

De huidige bebouwing aan de Hopliedenkade
(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

In de komende periode maken Woonzorg Nederland en de gemeente afspraken over de samenwerking. Eind 2023 is duidelijk of fase 1 doorgaat. Begin 2024 start een planteam waarin de gemeente, Woonzorg Nederland samen met bewoners, omwonenden en ondernemers uit de omgeving de plannen verder uitwerkt. Begin 2024 neemt het college een eerste besluit over de plannen.

Slopen en bouwen in 2 fases

Het huidige complex heeft 120 huurappartementen. Het slopen (fase 1, op zijn vroegst na de zomer 2025) en bouwen gebeurt in 2 fases. Dat zorgt voor minder overlast voor de omgeving. In de nieuwe situatie komen er 5 nieuwe gebouwen (fase 1 en fase 2). Met mogelijk ongeveer 300 appartementen in verschillende huurprijscategorieën.

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen aan de kant van restaurant RAK. Hier komt een nieuw gebouw met ongeveer 75 huurappartementen. In het gebouw ook ruimte voor openbare functies. Bijvoorbeeld een sanitair blok voor de passanten van de haven. 

Of fase 2 haalbaar is, is nog niet duidelijk. De ambitie is om het resterende gebouw te slopen om plaats te maken voor diverse bouwblokken met onderin publieksfuncties, meer groen en een parkeergarage (voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar mogelijk ook voor de buurt).

Vervolgstappen en voorlopige planning

Fase 1 bestaat uit een nieuw gebouw van ongeveer 35 meter hoog naast restaurant RAK. Het planteam en de gemeente werken fase 1 in het najaar van 2023 verder uit. Bewoners, omwonenden en ondernemers uit de omgeving kunnen meedenken over de ontwikkeling in het planteam. Dit is bij elke ontwikkeling in de Piushaven de afgelopen jaren gebeurd. Waarschijnlijk is eind 2023 helder hoe het gebouw er precies komt uit te zien. 

Maken van Omgevingsplan

Begin 2024 neemt het college een eerste besluit over de plannen en start de gemeente met het maken van het Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplan). Dit plan bestaat in ieder geval uit de uitwerking van fase 1 en beschrijft op hoofdlijnen waar de gebouwen in fase 2 komen en welke functies er wel en niet mogen komen. Hoe de bouwblokken uit de 2e fase er precies uit gaan zien, wordt later uitgewerkt. In de loop van 2024 ligt het Omgevingsplan ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad eind 2024/begin 2025 een definitief besluit over het Omgevingsplan. 

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, kan fase 1 in 2025 starten. Om fase 1 te kunnen bouwen wordt op zijn vroegst na de zomer van 2025 de kop van het Residentie gebouw (aan de zijde van restaurant RAK) met daarin 24 appartementen gesloopt. Het overige deel van het gebouw blijft de komende jaren nog staan. Eerst worden de plannen voor fase 2 uitgewerkt en bekeken of de realisatie ook financieel haalbaar is. Eventuele sloop is pas op zijn vroegst in 2027 aan de orde.

Planteam

De uitwerking van de plannen start op zijn vroegst in oktober 2023. Het planteam is hierbij betrokken. Inwoners die interesse hebben om in het team te komen, kunnen zich zich tot uiterlijk 15 juni 2023 aanmelden via de mail bij wilger.van.aalst@tilburg.nl. Vanaf oktober komt het planteam dan ongeveer 4 tot 5 avonden bij elkaar. Rond eind 2023 maakt het planteam een advies voor het kwaliteitsteam Piushaven. Het kwaliteitsteam Piushaven adviseert vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders. Mede op basis van beide adviezen beslist het college over de ontwikkeling.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Heeft u al vragen, neem dan contact op met projectleider Wilger van Aalst van de gemeente Tilburg via wilger.van.aalst@tilburg.nl. Of kijk op de pagina 'veelgestelde vragen residentie Hopliedenkade'op deze site.