logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg: een dementievriendelijke gemeente

Tilburg heeft de titel 'dementievriendelijke gemeente'. "Een waardering voor het werk dat we doen, maar ook een teken dat Tilburg een sociale stad is die erkent hoe belangrijk het is dat er veel aandacht is voor mensen met dementie en hun naasten en daar ook echt iets voor wil doen", vertelt Mia Vugts, dementieconsulente bij de Wever.

Uit de cijfers blijkt dat dementie steeds meer mensen zal treffen. In 2025 zijn er in Tilburg naar verwachting 3.500 inwoners met dementie. Dat aantal stijgt de komende jaren snel. In 2050 is de prognose dat er 6.600 inwoners de diagnose dementie hebben (bron: Alzheimer Nederland).  

Ria Wijnen is voorzitter van de regio Midden-Brabant van Alzheimer Nederland. “Je schrikt van die cijfers he? Dit vraagt echt om extra aandacht en inzet. Niet alleen voor de inwoners die het nu al hebben, maar ook voor de groep die er nog aan komt. Mensen worden steeds ouder. In de leeftijdscategorie 85+ krijgt 1 op de 5 mensen te maken met dementie. Komt ook nog bij dat 70% van die mensen die het nu hebben, nog thuis wonen. Een aantal daarvan heeft geen partner. Zij hebben extra ondersteuning nodig om te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Daar proberen wij als Alzheimer Nederland iets aan te doen. Samen met o.a. de gemeente en de dementieconsulenten. Ons doel is om ervoor te zorgen dat mensen met dementie een zo comfortabel mogelijk leven kunnen leiden.” 

Tijdens het Alzheimercafé van 11 juni kreeg de gemeente Tilburg het certificaat voor dementievriendelijke gemeente uitgereikt. Een initiatief van Alzheimer Nederland. Om te bepalen of een gemeente het certificaat krijgt, wordt o.a. gekeken hoeveel en wat voor activiteiten er in een gemeente worden georganiseerd. Ria: "Het is een waardering voor ons werk. Het laat ook zien dat we hier heel veel doen en dat de gemeente het probleem serieus neemt en er geld voor uittrekt. Tilburg is een sociale gemeente. De gemeente heeft een samenhangend beleid voor kwetsbare mensen waaronder mensen met dementie en dat zie je terug in de concrete activiteiten die uitgevoerd worden. Tilburg verdient het certificaat. Het is vooral ook een aanmoedigingsprijs om zo door te gaan. We zijn er nog niet. Maar doen het goed en we doen veel." Ria somt wat activiteiten op. En inderdaad het lijstje is indrukwekkend. O.a. Kookclubs, gespreksgroepen voor mensen met dementie, geheugenfitness, het geheugenkoor De Vergeet Me Nietjes en de mantelzorginloopspreekuren voor partners.

Advies en ondersteuning

Zorgen dat inwoners een zo comfortabel leven kunnen leiden, kan o.a. door ze goed te informeren over wat dementie inhoudt en wat voor hulp er mogelijk is. Mia: “Als dementieconsulenten (Tilburg heeft er 4, red.) geven we advies en ondersteuning aan inwoners die met dementie te maken krijgen. Dat kunnen patiënten zelf zijn, maar ook hun partners of andere naasten die ondersteuning en begeleiding bieden. We nodigen ze hier uit (in de Geheugenwinkel aan de Burg. Brokxlaan 1407, red.) of spreken ze tijdens de spreekuren in de wijken. We bieden een luisterend oor. Het doel is om inwoners met geheugenproblemen en dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, en dat ze kunnen blijven deelnemen aan hun hobby’s en activiteiten in de wijk en heel Tilburg. Dat moet wel op een fijne en prettige manier kunnen. Samen kijken we wat er nodig is en op welke manier we dit zo goed mogelijk kunnen organiseren. O.a. door informatie te geven en/of ze uit te nodigen om een cursus te volgen.”

VR bril

Een belangrijke doelgroep bij de cursussen zijn de partners, kinderen of mantelzorgers die iemand met dementie begeleiden. Mia: "We geven o.a. de cursus 'Dementie en nu'. Vaak horen we al na een aantal bijeenkomsten van deelnemers: hadden we dit maar eerder gedaan. Door de informatie, handvatten en adviezen die we geven, maar ook door lotgenotencontact. Met de VR bril kunnen we mensen laten ervaren hoe het is om zelf beginnende dementie te hebben.”

Geheugenwinkel

Mia benadrukt wel dat de term Geheugenwinkel een beetje misleidend is. "In eerste instantie was het wel echt een winkel waar hulpmiddelen te koop waren voor mensen met dementie. Maar die kunnen ze nu allemaal eenvoudig online bestellen. Inwoners kunnen terecht voor informatie en advies o.a. over technologische hulpmiddelen zoals een digitale klok die in grote letters aangeeft wat voor dag het is en wat de tijd is. Deze klok kun je voor 3 weken lenen net als boeken over dementie en spelmateriaal.”

Alzheimer café

Een belangrijk succesnummer in de voorlichting over dementie in Tilburg, is het Alzheimer café. Een samenwerking tussen o.a. de dementieconsulenten en Alzheimer Nederland. Ria: "Het is elke tweede dinsdag van de maand in de refter (eetzaal, red.) van het Joannes Zwijsen pand aan de Brokxlaan 1407.  De avonden verlopen altijd volgens eenzelfde stramien. De start is om 20 uur. Dan wordt er een gast geïnterviewd. Na de pauze van een half uur, kunnen bezoekers vragen stellen aan deze gast. Dat kan bijvoorbeeld een geriater, mantelzorger of een notaris zijn. Dat het stramien van die avond vast ligt, spreekt mensen aan. Er is een rustige sfeer en mensen weten wat er gaat gebeuren. Al 20 jaar hebben we een trouwe groep vrijwilligers. Een vertrouwd beeld voor de bezoekers." Ria lacht. “Dat wil overigens niet zeggen dat er niet meer vrijwilligers bij mogen. Die zijn altijd welkom en kunnen zich melden via mail: a.kroon@alzheimervrijwilligers.nl.”

Babyboomers

En al is het lijstje indrukwekkend, Ria is ervan overtuigd dat er nog meer kan. "Ik denk dat er nog ruimte is om meer te doen. We moeten gaan kijken naar activiteiten die beter passen bij de doelgroep die eraan komt, de babyboomers. Wij denken dat die groep andere behoeften heeft. Daar gaan we de komende jaren mee aan de slag." 

Mia vindt het belangrijk dat de doelgroep weet waar ze voor hulp terecht kunnen. “Ik hoop dat iedereen met geheugenproblemen en dementie en hun partners of naasten die ondersteuning bieden ons weten te vinden. En dat er vanuit de inwoners ook anders naar mensen met dementie wordt gekeken. Het is niet zo dat ze niks meer willen of kunnen. Maar ze kunnen dat initiatief niet meer zelf nemen. Ze willen niks liever dan nog deelnemen aan de maatschappij. Dat willen wij stimuleren en we kunnen daar de handvattentools voor bieden.”