logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verkeerspilot Wagnerplein

In oktober komt er een verkeerspilot aan de Brucknerlaan bij het winkelcentrum Wagnerplein. De verkeerpilot test 3 testopstellingen om de verkeersproblemen rond het winkelcentrum te verminderen. Deze testopstellingen gaan vanaf oktober ieder 3 maanden worden getest.

Verkeersproblemen Wagnerplein

De verkeersproblemen rond het Wagnerplein spelen al sinds de opening van het winkelcentrum in 2018. Op drukke momenten zoals de marktdag en avondspits ontstaan er lange wachtrijen bij het kruispunt en het oostelijke parkeerterrein aan de Brucknerlaan. Uit onderzoek blijkt dat deze problemen vooral liggen in de hoge verkeersaantallen op de Beethovenlaan. Daarnaast ervaren bewoners en winkeliers het ingestelde éénrichtingsverkeer op de Brucknerlaan als een belangrijke oorzaak van de problemen.

Gebiedsperspectief Tilburg Noord

In het gebiedsperspectief voor Tilburg Noord is er ook aandacht voor oplossingen voor de verkeersproblemen in de wijk. Het gaat hierbij om grootschalige maatregelen in de verkeersstructuur van de wijk. Bewoners en ondernemers willen hier liever niet op wachten en de gemeente is het hiermee eens. Daarom is samen met een werkgroep van bewoners, winkeliers, politie en busmaatschappij Arriva gekeken wat er op korte termijn mogelijk is.

Drie testopstellingen

Vanaf oktober test de gemeente drie verschillende testopstellingen die de doorstroming van verkeer kunnen verbeteren. Deze testopstellingen blijven drie maanden staan. Het gaat om de volgende drie opstellingen:  

Planning

In oktober 2024 wordt de 1e pilot opstelling geplaatst. Iedere pilotopstelling staat er 3 maanden. De verkeerssituatie wordt vooraf en tijdens de pilotopstellingen onderzocht door metingen op straat, analyses met Floating Car Data (info uit navigatiesystemen) en reacties van omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum. Na afronding van de derde pilotopstelling volgt halverwege 2025 een eindevaluatie en -advies.