logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij

Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij liggen in een gebied dat bestaat uit 4 wijken met daarbinnen 18 buurten. Er wonen ongeveer 9.320 mensen, verdeeld over 4.415 huishoudens. De wijken vormen afgebakende deelgebieden met weinig onderlinge verbondenheid.

In het oosten zijn het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en het Leijpark bepalend voor hoe het gebied er uit ziet. Groenewoud is een na de oorlog gebouwde wijk in Zuid met redelijk veel goedkope sociale huurwoningen en weinig voorzieningen. Mensen voelen zich hier met elkaar verbonden en zorgen voor elkaar. Veiligheid, bestaanszekerheid en leefbaarheid staan er echter onder druk. Stappegoor is een gebied in ontwikkeling. Stedelijke voorzieningen voor onderwijs, sport en recreatie gaan hier samen met nieuwbouwbuurten Willemsbuiten en Zuiderpark. Daar komen de komende jaren nog circa 1.275 woningen bij. Het Laar bestaat uit een klein woongebied van 40 huishoudens en een bedrijventerrein. Hier vind je veel bedrijven in de logistiek en dienstverlening.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij is Yusuf Çelik.

Visie

Kernopgaven Het Laar, Groenewoud, Stappegoor en De Leij

Perspectief bieden

Acties:

 • Gebiedsperspectief Groenewoud (in uitvoering)
 • Doorbraakinitiatief rond onderwijs (in voorbereiding)
 • Buurthuis Broekhoven (in uitvoering)
 • Herinrichting Pater van den Elsenplein (in uitvoering)

Laagdrempelig hulp en steun organiseren

Acties:

 • Samenwerken van wijkpartners faciliteren (in uitvoering)
 • Project Gezond opgroeien met perspectief (in voorbereiding)
 • Pilot Gezond & Gelukkig oud worden (in uitvoering)
 • Nieuw gezondheidscentrum (in voorbereiding)

Eigenaarschap creëren

Acties:

 • Inzet community builder (in uitvoering)
 • Schoon, heel en veilig acties (in voorbereiding)
 • Local heroes (idee)

Overlast en criminaliteit bestrijden

Acties:

 • Intensieve leefbaarheidsaanpak en Wbmgp (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) (in uitvoering)
 • Integrale familieaanpak (in uitvoering)
 • Transformatieve Scenario Planning (TSP) (in uitvoering)
 • Voorkomen nieuwe aanwas (idee)

Meer woningen bouwen


Beschrijving:
In Stappegoor moeten 1.000 extra woningen komen (voornamelijk appartementen). Dit aantal staat los van de nieuwe woonbuurt Willem II Kazerne (circa 275 woningen) en het gemengd wonen project (96 kleine appartementen).

Acties:

 • Groot Stappegoor (in voorbereiding)
 • Project Willem II Kazerne (in voorbereiding)
 • Tussenvoorziening Statushouders (in uitvoering)
 • Gemengd wonen project (in voorbereiding)

Versterken onderwijs/sport/recreatie profiel
 

Beschrijving:
Stappegoor heeft veel stedelijke voorzieningen. De komende jaren is het idee om dit verder uit te breiden met aanvullende functies op het gebied van onderwijs, sport en recreatie.

Acties:

 • Ontwerp semi-openbaar sportpark met atletiekaccommodatie (in voorbereiding)
 • Herinrichting Olympiaplein (in voorbereiding)
 • Merk ontwikkelen 'Stappegoor is goed voor je' (in uitvoering)

Leefbaarheid en veiligheid verbeteren

Beschrijving:
In dit gebied vind je stedelijke functies en woonbuurten. Dat vraagt om aandacht voor veiligheid en leefbaarheid. Denk daarbij aan de thema’s: groen, verkeer en parkeren, geluid, vandalisme en diefstal.

Acties:

 • Groene verbinding langs de A58 (idee)
 • Herontwerp uitkijkpunt geluidswal (in voorbereiding)
 • Verkeersveiligheid kruising Goirleseweg/Bernhard Leene straat verbeteren (idee)
 • Inzet Buurtconciërge (in uitvoering)

Totstandkoming wijkagenda

Voor Groenewoud en de Leij zijn er afgelopen 3 jaar verschillende sessies geweest voor de aanpak van de wijk en de PACT-initiatieven. Wat uit deze sessies kwam, is gebruikt voor de belangrijkste opdrachten uit deze wijkagenda. Voor Stappegoor en Het Laar zijn de 3 belangrijkste opdrachten in deze wijkagenda gekomen uit het Koersdocument en ervaringen tot nu toe. De plannen voor de ontwikkeling van gebied Stappegoor zijn laatst uitgebreid.