logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Biezenmortel

Sinds januari 2021 hoort Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. Op 1 januari 2023 had Biezenmortel 1445 inwoners, inclusief de bewoners van Prisma Assisie. Het dorp heeft behoefte aan nieuwe woningen en extra voorzieningen. Daarvoor maken we momenteel nieuwe plannen. 

De natuur in Biezenmortel
(Foto: Gerdien Wolthaus Paauw)

Ontwikkelvisie Biezenmortel

Er worden plannen gemaakt voor de toekomst van Biezenmortel. Verschillende documenten leggen de ambities vast: zoals de Dorpsvisie, het Dorpsakkoord en het Koersdocument Oostflank. In de komende maanden gaan we alle ambities bundelen en een stap verder brengen. Daarvoor maken de gemeente en de diverse ontwikkelaars in samenwerking met Coöperatie Biezenmortel een ontwikkelvisie. Daarin staat beschreven hoe Biezenmortel een leefbaar dorp blijft. 

Een ontwikkelvisie maken die goed past doen we natuurlijk niet alleen. Het ontwerpteam gaat in november en december op pad in het dorp. Op basis van alle gesprekken maken we actiethema’s. Tijdens een toekomsttour (waarschijnlijk eind januari 2024) delen we deze actiethema’s met de bewoners, ondernemers en andere organisaties in Biezenmortel. Op basis van uw reacties, de inbreng van experts vanuit de gemeente en de ontwikkelaars maakt het ontwerpteam de ontwikkelvisie Biezenmortel. De visie wordt rond de zomervakantie 2024 vastgesteld door het college en vervolgens de gemeenteraad. Daarna wordt er een omgevingsplan gemaakt (de opvolger van het bestemmingsplan) zodat de woningbouwplannen gecoördineerd en gefaseerd door de diverse ontwikkelaars gebouwd kunnen worden. 

Ons dorp in de toekomst; het koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

In de komende maanden bespreken de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk het koersdocument. In mei 2024 wordt het koersdocument waarschijnlijk vastgesteld. Toekomstige plannen en projecten op het gebied van woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit etc. baseren zich op de afspraken die staan in het koersdocument Oostflank. Meer informatie staat op www.tilburg.nl/oostflank.

Dorpsakkoord

Op 12 juli 2023 ondertekenden ontwikkelaars Janssen de Jong, Synchroon en Van Wijnen, Coöperatie Biezenmortel, de Beukenhof, stichting De Gemeenschap en wethouder Maarten van Asten in het bijzijn van burgemeester Theo Weterings het Dorpsakkoord Biezenmortel 2023 - 2040. In dit akkoord bekrachtigen zij als partners hun inzet voor de ontwikkeling van Biezenmortel voor de komende jaren. Met als gezamenlijk einddoel een kwalitatief Biezenmortel waar het voor jong en oud prettig wonen en leven is. Het dorpsakkoord is hiervoor een belangrijk inspiratie- en ambitiedocument en werkt als leidraad voor de ontwikkeling van het dorp tot 2040. Het akkoord is via onderstaande link te downloaden.

Toekomstvisie

In 2021 is onder leiding van de coöperatie Biezenmortel een toekomstvisie opgesteld. Voor Biezenmortel is de bouw van passende woningen voor de doelgroepen starters en ouderen, passend bij het huidige dorpse karakter, cruciaal om de leefbaarheid van het dorp in de toekomst te blijven garanderen. De uitdagingen in de woningbouw zijn bepalend voor de andere genoemde opgaves. Zonder starters geen jeugd en zonder jeugd geen basisschool of verenigingsleven. Daarom moeten er tot 2040 tussen de 600 en 800 woningen in Biezenmortel gebouwd worden. Om te zorgen dat Biezenmortel een leefbaar dorp blijft, is het belangrijk dat de basisschool en het gemeenschapshuis blijven bestaan. Het ontbreekt het dorp nu aan een levendig dorpshart met een centrale ontmoetingsplek en/of voorzieningen als een dorpswinkel, café en/of andere voorzieningen. Een goede verbinding van het openbaar vervoer staat op het wensenlijstje. Ook de gymvoorziening in de Vorselaer is klein en mist moderne voorzieningen die nodig zijn voor het onderwijs. Inmiddels is gemeenschapshuis De Vorselaer opgeknapt, o.l.v.Stichting De Gemeenschap. De wensen uit de toekomstvisie worden nu verder uitgewerkt in de ontwikkelvisie. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Karin Bakker via karin.bakker@tilburg.nl of wijkregisseur Helmy van Ingen via helmy.van.ingen@tilburg.nl.