Werklandschap Wijkevoort

Wijkevoort is een nieuw werklandschap ten zuidwesten van Tilburg, goed bereikbaar vanuit de A58. Het wordt een energieneutraal bedrijventerrein waar bedrijven individueel, samen en met kennisinstellingen werken aan innovaties. 

De eisen op het gebied van duurzaamheid en landschappelijke inpassing zijn streng. Deze eisen staan verwoord in de zogenoemde ontwikkelleidraad.

De gemeenteraad heeft maandag 15 november 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan vanwege enkele wijzigingen opnieuw ter inzage gelegd. Tegen het plan zijn beroepen inigediend bij de Raad van State. Wanneer de Raad van State een uitspraak doet over deze beroepen is nog niet bekend. Het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort is daardoor nog niet onherroepelijk. 

Doelgroep

Wijkevoort richt zich op bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, de slimme logistiek en aanverwante dienstverlening.

In de nabije toekomst werken hier ondernemingen samen die de ambitie hebben om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, gezamenlijk te innoveren en hun bedrijfsprocessen te verduurzamen (circulaire economie). Kennis delen in een campusachtige setting staat hierbij centraal. Deze uitgangspunten zorgen voor betere ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de nieuwe bedrijven en het MKB in de regio. Hiermee fungeert Wijkevoort als een onmisbare schakel in een breder innovatie ecosysteem in de stedelijke regio Breda - Tilburg. En als een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie en de logistiek.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid over de weg is optimaal met de aansluiting op de randweg van Tilburg, de Burgemeester Letschertweg en de A58 binnen handbereik. Steden als Antwerpen, Rotterdam, Venlo, Arnhem en Utrecht zijn binnen een uur bereikbaar. Railport Brabant ligt op 20 minuten afstand en de Barge Terminal Tilburg op 10 minuten.

Planning

Momenteel verkent de gemeente in opdracht van de gemeenteraad diverse profielen en ontwikkelstrategieën. Nog voor de zomer (2022) volgt hierover een informatiebijeenkomst voor de raad. In het 3e kwartaal van 2022 volgt een definitief raadsbesluit. 

  • 15 november 2021: bestemmingsplan vastgesteld door de raad
  • Januari 2022: start werkzaamheden natuurcompensatie en bodemonderzoek
  • 2e kwartaal 2022: openbare raadsinformatiebijeenkomst campusprofiel en ontwikkelstrategie
  • 3e kwartaal 2022: raadsbesluit profiel en ontwikkelstrategie
  • Nog niet bekend: Start gronduitgifte

Voor de totale ontwikkeling wordt momenteel ook gewerkt aan een integrale planning. Deze planning is waarschijnlijk eind april 2022 afgerond. 

Cijfers en feiten
LiggingTen zuidwesten van Tilburg.
KarakterWerklandschap Wijkevoort is ca 194 ha. groot en valt binnen Stadsbos013. Van de 194 ha. is maximaal ca 80 ha. uitgeefbaar terrein. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren.
Bereikbaarheid

Weg: zeer goed ontsloten via de Burgemeester Letschertweg en A58.
Water: Bargeterminal Tilburg op 10 minuten rijden.
Spoor: Railport Brabant op 20 minuten rijden.

Aantal kavelsNog nader te bepalen.
Totale oppervlakte80 hectare.
Nog uitgeefbaar80 hectare (in fase 1 wordt 41,9 hectare uitgegeven).
KavelgrootteDiverse formaten (vanaf 2,5 ha.)
Prijs per m2Nog nader te bepalen.
Milieucategorie3.1 en 3.2. Onder voorwaarden is 4.1. of 4.2 mogelijk.

Meer weten over Wijkevoort?

Wilt u meer weten over bedrijventerrein Wijkevoort en de mogelijkheden die er zijn om te ondernemen in Tilburg? Neem dan contact op met acquisiteur Natasja Mengedé van de gemeente. Stuur een mail: natasja.mengede@tilburg.nl of bel 06-52 57 10 90.

Voor meer informatie over het project Wijkevoort (gebiedsontwikkeling, beleidsmatig) kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via robert-jan.brunnekreeft@tilburg.nl. Of kijk op de algemene pagina over Wijkevoort op deze website

Bijlagen