U bevindt zich op:Ondernemers /Bouwen en vestigen / Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, verkeer, bedrijvigheid en groen. Het plan regelt waar en wat op gronden gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Structuurvisies gelden alleen voor de overheid. Bestemmingsplannen gelden voor iedereen. Bij een bestemmingsplan kunnen diverse bijlagen zitten, zoals de plansystematiek en het handboek.

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen in procedure

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, kunt u reageren.

Ruimtelijke plannen op de Kaart van Tilburg

Via de Kaart van Tilburg vindt u alle geldende bestemmingsplannen van Tilburg. U kunt zoeken op adres, via de kaart of op naam van een bestemmingsplan. Bij bestemmingsplannen waarop gereageerd kan worden, kunt u een reactieformulier invullen.

Landelijke website voor Ruimtelijke plannen

Naast de Tilburgse ruimtelijke plannen kunt u plannen van de provincie of van andere gemeenten bekijken op  www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze site is het niet mogelijk om te reageren op een plan.

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Voor een bouwplan wat in strijd is met het bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Gebruik voor de aanvraag het formulier ' Herziening of wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro (pdf, 132KB)'.

Vooroverleg aanvragen
Inwoners

Vooroverleg aanvragen
Ondernemers

 

Vooroverleg

Een vooroverleg is een informatief overleg om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan te bespreken voor u de vergunning aanvraagt. U kunt uw plan laten toetsen qua bestemmingsplan, welstand en/of monumentenzorg.

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Bekijk dan eerst de website Ruimtelijke plannen. Blijft het onduidelijk, maak dan een afspraak met een ambtenaar van team Vergunningen. Is het niet mogelijk om direct uitsluitsel te geven, dan kan een vooroverleg nodig zijn.

Een vooroverleg over het bestemmingsplan kost voor een zakelijk perceel 425,00 euro, voor een woning 101,30 euro. Betreft het vooroverleg alleen welstand en monumentenzorg? Dan is het vooroverleg kosteloos. De commissie toetst of uw plan haalbaar is. Vooroverleg is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf, 3.7MB), hoofdstuk 11.

Bij uw aanvraag voor vooroverleg voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met: 

  • Situatietekening van de terreininrichting.
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

Voor een vooroverleg over een monument is ook nodig:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
   - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
   - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)