Gebiedsontwikkeling 'Oostflank'

De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel: de Oostflank.

In de Oostflank ontwikkelen de gemeenten het landschap, de mobiliteit, woningen en de economie. De ideeën voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een Koersdocument. Er komen nieuwe woningen, nieuwe locaties om te ondernemen, de natuur moet meer ruimte krijgen en het landschap wordt verbeterd. Ook gaan we samen met de boeren en boomkwekers op zoek naar nieuwe natuur-inclusieve manieren van landbouw.

Proces tot nu toe

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid samen met de gemeente Oisterwijk te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl en ook de presentatie is te downloaden via de website van de gemeenteraad.  

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. De behandeling staat gepland voor februari/maart 2023.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Informatiemarkt

Op woensdag 7 december is een informatiemarkt over de gebiedsontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen met de gemeente Tilburg en Oisterwijk en adviseurs in gesprek over de diverse thema’s en het Koersdocument. Ook is er de gelegenheid om uw ideeën kenbaar te maken. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 15:00 en 21:00 uur in ’t Plein in Udenhout, Tongerloplein 1. U kunt binnenlopen op een moment dat u schikt.

Hebt u nog vragen? Of wilt u meedenken? Dan kunt u contact opnemen via oostflank@tilburg.nl of via telefoonnummer 14 013.