Cultuurplan Tilburg #stadvanmakers #cultuurraaktons

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Op 21 september 2020 is het Cultuurplan 2021-2024 vastgesteld door de Tilburgse gemeenteraad. Dit plan richt zich op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Ook zetten we met dit plan de ondersteuning voor makers, kunstenaarsinitiatieven en culturele voorzieningen voort. Dit doen we met het Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven-regeling, maar ook met de Fair Practice Code. Daarnaast houden we aandacht voor cultuureducatie en participatie en continueren wij de samenwerking in Brabantstad.

Het plan en de investeringen moeten bijdragen aan het bereikbaar maken van kunst en cultuur voor álle Tilburgers. Vanzelfsprekend is een breed en herkenbaar aanbod daarvoor belangrijk. Daarom investeert Tilburg in goede verbindingen met bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg en inwoners; ook op lokaal niveau. Ook willen we kunstenaars (in opleiding) binden aan de stad door te investeren in atelierruimte voor kunstenaars en broedplaatsen cultuur.

Lees onze visie op cultuur in het Cultuurplan 2025-2028. Dit vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

53 Brabantse instellingen krijgen per jaar ruim 9,9 miljoen euro subsidie van BrabantStad in het kader van de vierjarige subsidieregelingen voor Professionele Kunsten in 2021-2024.

Poppodium Roadburn, This is not a show, De Link, Paul van Kemenade, Wobby.Club, Cinecitta, Ensemble VONK, Briantelli / Festival Circolo, Powered by TINC, House of Nouws, DansBrabant, Mommerskwartier / TextielLab en Het Zuidelijk Toneel krijgen jaarlijkse gemeentelijke en provinciale subsidie.
Kunstpodium T, Ambiance Tracks, Spruit en PARK jaarlijkse gemeentelijke subsidie.

Bekijk het complete overzicht van gehonoreerden.

Makers in de gemeente Tilburg hebben sinds 20 februari 2020 een online plek waar zij alle informatie kunnen vinden om het 'te maken' als creatieveling. Ook de output van de makers wordt onder de aandacht gebracht. Via stadvanmakers.nl komt de bezoeker op een pagina van het platform Make it in Tilburg, een website die is gemaakt en wordt onderhouden door Citymarketing Tilburg, speciaal voor ondernemers.

Trots op Tilburg. Dat is wat naar voren kwam tijdens het tweede stadsgesprek over cultuur op woensdag 19 februari. Maar ook zorg om gebrek aan ruimte in de stad. Bijvoorbeeld voor de collectie van het Stadsmuseum, die nu geen vaste plek heeft.  

Cultuurplan

Een kleine honderd mensen woonden dit stadsgesprek bij. Ze waren uitgenodigd om hun visie te geven op de toekomst van kunst en cultuur in de stad. Zo kunnen ze bijdragen aan het cultuurplan voor de periode 2021-2024, waar de gemeente mee aan de slag gaat. Thema’s deze avond waren erfgoed, cultuureducatie en -participatie, culturele evenementen en cultuur in de publieke ruimte. Een eerder stadsgesprek ging over cultuur met sociale impact.

De aanwezigen gingen in groepen met elkaar in gesprek. Daarna presenteerden de verschillende ‘tafels’ hun advies aan gespreksleider Ruben Maes. Diverse aanwezigen pleitten voor een verruiming van het populaire Makersfonds. En dan niet alleen in de letterlijke zin van het woord, maar bijvoorbeeld ook ruimte om te exposeren of te experimenteren. Anderen vroegen meer aandacht voor de positie van erfgoed in de stad in de komende jaren.

Trots op de stad

Wethouder Lahlah gaf vervolgens aan wat haar was opgevallen. Naast de zorg over meer ruimte om te experimenten die werd benoemd, zei ze: "Wat ik voel is trots op deze stad." Ze proefde ook de behoefte van de kunst- en cultuursector om de Tilburgse wijken in te gaan, aan verbinding.

Zoals altijd heeft bij de stadsgesprekken de kunstenaar het laatste woord: Jeroen de Leijer gaf in ter plekke gemaakte tekeningen zijn indruk van de avond.

BrabantStad heeft een gezamenlijk regioprofiel cultuur naar de minister gestuurd: Brabant maakt het; een innovatieve culturele regio als geen ander. Tilburg is onderdeel van BrabantStad. De minister gebruikt het regioprofiel als input voor een adviesaanvraag eind dit jaar aan de Raad voor Cultuur voor het nieuwe kunstenplan 2021-2024.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2021-2024 of het Cultuurplan 2025-2028? Neem dan contact op met Teun van Irsel, strateeg cultuur, via teun.van.irsel@tilburg.nl of 06 52 834 602.