logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Natuurlijk! Tilburg

Natuurlijk! Tilburg is een experimenteel proces rondom 25.000 nieuwe woningen waar groen als uitgangspunt wordt genomen en inwoners centraal staan (regels loslaten en omdraaien).

Uit de pitch:

“De huidige situatie met betrekking tot woningen voelt verstikkend. Er zijn veel regeltjes, wat de leefbaarheid in de weg staat. Dat kan anders. We willen een experimenteel proces vormgeven rondom 25.000 woningen.
Met daarbij drie pijlers. We willen:

  1. De regels loslaten en omdraaien. Groen als uitgangspunt nemen
  2. Gaan werken met kaders en doelen en die leidend laten zijn
  3. Gebruik maken van de kracht van inwoners.

Uitgangspunten:

Betaalbaarheid, tijdloosheid en natuurlijkheid. Bijvoorbeeld: regels loslaten en omdraaien betekent dat we het ontwerp van een nieuwe buurt en wijk niet beginnen met het aantal parkeerplaatsen als uitgangspunt te nemen en daar het aantal voordeuren (woningen) uit af te leiden. Maar dat we het ontwerp beginnen met te bepalen waar natuur en groen komt, waar ruimte is voor de voetganger, de fietser etc. We gaan op zoek naar een groep innovators (zoals de krakers) en met hen willen we Tilburg op zijn kop gaan zetten. In plaats van stenen leidend laten zijn, willen we dit omdraaien.”

Bijlagen Natuurlijk! Tilburg