Veelgestelde vragen Prikkelarm wonen

Er is een groep kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaart. De gemeente wil daarom samen met de corporaties kijken of er een gebouw kan komen voor mensen die een prikkelarme woning en omgeving nodig hebben. Hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen over dit project. Open de paragraaf door op het +-je te klikken.

Ontwerp gebouw

Komt er een nieuw gebouw of wordt het gebouw (Stokhasseltlaan 38) omgebouwd?

In de haalbaarheidsstudie wordt nu ingezet op een nieuw gebouw. Het is nog niet bekend of de bestaande gebouwen bij het project betrokken worden.

Om hoeveel bewoners gaat het?

Het gaat om ongeveer 26 appartementen die geschikt zijn voor maximaal twee personen.

Zijn het allemaal zelfstandige huurappartementen?

Het gaat om zelfstandige huurappartementen, met in iedere woning een eigen keuken en badkamer. 

Zijn het eenpersoonshuishoudens of komen er ook stelletjes te wonen?

Er kunnen zowel stelletjes als eenpersoonshuishoudens komen te wonen. Er komen geen bewoners jonger dan 18 jaar.

Hebben de bewoners een eigen auto en waar gaan ze die parkeren?

Bewoners hebben een eigen auto. Op het terrein zelf wordt voldoende parkeerruimte gemaakt. 

Wat is er in dit gebouw anders dan in andere gebouwen? Waardoor zijn de woningen prikkelarm?

In het ontwerp wordt rekening gehouden met het beperken van zicht op de buren en inkijk. Er zijn in iedere ruimte minimaal twee blinde muren, dus muren zonder ramen of een deur. De positie van technische installaties en leidingschachten worden zo geplaatst dat er minder geluidsoverlast hierdoor is. Andere zaken die geluid veroorzaken (bijvoorbeeld in de ruimte waar wasmachines en drogers staan) hebben dikkere muren wat ook leidt tot minder geluid. Daarnaast heeft ieder appartement zonwering, zodat (fel) zonlicht van buiten of de weerkaatsing van fel zonlicht wordt voorkomen. Er zijn vaste kasten (vaak in de buurt van de voordeur, slaapkamer of wasruimte) zodat zaken een vaste plek in huis hebben. In de woning zijn geen felle kleuren aanwezig. Op weg van de woning naar bijvoorbeeld de fietsenstalling of parkeerplaats zijn diverse looproutes zodat je elkaar niet hoeft te passeren op een smal pad.

De bewoners

Waar wonen de bewoners nu? 

De bewoners wonen nu in reguliere woningen van verschillende woningbouwcorporaties. Of ze wonen in een beschermd wonen plek bij een zorginstelling, maar ze zijn toe aan een plek waar ze zelfstandig kunnen wonen. Het kan ook voorkomen dat de mensen dakloos zijn geraakt. 

Hoe worden de bewoners geselecteerd? 

De zorgpartijen selecteren de bewoners en beoordelen samen met woonconsulenten van de woningbouwcorporaties of de plek geschikt is.

Hoe lang wonen de bewoners op deze locatie? Zijn het tijdelijke plekken of blijven ze er heel lang wonen?

De bewoners kunnen hier in principe permanent blijven wonen. De woningen zelf zijn ook permanent. 

Hebben de bewoners een baan?

Er zijn bewoners die een baan hebben, maar er zijn ook bewoners die geen baan hebben. Deze bewoners gaan bijvoorbeeld naar een dagbesteding. Er komen ook bewoners die afgekeurd zijn en dus veel thuis zijn.

Hoe reageren bewoners als je ze op straat tegenkomt?

De omgeving hoeft zich geen zorgen te maken als zij bewoners tegenkomen op straat. Soms hebben bewoners last van stemmen/stemmingen. Een enkeling heeft last van lawaai (ook op straat) en kan daar dan op reageren. Mensen reageren soms kwetsbaarder.

Zijn onder deze groep bewoners ook mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs?

Deze bewoners hebben geen verslavingsproblemen.

Beheer

Als er overlast is van de bewoners, waar kunnen bewoners dat melden?

Er is een telefonische bereikbaarheidsdienst. Als de omgeving in de buurt overlast ervaart, kan dit (zoals gebruikelijk) worden gemeld bij de WonenBreburg (beheerder) of de wijkagent. 

Worden de bewoners begeleid op deze locatie? Is er een beheerder aanwezig?

Op de locatie is niet continue begeleiding aanwezig voor de bewoners, dat is voor deze groep bewoners ook niet nodig. Zij kunnen zelfstandig wonen. Bewoners die wat begeleiding nodig hebben krijgen op verschillende momenten per week begeleiding aan huis.

Besluitvorming en proces

Is al zeker dat op deze locatie prikkelarme woningen komen?

Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt, waaruit in het eerste kwartaal van 2023 moet blijken of het project wel of niet haalbaar is. Het streven is om het op deze locatie mogelijk te maken. Op dit moment zijn er nog geen prikkelarme huurwoningen in Tilburg.

Wat zijn de vervolgstappen over dit project?

Als het project haalbaar blijkt moet het bestemmingsplan worden aangepast. Ook is er een Omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) nodig. Beide komen ter inzage te liggen (half 2023). Als de vergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk zijn (waarschijnlijk begin 2024) start de bouw. 

Kan ik meedenken over dit project?

Ja, dit kan door deel te nemen aan de klankbordgroep.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van dit project?

In de procedure van zowel het bestemmingsplan als de Omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt tegen dit project.