logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Hoge prijzen warmtenet en aardgas in 2022

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat geldt voor aardgas, elektriciteit of biogas. In Tilburg gebruiken 29.000 huishoudens stadsverwarming. Ook zij zagen hun kosten flink stijgen. Hoe kan dat? En wat doet de gemeente om te helpen? We zetten de veel gestelde vragen op een rij.

RWE zegt het contract voor levering warmte aan Ennatuurlijk op in 2027. Wat betekent dit voor de levering van warmte?

Niets. Het besluit van RWE (Duits energiebedrijf) om het contract voor levering van warmte aan Ennatuurlijk per 1 januari 2027 op te zeggen, heeft geen consequenties voor de warmtelevering aan de 29.000 Tilburgse huishoudens die op het warmtenet zijn aangesloten. Ennatuurlijk geeft namelijk de verzekering om ook na 1 januari 2027 aan alle Tilburgse huishoudens warmte te blijven leveren. Alleen de bron waar de warmte vandaan komt gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Ennatuurlijk onderzoekt verschillende alternatieven voor verduurzaming van het warmtenet. 

Heeft de gemeente invloed op de tarieven?

Ennatuurlijk bepaalt de tarieven voor stadsverwarming. Het bedrijf heeft een contract met de elektriciteitscentrale RWE. Als gemeente hebben we daar geen invloed op. De gemeente heeft Ennatuurlijk wel gevraagd de tarieven zo laag mogelijk te houden. Ook vraagt de gemeente het bedrijf om duidelijk aan klanten uit te leggen waardoor de tarieven stijgen. Voor de volledigheid: mensen met een nieuw of variabel contract voor aardgas, betalen helaas nog meer. 

Waar kan ik terecht als ik niet kan rondkomen?

Als gemeente zijn we er voor Tilburgers die hun energierekening niet kunnen betalen. Zit u in financiële problemen of ziet u dat aankomen? En wilt u gratis informatie en advies? Wacht niet en kom naar Team Schuldhulpverlening. Het team is op werkdagen bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur via 013 - 583 32 50. Of stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@tilburg.nl.

Wat kan ik zelf doen om mijn energierekening omlaag te krijgen?

Kleine aanpassingen maken een groot verschil. Maak kieren dicht met tochtstrips, of vervang oude lampen door LED. Ook isoleren en zonnepanelen dragen bij aan lagere kosten. Woont u in een huurwoning, dan zorgt de woningcorporatie voor isolatie. Heeft u een koopwoning, dan regelt u dat zelf. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar.

Kan ik van het warmtenet af?

Dat kan, maar het kost wel geld. Ennatuurlijk kan op verzoek de afsluiting regelen. U betaalt dan voor de werkzaamheden om het af te sluiten. Ook moet uzelf zorgen voor een andere verwarming. Dat alternatief kost uiteraard ook geld. Aansluiten op het aardgasnet is niet mogelijk. In Tilburg gaan we komende jaren immers over op een duurzame manier van verwarmen.

Hoe ziet de gemeente toekomstige warmtenetten in Tilburg?

De komende jaren neemt Tilburg stap voor stap afscheid van aardgas. In 2045 wil de gemeente volledig klimaatneutraal zijn. We gaan onze huizen en gebouwen duurzaam verwarmen en koelen. Voor iedere buurt bekijken we samen met alle betrokkenen wat de beste oplossing is. Samen is goedkoper dan alleen. Diverse buurten van Tilburg krijgen waarschijnlijk lokale warmte-koudenetten. We denken aan publieke netten, waarin buurtbewoners zelf invloed hebben. Met bijvoorbeeld aardwarmte als warmtebron (geothermie). Buurten die op het bestaande warmtenet zijn aangesloten, zijn al aardgasvrij. Warmtebedrijf Ennatuurlijk gaat het Amernet nog wel sterk verduurzamen en ook investeren in geothermie.