logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Omgevingsdialoog

Wilt u een grote aanbouw aan uw huis bouwen? Nieuwe woningen bouwen? Een zonnepark aanleggen? Dan heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbende. De gemeente verwacht van alle initiatiefnemers dat zij omwonenden en belanghebbenden informeren en betrekken in de uitwerking van het plan. Dit noemen we de omgevingsdialoog.

De richtlijn omgevingsdialoog

Door uw omgeving op tijd te betrekken in de plannen zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen en zorgen op tafel komen. Door bezwaren, maar ook goede ideeën, met elkaar te bespreken kunt u uw plan beter maken. Een goede omgevingsdialoog draagt bij aan een soepel verloop van het plan. In de richtlijn omgevingsdialoog staat hoe u de invloed van uw initiatief kunt beoordelen en waar u aan moet denken bij het voeren van de omgevingsdialoog.