logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Louis Bouwmeesterplein

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaar BPD willen het Louis Bouwmeesterplein opnieuw ontwikkelen. Deze locatie biedt kansen voor een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied en vergroening in het centrum van de stad.

Plannen

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente Tilburg onderzoeken samen de nieuwe ontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein. Met die ontwikkeling wordt het gebied groener en ontstaat er een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied in het centrum van de stad. De ontwikkeling betreft de parkeergarage en het parkeerterrein aan het Louis Bouwmeesterplein en het naastgelegen pand aan de Schouwburgring met appartementen en winkels. In het plan maken de parkeergarage en dit pand aan de Schouwburgring plaats voor nieuwbouw.

Het voorlopige plan bestaan uit ongeveer 430 woningen, (commerciële) voorzieningen in de plinten en een nieuwe openbare parkeergarage. Er komt ook meer ruimte voor groen: in de openbare ruimte rondom de nieuwbouw, in de vorm van groene binnentuinen en door een opwaardering van het Zomerpark.

Stand van zaken en vervolg

Over de plannen is nog geen besluit genomen. De komende maanden worden de ontwerpen verder uitgewerkt, samen met een planteam met daarin bewoners en ondernemers uit de omgeving. Ook de financiële haalbaarheid moet nog verder worden uitgewerkt. Daarna maken BPD en de gemeente afspraken over de samenwerking, de kosten en de taakverdeling. Daarover neemt eerst het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad een besluit. Deze besluiten volgen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. Ook BPD moet nog besluiten nemen. Uiteindelijk worden de definitieve plannen vastgelegd in een omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan), waarover de gemeenteraad beslist. 

Inloopavond en planteam

Op 31 augustus 2023 van 19:30 tot 21:00 uur organiseren BPD en de gemeente een inloopavond op het Stadhuis (Stadhuisplein 130, Tilburg) om de plannen toe te lichten en belanghebbenden uit te nodigen voor deelname in het planteam. Tot en met december 2023 werken we aan de uitwerking van de plannen, samen met dat planteam dat eind september start.

Een planteam wordt dus betrokken bij het uitwerken van de plannen. Bewoners, omwonenden en ondernemers uit de omgeving die interesse hebben om deel te nemen in dit planteam kunnen zich aanmelden tijdens de informatieavond op 31 augustus of mailen naar joyce.de.graaff@tilburg.nl. Vanaf eind september tot en met december komt het planteam een aantal avonden bij elkaar om de gemeente te adviseren over het stedenbouwkundig ontwerp.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Heeft u vragen? Kijk dan of uw vraag op de pagina 'Veelgestelde vragen Louis Bouwmeesterplein' op deze website staat. Of neem contact op met projectleider Joyce de Graaff van de gemeente Tilburg via joyce.de.graaff@tilburg.nl.