logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Toeslagenaffaire kinderopvang

In Nederland zijn tienduizenden huishouden in grote problemen gekomen, omdat de kinderopvangtoeslag tussen 2005-2019 onterecht is stopgezet. Dit is de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT-affaire). De Belastingdienst probeert dit nu op te lossen. Lees hier wat u kunt doen als u gedupeerde bent van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Waar moet ik me melden?

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Meldt u dan bij het serviceteam van de Belastingdienst. Bel 0800-2358 358 (gratis). Of vul het formulier in via de website van de Belastingdienst.

Hulp voor ouders/partners/ex-partners

Heeft u nu schulden, problemen met uw gezondheid, werk, woning of in uw gezin door de toeslagaffaire? Heeft u hierdoor ondersteuning nodig? U kunt hiervoor bij de gemeente terecht. Stuur een email naar geldzaken@tilburg.nl. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met u op samen uw hulpvraag te bespreken. Meer informatie over de regelingen vindt u op deze ex-toeslagpartnerregelingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Hulp voor kinderen

Zijn jouw ouders gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire? Dan krijg je van de Belastingdienst een brief over de Kindregeling en het bedrag dat je krijgt. Heb je vragen of hulp nodig, bijvoorbeeld bij problemen met je gezondheid, studie of werk? Stuur dan een email naar geldzaken@tilburg.nl. Een medewerker neemt dan contact met je op om samen jouw hulpvraag te bespreken.

Ik heb schulden bij de gemeente of andere overheid

Heeft u schulden bij de gemeente? En ontvangt de gemeente melding dat u mogelijk gedupeerde bent van de toeslagenaffaire? Dan stoppen wij tijdelijk de aflossing van uw schulden bij de gemeente. De Belastingdienst informeert de gemeente als u definitief als gedupeerde erkend bent. Dan laat de gemeente uw weten welke schulden we mogelijk kwijtschelden. Die hoeft u niet meer terug te betalen. Dit werkt hetzelfde als u schulden heeft bij een andere overheid, zoals bijvoorbeeld het waterschap. Lees meer over het pauzeren of kwijtschelden van schulden op herstel.toeslagen.nl.

Ik heb schulden bij een private partij

De Belastingdienst is begin 2022 ook gestart met het oplossen van private schulden van gedupeerde ouders/toeslagpartners. In een brief vraagt de Belastingdienst aan gedupeerden om private schulden door te geven. Private schulden zijn schulden bij andere organisaties dan overheidsorganisaties. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Heb ik recht op de Spuk (Specifieke uitkering)?

SPUK is een specifieke uitkering. Via de SPUK kunnen gemeenten geld aanvragen om beleid uit te voeren. U kunt aan SPUK geen rechten ontlenen of een beroep doen op geld of middelen via de SPUK. Gedupeerde ouders/ex-partners en kinderen hebben recht op brede ondersteuning (hulp) door de gemeente. De gemeente bepaalt samen met u wat nodig is. De SPUK speelt geen rol bij het bepalen van de ondersteuning die u ontvangt.

Hoe zit het met mijn privacy?

Heeft u zich gemeld bij de Belastingdienst? De gemeente krijgt dan uw contactgegevens. Wij krijgen geen gegevens van ex-partners of kinderen. Wij krijgen alleen gegevens van de Belastingdienst die we nodig hebben om contact met u te leggen, bijvoorbeeld uw telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens alleen om contact op te nemen. Dat mag van de wet. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.