Hoge prijzen warmtenet en aardgas in 2022

Het is niemand ontgaan: de energieprijzen stijgen enorm. Dat geldt voor aardgas, elektriciteit of biogas. In Tilburg gebruiken 29.000 huishoudens stadsverwarming. Ook zij zien hun kosten flink stijgen. Hoe kan dat? En wat doe de gemeente om te helpen? We zetten de veelgestelde vragen op een rij.

RWE zegt het contract voor levering warmte aan Ennatuurlijk op in 2027. Wat betekent dit voor de levering van warmte?

Niets. Het besluit van RWE (Duits energiebedrijf) om het contract voor levering van warmte aan Ennatuurlijk per 1 januari 2027 op te zeggen, heeft geen consequenties voor de warmtelevering aan de 29.000 Tilburgse huishoudens die op het warmtenet zijn aangesloten. Ennatuurlijk geeft namelijk de verzekering om ook na 1 januari 2027 aan alle Tilburgse huishoudens warmte te blijven leveren. Alleen de bron waar de warmte vandaan komt gaat in de toekomst mogelijk veranderen. Ennatuurlijk onderzoekt verschillende alternatieven voor verduurzaming van het warmtenet.

Waarom stijgen de tarieven voor warmte?

Alle energieprijzen zijn fors gestegen. Of het nu gaat om aardgas, biogas, elektriciteit, restwarmte uit industrie of benzine. Dat merkt iedereen in de portemonnee. De stijging van de energierekening voor warmte verschilt per huishouden. In Tilburg zijn mensen met stadsverwarming gemiddeld 54% (ruim 700 euro) duurder uit dan in 2021. Voor Tilburgers met een aardgas-aansluiting stijgen de kosten gemiddeld met 68% (ongeveer 1000 euro).

Huishoudens met stadsverwarming gebruiken geen aardgas om hun huis te verwarmen. De warmte komt van andere bronnen, zoals warmte uit de industrie en duurzame energie. In Tilburg levert alleen Ennatuurlijk stadsverwarming; er zijn geen andere aanbieders. Dat de tarieven van Ennatuurlijk ook stijgen, komt vooral doordat er een link is met de prijs van aardgas. Het is nog niet mogelijk stadsverwarming 100% duurzaam te leveren. Daarom zit er een vorm van subsidie op. Dit zorgt ervoor dat mensen met stadsverwarming niet meer betalen dan mensen met een aardgasaansluiting. De subsidie is hoog, als de aardgasprijs laag is. Maar bij een hoge gasprijs is de subsidie juist laag. Dat verschil zien klanten van Ennatuurlijk terug in de stijgende tarieven.

Mogen die prijzen zoveel stijgen?

In Nederland bepaalt en bewaakt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan het eind van elk jaar de maximumtarieven voor warmte. Dat is wettelijk geregeld. Het tarief van Ennatuurlijk voor 2022 ligt 19% onder het wettelijke maximum.

Heeft de gemeente invloed op de tarieven?

Ennatuurlijk bepaalt de tarieven voor stadsverwarming. Het bedrijf heeft een contract met de elektriciteitscentrale RWE. Als gemeente hebben we daar geen invloed op. De gemeente heeft Ennatuurlijk wel gevraagd de tarieven voor 2022 zo laag mogelijk te houden. Ook vraagt de gemeente het bedrijf om duidelijk aan klanten uit te leggen waardoor de tarieven stijgen. Voor de volledigheid: mensen met een nieuw of variabel contract voor aardgas, betalen helaas nog meer.

Hoeveel stijgen de tarieven voor aardgas/stadsverwarming?

Om een beeld te geven, staat hieronder een vergelijking met de gemiddelde kosten voor warmte per jaar*. Voor gebruikers van stadsverwarming stijgen die kosten in 2022 gemiddeld met ruim 700 euro (ongeveer 54%) ten opzichte van 2021. Voor aardgas gebruikers is de stijging gemiddeld 1.000 euro (ongeveer 68%).

Hoe de rekening precies wordt, hangt af van het energieverbruik, de isolatie van de woning en de leverancier. Bij aardgas speelt ook het soort contract mee. Wie een nieuw contract of variabel tarief heeft, ziet een flinke stijging van de kosten. Wie een lopend contract of vast tarief heeft, heeft minder last van stijgingen.

Kosten voor warmte            Aardgas            Stadsverwarming
2021    
Verbruik (variabel) € 979 € 797
Vastrecht € 253 € 515
Meettarief - € 26
Afschrijving & onderhoud ketel € 242 -
Totaal gemiddeld € 1.474 € 1.338
     
2022    
Verbruik (variabel) € 1.982     € 1.502
Vastrecht € 253     € 536
Meettarief -     € 27
Afschrijving & onderhoud ketel € 242     -
Totaal gemiddeld € 2.477 € 2.065
     
Verschil 2022 met 2021         + € 1.003  (68%) + € 727  (54%)

*Gemiddeld jaarverbruik (bron: Milieu Centraal):

Gemiddelde gasprijs (bron: Milieu Centraal): 

Tarief stadswarmte (bron: Ennatuurlijk):

Komt er compensatie voor de hogere energieprijzen?

Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Het scheelt gemiddeld 400 euro dit jaar. Huishoudens in de bijstand krijgen dit jaar daarnaast ongeveer 200 euro als extra steun. Dat geld komt automatisch via de gemeente. De compensatie van het rijk verlicht voor een deel de lasten.

Waar kan ik terecht als ik niet kan rondkomen?

Als gemeente zijn we er voor Tilburgers die hun energierekening niet kunnen betalen. Zit u in financiële problemen of ziet u dat aankomen? En wilt u gratis informatie en advies? Wacht niet en kom naar Team Schuldhulpverlening. Het team is op werkdagen bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur via 013 - 583 32 50. Of stuur een e-mail naar schuldhulpverlening@tilburg.nl.

Wat kan ik zelf doen om mijn energierekening omlaag te krijgen?

Kleine aanpassingen maken een groot verschil. Maak kieren dicht met tochtstrips, of vervang oude lampen door LED. Ook isoleren en zonnepanelen dragen bij aan lagere kosten. Woont u in een huurwoning, dan zorgt de woningcorporatie voor isolatie. Heeft u een koopwoning, dan regelt u dat zelf. Hiervoor zijn subsidies beschikbaar.

Kan ik van het warmtenet af?

Dat kan, maar het kost wel geld. Ennatuurlijk kan op verzoek de afsluiting regelen. U betaalt dan voor de werkzaamheden om het af te sluiten. Ook moet uzelf zorgen voor een andere verwarming. Dat alternatief kost uiteraard ook geld. Aansluiten op het aardgasnet is niet mogelijk. In Tilburg gaan we komende jaren immers over op een duurzame manier van verwarmen.

Hoe ziet de gemeente toekomstige warmtenetten in Tilburg?

De komende jaren neemt Tilburg stap voor stap afscheid van aardgas. In 2045 wil de gemeente volledig klimaatneutraal zijn. We gaan onze huizen en gebouwen duurzaam verwarmen en koelen. Voor iedere buurt bekijken we samen met alle betrokkenen wat de beste oplossing is. Samen is goedkoper dan alleen. Diverse buurten van Tilburg krijgen waarschijnlijk lokale warmte-koudenetten. We denken aan publieke netten, waarin buurtbewoners zelf invloed hebben. Met bijvoorbeeld aardwarmte als warmtebron (geothermie). Buurten die op het bestaande warmtenet zijn aangesloten, zijn al aardgasvrij. Warmtebedrijf Ennatuurlijk gaat het Amernet nog wel sterk verduurzamen en ook investeren in geothermie.