Ringpark Zuid

Het gebied tussen de Trouwlaan en de Broekhovenseweg, parallel aan de Ringbaan Zuid, wordt in de periode tussen 2025 en 2040 aangepakt. TBV Wonen en de gemeente Tilburg willen het gebied herinrichten tot Ringpark Zuid. Een gebied met veel meer groen en nieuwe betaalbare woningen.

Begin 2024 nemen gemeente en TBV Wonen de nodige definitieve besluiten over de ontwikkeling van het park en de huidige flats.

Groene omgeving

Het toekomstige Ringpark Zuid wordt een groene omgeving waar ruimte is om te recreëren, te wonen en elkaar te ontmoeten. Er komt een stadspark waar gedacht wordt aan o.a. een pluktuin en een boomgaard. De nieuwe woningen worden aangesloten op het 5e generatie warmtenet dat warme en koude energie in buffers opslaat voor later gebruik.

Voorgeschiedenis

In 2020 startte TBV Wonen met een eerste analyse van haar woningbezit in het gebied. De 10 portiekflats uit de jaren vijftig en de voormalige aanleunwoningen van Koningsvoorde zijn verouderd. Zo ontbreken er liften, is het gehorig en zijn de gebouwen slecht geïsoleerd. In 2021 haakte de gemeente aan met haar wens om woningen bij te bouwen en de omgeving groener te maken. Datzelfde jaar startte een traject waarbij samen met buurtbewoners en wijkpartners werd gewerkt aan een plan. Dit plan (het Koersdocument Ringpark Zuid) werd dinsdag 24 januari 2023 door het college vastgesteld.

Betaalbare woningen

Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich thuis voelen in de buurt, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden om te verhuizen naar een grotere woning. Om aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen willen TBV Wonen en de gemeente Tilburg zorgen voor extra woningen. Er is ook behoefte aan grotere en betaalbare appartementen (sociale huur), zodat bewoners bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding in de buurt kunnen blijven wonen.

Bewoners hebben meegedacht in de Meedenkgroep. Deze groep heeft wensen en ideeën ingebracht. Deze worden meegenomen in de plannen.

Veelgestelde vragen

Meer informatie over Ringpark Zuid staat op de pagina met veelgestelde vragen.

Vervolgstappen

In 2023 gaan de gemeente en TBV Wonen samen verder in overleg met de Meedenkgroep, wijkpartners maar ook bewoners om de plannen verder uit te werken. Er komen plannen voor de verschillende deelgebieden; deelgebied Oost (Edisonlaan), deelgebied Midden (Koningsvoorde) en deelgebied West (Generaal Smutslaan).  In de deelplannen staat hoe het gebied heringericht gaat worden, waar de nieuwe gebouwen komen en welke  woningen gesloopt of gerenoveerd worden. Eind 2023 neemt de gemeente hierover een definitief besluit. Indien sloop aan de orde is neemt TBV Wonen medio 2024 de noodzakelijke sloopbesluiten. Wel is al duidelijk dat in 2024/2025 de oudere gebouwen naast Koningsvoorde als eerste worden gesloopt. Deze woningen worden nu tijdelijk bewoond. Op deze plek komt nieuwbouw.

Meer informatie?

Het koersdocument en het collegebesluit staan in het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van de gemeente,

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Ringpark Zuid.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Mia Verhoef van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via het mailadres ringpark.zuid@tilburg.nl. Heeft u vragen aan TBV Wonen, dan kunt u contact opnemen met Susan Sliedrecht via mailadres ringparkzuid@tbvwonen.nl.