Biezenmortel

Sinds januari 2021 hoort Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. Op 1 januari 2021 had Biezenmortel 1465 inwoners, inclusief de bewoners van Prisma Assisie. De ruimtelijke kwaliteit van Biezenmortel en zijn directe omgeving wordt hoog gewaardeerd.

Biezenmortel en de omgeving van het dorp maken onderdeel uit van het Groene Woud, een gebied waar landschap en verstedelijking hand in hand gaan. Kleinschalige landschappelijke gebieden en een diversiteit aan natuurgebieden wisselen elkaar af. In het Groene Woud liggen diverse aantrekkelijke kernen als pleisterplaatsen. Het Groene Woud ligt ingeklemd tussen Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. De ligging op een directe lijn tussen Tilburg en Den Bosch en het feit dat deze 2 grote steden in de buurt liggen, geeft een extra dimensie aan Biezenmortel. Vlakbij de drukte, maar toch ver weg om te genieten van de rust.

Dorpsakkoord

Op 12 juli 2023 ondertekenden ontwikkelaars Janssen de Jong, Synchroon en Van Wijnen, Coöperatie Biezenmortel, de Beukenhof, stichting De Gemeenschap en wethouder Maarten van Asten in het bijzijn van burgemeester Theo Weterings het Dorpsakkoord Biezenmortel 2023 - 2040. In dit akkoord bekrachtigen zij als partners hun inzet voor de ontwikkeling van Biezenmortel voor de komende jaren. Met als gezamenlijk einddoel een kwalitatief Biezenmortel waar het voor jong en oud prettig wonen en leven is. Het dorpsakkoord is hiervoor een belangrijk inspiratie- en ambitiedocument en werkt als leidraad voor de ontwikkeling van het dorp tot 2040. Het akkoord is via onderstaande link te downloaden.

Toekomstvisie

In 2021 is onder leiding van de coöperatie Biezenmortel een toekomstvisie opgesteld. Voor Biezenmortel is de bouw van passende woningen voor de doelgroepen starters en ouderen, passend bij het huidige dorpse karakter, cruciaal om de leefbaarheid van het dorp in de toekomst te blijven garanderen. De uitdagingen in de woningbouw zijn bepalend voor de andere genoemde opgaves. Zonder starters geen jeugd en zonder jeugd geen basisschool of verenigingsleven. Daarom moeten er tot 2040 tussen de 600 en 800 woningen in Biezenmortel gebouwd worden. Om te zorgen dat Biezenmortel een leefbaar dorp blijft, is het belangrijk dat de basisschool en het gemeenschapshuis blijven bestaan. Het ontbreekt het dorp nu aan een levendig dorpshart met een centrale ontmoetingsplek en/of voorzieningen als een dorpswinkel, café en/of andere voorzieningen. Een goede verbinding van het openbaar vervoer staat op het wensenlijstje. Ook de gymvoorziening in de Vorselaer is klein en mist moderne voorzieningen die nodig zijn voor het onderwijs. Inmiddels is gemeenschapshuis De Vorselaer opgeknapt, o.l.v.Stichting De Gemeenschap. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Anke Vosters via anke.vosters@tilburg.nl of wijkregisseur Helmy van Ingen via helmy.van.ingen@tilburg.nl.