logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ringpark Zuid

Het gebied tussen de Laarstraat en de Broekhovenseweg, parallel aan de Ringbaan Zuid, wordt in de periode tussen 2025 en 2040 aangepakt. TBV Wonen en de gemeente Tilburg willen het gebied herinrichten tot Ringpark Zuid. Een gebied met veel meer groen en nieuwe betaalbare woningen.

Actueel

Op basis van het koersdocument wordt momenteel gewerkt aan een schetsontwerp van het totale plangebied. Dat beschrijft waar de nieuwe gebouwen en het park komen, hoe het verkeer rijdt en hoe het parkeren wordt opgelost. Op 23 mei 2024 zijn de eerste ideeën van het nieuwe park en het eerste bouwplan (Koningsvoorde Oud) gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en andere belangstellenden uit de buurt. Na de zomervakantie van 2024 nemen gemeente en TBV Wonen een besluit over het schetsontwerp. Dan is ook duidelijk welke flats gerenoveerd of mogelijk gesloopt worden. Hieronder kunt u de informatiepanelen van de informatiemarkt van 23 mei 2024 bekijken of downloaden.

Groene omgeving

Het toekomstige Ringpark Zuid wordt een groene omgeving met volop ruimte om te recreëren, te wonen en elkaar te ontmoeten. De nieuwe woningen staan midden in het park, vanuit hun voordeur lopen bewoners zo het park in. Ze worden aangesloten op het 5e generatie warmtenet dat warme en koude energie in buffers opslaat voor later gebruik.

Voorgeschiedenis

In 2020 startte TBV Wonen met een eerste analyse van haar woningbezit in het gebied. De 10 portiekflats uit de jaren vijftig en de voormalige aanleunwoningen van Koningsvoorde zijn verouderd. Zo ontbreken er liften, is het gehorig en zijn de gebouwen slecht geïsoleerd. In 2021 haakte de gemeente aan met haar wens om woningen bij te bouwen en de omgeving groener te maken. Datzelfde jaar startte een traject waarbij samen met buurtbewoners en wijkpartners werd gewerkt aan een plan. Dit plan (het Koersdocument Ringpark Zuid) werd dinsdag 24 januari 2023 door het college vastgesteld.

Betaalbare woningen

Uit onderzoek blijkt dat bewoners zich thuis voelen in de buurt, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden om te verhuizen naar een grotere woning. Om aan de groeiende vraag naar betaalbare woningen te kunnen voldoen willen TBV Wonen en de gemeente Tilburg zorgen voor extra woningen. Er is ook behoefte aan grotere en betaalbare appartementen (sociale huur), zodat bewoners bijvoorbeeld na gezinsuitbreiding in de buurt kunnen blijven wonen.

Bewoners hebben meegedacht in de Meedenkgroep. Deze groep heeft wensen en ideeën ingebracht. Deze worden meegenomen in de plannen.

Koningsvoorde Oud

De 1e ideeën voor de ontwikkeling van Koningsvoorde Oud (het oude verzorgingshuis en de aanleunwoningen). We verwachten in de 1e helft van 2025 dit complex te gaan slopen. Er komt op deze plek een nieuw gebouw met zo’n 130 appartementen. Huurders uit het gebied die herstructureringsurgentie hebben, kunnen met voorrang verhuizen naar dit nieuwe gebouw. Bij de uitwerking van het gebouw kijkt een planteam mee. Daarin zitten bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de directe omgeving. Wilt u ook meedoen in het planteam Koningsvoorde Oud? Meld uzelf voor 31 mei 2024 aan via ringpark.zuid@tilburg.nl. Het planteam vergadert vier avonden in de periode juni t/m oktober 2024.

Het Park

Op de informatiemarkt op 23 mei 2024 zijn de eerste ideeën voor het park gepresenteerd. We horen ook graag van u wat er in het park niet mag ontbreken. Uw suggesties of eventuele aandachtspunten zijn welkom. Het planteam voor het park start na de zomervakantie. Ook dit planteam komt ongeveer vier avonden in de periode najaar 2024 tot de zomer 2025 bij elkaar. Wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij ringpark.zuid@tilburg.nl. U krijgt dan via de mail meer informatie. 

Na vaststelling van het schetsontwerp start de uitwerking van het schetsontwerp naar 4 deelgebieden: deelgebied Oost (Edisonlaan), deelgebied Midden (Koningsvoorde), deelgebied West (Generaal Smutslaan) en het park/openbare ruimte. In de deelplannen staat exact beschreven hoe het gebied heringericht gaat worden, hoe de openbare ruimte er uit ziet (groen, ontmoeten, parkeren) en hoe de nieuwe gebouwen er uit zien. Het uitwerken van het schetsontwerp in deelplannen doen de gemeente en TBV niet alleen. Er komt per deelgebied een planteam. Daarin zitten bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de Meedenkgroep (huurders TBV), wijkpartners en de wijkraad die meekijken en adviseren over de uitwerking. Zij maken een eindadvies voor het college dat de deelplannen vast moet stellen.
 

Meer informatie?

Het koersdocument en het collegebesluit staan in het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van de gemeente,

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Ringpark Zuid.

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Mia Verhoef van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via het mailadres ringpark.zuid@tilburg.nl. Heeft u vragen aan TBV Wonen, dan kunt u contact opnemen met Susan Sliedrecht via mailadres ringparkzuid@tbvwonen.nl.