Wagnerplein

Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren nogmaals een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de komende periode de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Eind 2022 besluiten ze of de plannen doorgaan.

Visie Wagnerplein - Von Weberpark

BPD heeft mede op verzoek van de gemeente een eerste visie voor het Wagnerplein en het Von Weberpark opgesteld. Deze visie gaat uit van circa 270 nieuwe woningen (grotendeels appartementen), 1700 m2 commerciële ruimte (horeca, winkels of ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven) en een upgrade van het Von Weber park. Ook de verkeerssituatie rond het Wagnerplein is een belangrijk punt van onderzoek. Om het nieuwe plan te realiseren moet er een oplossing komen voor de opstoppingen op de kruispunten met de Brucknerlaan en Haendellaan.

Impressie BPD: De rode gebouwen zijn toekomstige gebouwen. Indien de plannen doorgaan, moet er allereerst een nieuw bestemmingsplan komen. Dat is waarschijnlijk halverwege 2023 klaar. Er wordt dan gebouwd tussen 2025 – 2030.

Op dit moment onderzoeken de gemeente en BPD de haalbaarheid van de plannen. De inbreng van de omgeving (de ondernemers, bewoners en andere geïnteresseerden uit de wijk) is hierbij belangrijk zodat er een plan komt dat aansluit bij de (maatschappelijke) behoeften van de inwoners. Daarom is participatie een belangrijk uitgangspunt in het proces. Op basis daarvan worden de plannen vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. Eind 2022 neemt de gemeente op basis hiervan een besluit of het project door kan gaan.

Participatie

Ook al zijn de plannen nog erg globaal en niet zeker, de gemeente en BPD willen bewoners betrekken bij de ontwikkelingen. Tijdens de eerste informatieavonden vertelde de gemeente over de vervolgstappen en lichtte BPD de visie op het gebied toe. De visie geeft een eerste impressie waar de nieuwe woningen komen, welke functie het Von Weberpark kan krijgen en hoe wordt gedacht over het parkeren. Er waren op deze avond nog geen ontwerpen te zien; dat gebeurt pas in een later stadium. Natuurlijk was er ook alle ruimte voor vragen. 

Een belangrijk punt van de visie is om in het nieuwe plan ook plek te bieden voor sociaal maatschappelijke wensen en initiatieven uit de wijk in de nieuwe gebouwen of bijvoorbeeld het park. Op 24 november 2021 en 9 februari 2022 waren er bijeenkomsten met bewoners waarbij onder andere over de invulling van het park is doorgepraat. Over de invulling van het Von Weberpark zijn de ideeën heel verschillend. Sommige bewoners behouden het liefst een rustig wandelpark met zoveel mogelijk groen, anderen willen graag ruimte voor activiteiten of speelvoorzieningen. Er bleek een gemeenschappelijke deler: niemand heeft behoefte aan een invulling met volkstuintjes. Met die input gaan de ontwerpers terug naar de tekentafel om de gepresenteerde studies aan te passen.

Eind 2021 waren er ook gesprekken met de winkeliersvereniging, Vereniging van Eigenaren,bewonersklankbord Wagnerplein, stichting Stadsbomen, Noordvoerders en de Stichting Tilburgse markten. Maar diverse andere doelgroepen en organisaties moeten we nog spreken de komende periode. Met de wijkraad en bewonersklankbordgroep vindt overleg plaats hoe we de participatie goed kunnen invullen. Een nieuwe planning met bijeenkomsten en communicatiemomenten volgt.

Klankbordgroep Wagnerplein en planteam

Bewonersklankbord Wagnerplein behartigt de belangen van omwonenden van het Wagnerplein bij de herontwikkelplannen die nu in het vooruitzicht liggen. Wilt u in contact komen met Bewonersklankbord? Of graag lid worden? Dan kunt u een mailtje sturen naar bewonersklankbordwagnerpl@gmail.com.

Voor de uitwerking van de plannen komt er een nieuw planteam. Daarin komt een afvaardiging van bewonersklankbord Wagnerplein, aangevuld met andere bewoners uit de omgeving Wagnerplein. Er zitten ook vertegenwoordigers in van de winkeliers, de markt en het Ronde Tafelhuis. Het planteam gaat advies uitbrengen tijdens het ontwerptraject (het maken van het stedenbouwkundig plan). Op 20 juli 2022 was er een informatieavond over deelname aan het planteam. Na de zomer wordt het planteam samengesteld, in overleg met de wijkraad en de klankbordgroep Wagnerplein. 

Heeft u interesse hieraan deel te nemen? Stuur dan voor 20 juni 2022 een mailtje naar wagnerplein@tilburg.nl. U ontvangt dan een uitnodiging voor de nader in te plannen kick off bijeenkomst

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op het Wagnerplein? Mail uw vraag naar wagnerplein@tilburg.nl.

Heeft u andere vragen? Dan kunt u mailen naar projectleider Jochem van Engelen via jochem.van.engelen@tilburg.nl of 013 - 532 60 25.