Adviesverzoek

Een adviesverzoek (voorheen vooroverleg/vooradvies) is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het bestemmingsplan, voor u een vergunning aanvraagt. Binnen 3 weken weet u of uw initiatief binnen het bestemmingsplan past. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Hiervoor is meer tijd nodig.

Controleer uw plannen

Controleer altijd eerst of uw plan binnen het bestemmingsplan past op de website Ruimtelijke plannen. Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan of is dit onduidelijk, dan kan een adviesverzoek nodig zijn. De kosten betaalt u direct online bij het indienen.

Een adviesverzoek is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota, hoofdstuk 11.

Adviesverzoek aanvragen
Huisperceel

Adviesverzoek aanvragen
Geen huisperceel

Adviesverzoek indienen

Bij uw adviesverzoek voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met:

  • Situatietekening ten opzichte van bestaande bebouwing.
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden inclusief beoogd gebruik/bestemming en geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing.

Voor een adviesverzoek over een monument is ook nodig:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
    - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
    - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

Vanaf 1 augustus eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Overzicht kosten adviesverzoek

Soort verzoek

Tarief 2020

Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling adviesverzoek voor een huisperceel* (incl. bedrijf aan huis)€107,40
Beoordeling adviesverzoek tbv omzetting of splitsing en overige aanvragen adviesverzoek€450,60

*) een perceel of kavel met een huis (dus geen woonwagen o.i.d), bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.