Tilburgse Ereprent voor Tilburgse Amateur Fotografie Vereniging

Alle Tilburgse Ereprent

De Tilburgse Amateur Fotografie Vereniging (TAFV) bestaat 75 jaar. Ter gelegenheid daarvan kreeg de vereniging op 27 oktober een Tilburgse Ereprent uit handen van locoburgemeester Marcelle Hendrickx.

De TAFV is op 28 oktober 1948 opgericht onder de naam Tilburgsche Amateur Foto en Smalfilmclub Foto Succes. Uit de eerste notulen van 25 oktober 1948 blijkt dat het een heroprichting was van ‘Foto-Succes’ die al in 1936 bestond en zeer waarschijnlijk in de Tweede Wereldoorlog is ontbonden. De vereniging is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateurfotografen.

Bezig zijn met fotografie

Het doel van de vereniging is om op een plezierige manier bezig te zijn met fotografie. Dit doen de leden door wekelijks op maandagavond bij elkaar te komen en dan foto’s te bespreken in wijkgebouw ’t Sant in Tilburg. Dit kan zijn aan de hand van een opgegeven thema, opdracht van een (ingehuurde) fotograaf of aan de hand van vrij werk. Jaarlijks organiseert de TAFV een expositie in wijkgebouw 't Sant in Tilburg en extra exposities op andere locaties in binnen- en buitenland, al dan niet in samenwerking met andere beeldende kunstenaars. Ook stimuleert en ondersteunt de vereniging persoonlijke exposities van de leden. Zowel nationaal als internationaal zijn er in het verleden door leden van de TAFV verschillende prijzen behaald in diverse fotowedstrijden.

Tilburgse Ereprent

De Tilburgse Ereprent is een gemeentelijke onderscheiding die kan worden toegekend aan bedrijven en organisaties die een bestaansjubileum vieren van 50 jaar of meer, telkens met een eenheid van 25 verhoogd. Zij zetten zich al jarenlang als ondernemer, culturele of maatschappelijke instelling in voor Tilburg. Het zijn bedrijven en organisaties die hun roots in Tilburg hebben en hun ontwikkeling in en met Tilburg hebben doorgemaakt. De Tilburgse Ereprent staat symbool voor de waardering en trots van de gemeente en is voor de jubilerende bedrijven en organisaties, vanwege de gekozen kunstvorm (grafische prent), uitermate geschikt om op te hangen en te tonen aan medewerkers, leden, klanten, relaties en bezoekers. Het ontwerp is van de Tilburgse kunstenares Janine Hendriks van Kaftwerk.