Cultuurplan Tilburg #stadvanmakers #cultuurraaktons

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Stadsgesprekken

De gemeente organiseert 4 stadsgesprekken over verschillende thema’s binnen cultuur. Deze gesprekken zijn in april en mei 2023. De thema’s van deze stadsgesprekken zijn ‘Een duurzaam en vitaal ecosysteem’, ‘Cultuurstimulering’, ‘Inclusie & sociaal’ en ‘Makers in Tilburg. Ruimte en broedplaatsen’. Het laatste gesprek organiseert de gemeente in samenspraak met CAST. De gesprekken zijn openbaar toegankelijk. Door de gemeente worden ook uitnodigingen verstuurd. 

Agenda

  • 11 april: Tilburgse kunst en cultuur: inclusief en sociaal, Wijkcentrum Symfonie, Tilburg Noord
  • 18 april: Cultuurstimulering: educatie & participatie, Club Smederij
  • 19 april: Een duurzaam en vitaal ecosysteem, Club Smederij
  • 10 mei: Makers in Tilburg, Club Smederij | door CAST Tilburg

De gesprekken starten om 19:30 uur en duren tot 22:00 uur. De inloop is vanaf 19:00 uur.

De reacties die we ophalen tijdens de stadsgesprekken zijn input voor het volgende beleidsplan Cultuur. Dat plan maken we voor de periode 2025-2028 en moet aan het einde van 2023 klaar zijn. 

Cultuurplan 2021-2024

Op 21 september 2020 is het Cultuurplan 2021-2024 vastgesteld door de Tilburgse gemeenteraad. Tilburg gaat zich de komende jaren nog meer richten op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Met een grote meerderheid besloot de raad dat cultuur de komende 4 jaar een structureel onderdeel is van het gemeentelijk beleid. Met het Cultuurplan 2021-2024 zet de gemeente de ingeslagen weg van #stadvanmakers voort én werkt de gemeente aan nieuwe ambities.

Oplossingen voor maatschappelijke problemen

De afgelopen jaren heeft de gemeente gezien hoe cultuur op een innovatieve manier kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarom richt de gemeente zich de komende periode nog meer op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. De toegekende Europese subsidie voor de PACT-aanpak in Tilburg Noord heeft de aanpak van de gemeente bevestigd en motiveert om deze ingeslagen weg voort te zetten. Maar ook de intrinsieke waarde van cultuur blijft een speerpunt in het beleid van de gemeente. Zeker in deze moeilijke tijd voor kunstenaars en cultuurinstellingen is het van belang dat de ondersteuning voor makers, kunstenaarsinitiatieven en culturele voorzieningen wordt voortgezet. Daarom legt de gemeente in haar beleid de komende jaren extra nadruk op de Fair Practice Code, zetten wij het Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven-regeling voort, houden we aandacht voor cultuureducatie en participatie en continueren wij de samenwerking in Brabantstad.

Het nieuwe Cultuurplan staat bij de downloads onderaan deze pagina.

Brabantstad investeert in cultuur in Brabant

53 Brabantse instellingen krijgen per jaar ruim 9,9 miljoen euro subsidie van BrabantStad in het kader van de vierjarige subsidieregelingen voor Professionele Kunsten in 2021-2024.

Poppodium Roadburn, This is not a show, De Link, Paul van Kemenade, Wobby.Club, Cinecitta, Ensemble VONK, Briantelli / Festival Circolo, Powered by TINC, House of Nouws, DansBrabant, Mommerskwartier / TextielLab en Het Zuidelijk Toneel krijgen jaarlijkse gemeentelijke en provinciale subsidie.
Kunstpodium T, Ambiance Tracks, Spruit en PARK jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Bekijk het complete overzicht van gehonoreerden.

Tilburgse makers online

Makers in de gemeente Tilburg hebben sinds 20 februari 2020 een online plek waar zij alle informatie kunnen vinden om het 'te maken' als creatieveling. Ook de output van de makers wordt onder de aandacht gebracht. Via stadvanmakers.nl komt de bezoeker op een pagina van het platform Make it in Tilburg, een website die is gemaakt en wordt onderhouden door Citymarketing Tilburg, speciaal voor ondernemers.

Behoefte aan meer ruimte voor cultuur

Trots op Tilburg. Dat is wat naar voren kwam tijdens het tweede stadsgesprek over cultuur op woensdag 19 februari. Maar ook zorg om gebrek aan ruimte in de stad. Bijvoorbeeld voor de collectie van het Stadsmuseum, die nu geen vaste plek heeft.  

Cultuurplan

Een kleine honderd mensen woonden dit stadsgesprek bij. Ze waren uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomst van kunst en cultuur in de stad. Zo kunnen ze bijdragen aan het cultuurplan voor de periode 2021-2024, waar de gemeente mee aan de slag gaat. Thema’s deze avond waren erfgoed, cultuureducatie en -participatie, culturele evenementen en cultuur in de publieke ruimte. Een eerder stadsgesprek ging over cultuur met sociale impact.

De aanwezigen gingen in groepen met elkaar in gesprek. Daarna presenteerden de verschillende ‘tafels’ hun advies aan gespreksleider Ruben Maes. Diverse aanwezigen pleitten voor een verruiming van het populaire Makersfonds. En dan niet alleen in de letterlijke zin van het woord, maar bijvoorbeeld ook ruimte om te exposeren of te experimenteren. Anderen vroegen meer aandacht voor de positie van erfgoed in de stad in de komende jaren.

Trots op de stad

Wethouder Lahlah gaf vervolgens aan wat haar was opgevallen. Naast de zorg over meer ruimte om te experimenten die werd benoemd, zei ze: "Wat ik voel is trots op deze stad." Ze proefde ook de behoefte van de kunst- en cultuursector om de Tilburgse wijken in te gaan, aan verbinding.

Zoals altijd heeft bij de stadsgesprekken de kunstenaar het laatste woord: Jeroen de Leijer gaf in ter plekke gemaakte tekeningen zijn indruk van de avond.

Brabant maakt het: regioprofiel cultuur naar minister

BrabantStad heeft een gezamenlijk regioprofiel cultuur naar de minister gestuurd: Brabant maakt het; een innovatieve culturele regio als geen ander. Tilburg is onderdeel van BrabantStad. De minister gebruikt het regioprofiel als input voor een adviesaanvraag eind dit jaar aan de Raad voor Cultuur voor het nieuwe kunstenplan 2021-2024.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2021-2024? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, strateeg cultuur, via martin.van.ginkel@tilburg.nl of 06 52 834 602.