Werklandschap Wijkevoort

Wijkevoort is een nieuw werklandschap ten zuidwesten van Tilburg, goed bereikbaar vanuit de A58. Het wordt een duurzaam en energieneutraal bedrijventerrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels.

De eisen op het gebied van duurzaamheid zijn streng. Ook een goede inpassing in de landelijke omgeving is een must. In een ontwikkelleidraad zijn de waarden en uitgangspunten vastgelegd waar een bedrijf aan moet voldoen. De beoordeling vindt plaats langs 3 thematische lijnen:

  1. Versterken industrieel en logistiek ecosysteem
  2. Innovatie, samenwerking, kennisontwikkeling en welzijn
  3. Smart mobility en duurzaamheid

De leidraad is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure en sinds 1 april 2021 beschikbaar. De leidraad en andere informatie staan op de pagina Ontwerp Bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort 2020.

Doelgroep

Op Wijkevoort is ruimte voor slimme logistiek en hoogwaardige industrie. (Smart Logistics en Smart Industries). Een adviescommissie adviseert het college of het bedrijf past binnen de ontwikkel doelstellingen voor Wijkevoort. De typering en specifieke kenmerken voor de te vestigen bedrijven staan beschreven in het Masterplan Wijkevoort.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid over de weg is optimaal met de aansluiting op de randweg van Tilburg, de Burgemeester Letschertweg en de A58 binnen handbereik. Steden als Antwerpen, Rotterdam, Venlo, Arnhem en Utrecht zijn binnen een uur bereikbaar. Railport Brabant ligt op 20 minuten afstand en de Barge Terminal Tilburg op 10 minuten.

Planning

  • Maart 2021: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
  • Oktober 2021: Vaststellen bestemmingsplan door raad
  • Voorjaar 2022: Aanvang bouwrijp maken
  • Najaar 2022: Start bouw

N.b. Bovenstaande planning is onder voorbehoud (afhankelijk van procedurele vertragingen).

 
Cijfers en feiten
Doelgroep

Wijkevoort richt zich op het modern industrieel en logistiek cluster.

LiggingTen zuidwesten van Tilburg.
KarakterWerklandschap Wijkevoort is ca 194 ha. groot en valt binnen Stadsbos013. Van de 194 ha. zijn maximaal ca 80 ha. uitgeefbaar terrein. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren.
Bereikbaarheid

Weg: zeer goed ontsloten via de Burgemeester Letschertweg en A58.
Water: Bargeterminal Tilburg op 10 minuten rijden.
Spoor: Railport Brabant op 20 minuten rijden.

Aantal kavelsNog nader te bepalen.
Totale oppervlakte80 hectare.
Nog uitgeefbaar80 hectare (in fase 1 wordt 44 hectare uitgegeven).
KavelgrootteVoornamelijk grootschalig. Een aantal kleinere kavels vanaf 2,5 ha. zijn bespreekbaar.
Prijs per m2Nog nader te bepalen.
Milieucategorie3.1 en 3.2. Onder voorwaarden is 4.1. of 4.2 mogelijk.

Meer weten over Wijkevoort?

Wilt u meer weten over bedrijventerrein Wijkevoort en de mogelijkheden die er zijn om te ondernemen in Tilburg? Neem dan contact op met acquisiteur Natasja Mengedé van de gemeente. Stuur een mail: natasja.mengede@tilburg.nl of bel 06-52571090.

Voor meer informatie over het project Wijkevoort (gebiedsontwikkeling, beleidsmatig) kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.