Wethouder Yusuf Çelik

Yusuf Çelik is sinds 2022 wethouder van Tilburg voor de PvdA.

Portefeuille

Wonen, Wijken en Integratie 

 • Wonen
 • Coördinerend wethouder Wijken en Inwonersparticipatie
 • Asiel en Integratie
 • Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving
 • Dierenwelzijn
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Mediabeleid
 • PACT aanpak
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering 
 • 4e loco

Wijkwethouder

 • Oude Stad-Zuid en -West (Noordhoek, Korvel/Westend/Sint Anna, Trouwlaan-Uitvindersbuurt, Oerle, Willemsbuiten, Stappegoor en Groenewoud)
 • Project Stappegoor

Vervanger

Wethouder Maarten van Asten

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Woordvoerder wethouder Yusuf Çelik

Tom Daelman is woordvoerder van wethouder Yusuf Çelik. Hij is bereikbaar via mail: woordvoering@tilburg.nl

Yusuf Çelik op Social Media

Nevenfuncties

Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de wethouder.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • G40 (Themagroep Vergunninghouders & Asiel): Voorzitter 

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel

 • Centrum voor lokaal bestuur (PvdA) (onbezoldigd): Penningmeester

Yusuf Çelik krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Yusuf Çelik.