logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Nieuwe regels voor particuliere woningbouwinitiatieven in het landelijk gebied

Door regelingen van de provincie, is het mogelijk om onder voorwaarden woningen te bouwen in het landelijk gebied. In de gemeente Tilburg heeft dit de afgelopen geleid tot verschillende initiatieven. In de evaluatie particuliere woningbouw in landelijk gebied is onderzocht of het gemeentelijke beleid geactualiseerd moest worden. Ook is onderzocht hoe de uitgangspunten uit het concept Koersdocument Oostflank van invloed zijn op dit type initiatieven. 

Natuur in de Oostflank
(Foto: Gerdien Wolthaus Paauw)

Op basis van de evaluatie heeft het college op 24 oktober 2023 nieuwe beleidsregels vastgesteld. Deze worden gebruikt om initiatieven voor particuliere woningbouw en functiewijziging in het buitengebied te toetsen. Het gaat om initiatieven gericht op: 

Vragen?


Heeft u een concreet initiatief, dat past binnen de beleidsregels? Dan kunt u deze op inpasbaarheid laten beoordelen door bij de gemeente een adviesverzoek in te dienen.  

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar Oostflank@tilburg.nl