Mantelzorg en vrijwilligers

Mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen met ondersteuning. De overheid verwacht een grote betrokkenheid van de samenleving. Vraagt u om hulp of ondersteuning dan wordt eerst bekeken wat u zelf -met mantelzorg- kunt doen en daarnaast of extra professionele ondersteuning nodig is.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief. Soms kan het mantelzorgers teveel worden. Dan is er vervangende zorg. Ook is hulp mogelijk vanuit het Expertisecentrum Familiezorg en ContourdeTwern. Of kijk op T-Helpt voor tips voor mantelzorgers.

Verklaring voor noodzakelijke mantelzorg (avondklok)

Vanaf 23 januari geldt een avondklok. Dan blijft iedereen binnen tussen 21:00 en 04:30 uur. De avondklok heeft gevolgen voor mantelzorgers. Heeft uw naaste tussen 21:00 en 04:30 uur mantelzorg nodig die u niet kunt verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag u voor mantelzorg op pad. Wel moet u een 'Verklaring noodzakelijke mantelzorg' bij u hebben. Ga voor meer informatie en het downloaden van de verklaring naar www.mantelzorg.nl/avondklok

Parkeren voor mantelzorgers in vergunninggebied

Woont u in een parkeervergunning gebied en krijgt u mantelzorg? Dan kunt u misschien een mantelzorgvergunning en/of extra tegoed op de Bezoekers App aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u mantelzorg ontvangt.

  1. Maak een kopie van
    • indicatiebesluit CIZ
    • Wmo-beschikking
    • indicatiebesluit van een thuiszorgorganisatie/verpleeghuis
  2. Stuur het document ter beoordeling naar Gemeente Tilburg, afdeling RUV/Parkeerbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg of afgeven bij de receptie van Stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181 (in gesloten envelop)
  3. Parkeerbedrijf P1 neemt contact met u op om de aanvraag af te ronden. Meer over parkeren

Mantelzorgwaardebon

Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Tilburg kunnen een mantelzorgwaardebon krijgen, als blijk van waardering. Bijvoorbeeld voor een bos bloemen, een Fashioncheque, lekkernijen van Prins Heerlijk of een bezoek aan de bioscoop. Een mantelzorger kan maximaal 1 bon per jaar krijgen. Ongeacht het aantal personen waar zorg aan wordt gegeven. Vraag de bon aan met het aanvraagformulier mantelzorgwaardebon

Mantelzorglijn

Het aantal mantelzorgers neemt toe en daarmee ook de behoefte aan informatie. Mantelzorgers of professionals kunnen met vragen over mantelzorg bellen met de Mantelzorglijn. De mantelzorglijn is een samenwerking van ContourdeTwern en Expertisecentrum Familiezorg (Exfam), in opdracht van de gemeente. Ze zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 013-583 99 00 of per e-mail via mantelzorglijn@contourdetwern.nl.

Mantelzorgpas

Stel dat er iets met u gebeurt en dat u onverwacht uitgeschakeld wordt. Dan kan de persoon voor wie u zorgt in de problemen komt. Bijvoorbeeld als er pas laat aan wordt gedacht dat iemand op uw hulp rekent. De mantelzorgpas helpt dit voorkomen. U kunt de mantelzorgpas aanvragen bij het Expertisecentrum Familiezorg .

Mantelzorgtest

De mantelzorgtest helpt mantelzorgers de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf. Met de Mantelzorgtest is ook te zien welke organisaties zorg(taken) uit handen kunnen nemen. Dit kan aanbod zijn van ContourdeTwern, maar ook Thebe, de Wever, huisartsen en Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) bieden ondersteuning via de test. Doe de Mantelzorgtest

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk. Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. Dat geldt ook voor zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers zijn actief in buddyzorg, vriendendiensten of vrijwillige thuiszorg. Lees alles over vrijwilligerswerk op vrijwilligerstilburg.nl.