logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Handhaven in Tilburg Noord

Arnold, Anja, Donovan en Henry zijn handhavers in onder andere Tilburg Noord. Communicatie is ontzettend belangrijk in hun werk. De lijntjes in Noord zijn kort en er wordt snel geschakeld.

Samenwerken

De handhavers werken nauw samen met verschillende partijen in Noord. "Wekelijks hebben we contact met Diamant, een belangrijke partner van ons. Samen bekijken we wat er speelt in Noord, wat voor meldingen en klachten er zijn binnengekomen. Ook hebben we contact met de huismeesters van WonenBreburg. Zij waarschuwen ons bij extreme gevallen, bijvoorbeeld als er een bankstel van het balkon is gegooid. Dan gaan wij verhaal halen. Bovendien houdt buurtpreventie ons op de hoogte en hebben we directe lijntjes met bewoners zodat meldingen ook rechtstreeks gemaakt kunnen worden. En uiteraard hebben we contact met de wijkregisseurs Helmy, Samir en Abdelkader. Goede, snelle afstemming is cruciaal."

Illegale bijplaatsingen

"We komen van alles tegen. Illegale bijplaatsingen en afval als lachgas patronen, gedumpte reclamefolders door bezorgers en McDonalds verpakkingen in het buitengebied zijn een probleem. Mensen dumpen hun meubels en ander huisvuil aan de bosrand, in de berm van stillere wegen. Ze realiseren zich echter niet dat ze de gemeenschap laten opdraaien voor de opruimkosten."
Maar niet alleen in het buitengebied komt dit voor. Ook bij containerparkjes in de wijk wordt illegaal bijgeplaatst, al gebeurt dat de laatste tijd een stuk minder dan voorheen. "Het valt ons op dat de Noord Schoon aanpak een positieve invloed heeft op hoe schoon het is in de wijk. Er komen minder meldingen van illegale bijplaatsingen binnen sinds de komst van de ondergrondse containerparkjes. De Mobiele Recyclestraat speelt ook een rol in deze verbetering. Dit is een op zonne-energie werkende inzamelcontainer waar inwoners hun klein huishoudelijk afval kwijt kunnen."

Iets melden?

Komt u iets tegen in de openbare ruimte wat niet klopt? U kunt dit melden via de Fixi app. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om een melding door te geven via tilburg.nl/melden en via het telefoonnummer 14 013 (lokaal tarief).  "Het is belangrijk dat de melder de juiste locatie aangeeft, zodat wij snel en gericht kunnen handelen. We rijden onze route op basis van meldingen en prioriteren hierin. Samen houden we Tilburg Noord schoon!"

Beboeten

De boetes voor illegale bijplaatsingen en dumpingen zijn sinds 2020 verhoogd. Wie bijvoorbeeld glas bij een glasbak of kleding naast een kledingcontainer zet, riskeert een boete van 95 euro. Wie er ander grofvuil dumpt, riskeert een boete van 389 euro. Daar bovenop komen de kosten die de gemeente maakt om het op te ruimen, een bedrag dat begint bij 176 euro. 
"Als je gepakt wordt voor een illegale dumping kost je dat al snel minimaal vijfhonderd euro. Inwoners aan wie we boetes hebben uitgedeeld, zullen het daarna niet nog een keer doen. Maar ons uitgangspunt is: beter voorkomen dan achteraf herstellen en boetes uitdelen. De gesprekken die we voeren dragen daar aan bij."

Samen de schouders onder uw wijk

"We hebben een boeiende baan. We maken van alles mee, We schakelen snel, zeker als de veiligheid in het gedrang komt. We switchen constant tussen werkzaamheden: dan ben je met een boete bezig, dan met een leuk of zwaar gesprek. Dat maakt het werk heel afwisselend. Samen zetten we de schouders onder uw wijk."