Mantelzorg en vrijwilligers

Mensen kunnen langer in hun eigen omgeving blijven wonen met ondersteuning. De overheid verwacht een grote betrokkenheid van de samenleving. Vraagt u om hulp of ondersteuning dan wordt eerst bekeken wat u zelf -met mantelzorg- kunt doen en daarnaast of extra professionele ondersteuning nodig is.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief. Soms kan het mantelzorgers teveel worden. De overheid ondersteunt mantelzorgers met vervangende zorg. De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers door het uitreiken van de mantelzorgwaardebon. Ook is hulp mogelijk vanuit het Expertisecentrum Familiezorg en ContourdeTwern. Ga naar T-Helpt voor tips voor mantelzorgers.

Mantelzorgtest

De mantelzorgtest helpt mantelzorgers de balans te bewaken tussen zorg voor een naaste en aandacht en tijd voor henzelf. Met de Mantelzorgtest is ook te zien welke organisaties zorg(taken) uit handen kunnen nemen. Dit kan aanbod zijn van Contour de Twern, maar ook Thebe, de Wever, huisartsen en Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) bieden ondersteuning via de test. Doe de Mantelzorgtest

Mantelzorglijn

Het aantal mantelzorgers neemt toe en daarmee ook de behoefte aan informatie. Of u nu mantelzorger bent of professional, met vragen over mantelzorg kunt u bellen met de Mantelzorglijn. De mantelzorglijn is een samenwerking van ContourdeTwern en Exfam, in opdracht van de gemeente Tilburg. Ze zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 013-583 99 00 of per e-mail via mantelzorglijn@contourdetwern.nl.

Mantelzorgpas

Stel dat er iets met u gebeurt en dat u onverwacht uitgeschakeld wordt. Dan kan het gebeuren dat de persoon voor wie u zorgt in de problemen komt. Bijvoorbeeld als er pas laat aan wordt gedacht dat iemand op uw hulp rekent. De mantelzorgpas helpt dit voorkomen. U kunt de mantelzorgpas aanvragen bij het Expertisecentrum Familiezorg .

Mantelzorgwaardebon

Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers van inwoners van de gemeente Tilburg, een mantelzorgwaardebon krijgen. Bijvoorbeeld voor een bos bloemen, een Fashioncheque, lekkernijen van Prins Heerlijk of een bezoek aan de bioscoop. Een  mantelzorger kan maximaal 1 bon per jaar krijgen. Ongeacht het aantal personen waar zorg aan wordt gegeven. Vraag de bon aan met het aanvraagformulier mantelzorgwaardebon. U ontvangt binnen 4 weken een reactie, afhankelijk van de drukte. Het mantelzorgcompliment van de overheid bestaat niet meer sinds 1 januari 2015.

Parkeren voor mantelzorgers in vergunninggebied

Woont u in een parkeervergunning gebied en krijgt u mantelzorg? Dan kunt u misschien een mantelzorgvergunning en/of extra tegoed op de Bezoekers App aanvragen. U moet kunnen aantonen dat u mantelzorg ontvangt.

  1. Maak een kopie van
    • indicatiebesluit CIZ
    • Wmo-beschikking
    • indicatiebesluit van een thuiszorgorganisatie/verpleeghuis
  2. Stuur het document ter beoordeling naar Gemeente Tilburg, afdeling RUV/Parkeerbedrijf, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg of afgeven bij de receptie van Stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181 (in gesloten envelop)
  3. Parkeerbedrijf P1 neemt contact met u op om de aanvraag af te ronden. Meer over parkeren

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk. Zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen en buurthuizen niet bestaan. Dat geldt ook voor zorgvrijwilligers. Zorgvrijwilligers zijn actief in buddyzorg, vriendendiensten of vrijwillige thuiszorg. Lees meer over vrijwilligerswerk op T-Helpt.

Informatie en vacatures voor vrijwilligers

Voor algemene informatie en vacatures voor vrijwilligers kunt u contact opnemen met ContourdeTwern, het vrijwilligerssteunpunt voor de gemeente Tilburg. Zij regelen ook de afhandeling van schadeformulieren voor de vrijwilligersverzekering.

Zelf hulp zoeken of bieden

WeHelpen is een online marktplaats voor mensen die zorg of hulp nodig hebben of die andere mensen willen helpen. WeHelpen is gekoppeld aan T-Helpt.