Adviesverzoek

Een adviesverzoek (voorheen vooroverleg/vooradvies) is een verzoek om de bestemmingsplanmogelijkheden en -beperkingen van uw plan te laten onderzoeken, voor u een vergunning aanvraagt. U ontvangt schriftelijk het 'Antwoord adviesverzoek'. Hiertegen is geen bezwaar of beroep mogelijk. Binnen 3 weken weet u of uw initiatief binnen het bestemmingsplan past. Als uw adviesverzoek wordt goedgekeurd, moet u als u uw plan wilt uitvoeren wel nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Controleer uw plannen

Controleer altijd eerst of uw plan binnen het bestemmingsplan past op de website Ruimtelijke plannen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan of is dit onduidelijk, dan kan een adviesverzoek nodig zijn. De kosten betaalt u direct online bij het indienen.

Een adviesverzoek is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf,11.0MB), hoofdstuk 11.

Adviesverzoek aanvragen
Huisperceel

Adviesverzoek aanvragen
Geen huisperceel

Adviesverzoek indienen

Bij uw adviesverzoek voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met:

  • Situatietekening ten opzichte van bestaande bebouwing.
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden inclusief beoogd gebruik/bestemming en geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing.

Voor een adviesverzoek over een monument is ook nodig:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
    - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
    - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

Overzicht kosten adviesverzoek

Soort verzoek

Tarief 2020

Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling adviesverzoek voor een huisperceel* (incl. bedrijf aan huis)€107,40
Beoordeling adviesverzoek tbv omzetting of splitsing en overige aanvragen adviesverzoek€450,60

*) een perceel of kavel met een huis (dus geen woonwagen o.i.d), bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.