Stappegoor

In en rond Stappegoor staat de komende jaren veel te gebeuren. De nieuwbouw van het Koning Willem II college, de ontwikkeling van het kazerneterrein, de komst van bijna 1000 nieuwe appartementen en het Stappegoorpark.

In de periode tot 2028 ontwikkelt Stappegoor zich tot een gebied met meer ruimte om te wonen, te bewegen en samen te ontspannen. Het Olympiaplein krijgt een upgrade en wordt een plek waar bewoners, studenten en bezoekers elkaar ontmoeten. Een nieuw park biedt volop ruimte om samen te sporten en te recreëren. Er komen bijna 1000 nieuwe appartementen, een nieuwe parkeergarage, veilige fiets- en wandelpaden en meer groen. Zo wordt Stappegoor een gebied waar wonen, sporten, leren en recreëren beter op elkaar aansluiten en moeiteloos in elkaar overlopen. 

In 2022 worden de plannen verder uitgewerkt in overleg met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en sportverenigingen uit het gebied.

Nieuwsbrief Stappegoor

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. U vindt het inschrijfformulier via deze link naar eepurl.com.

Aanpassingen Olympiaplein

Het huidige Olympiaplein op Stappegoor biedt weinig comfort en nodigt niet echt uit om er te verblijven. De gemeente gaat het plein daarom opwaarderen. In overleg met de ondernemersvereniging ONS is de afgelopen periode gewerkt aan een nieuw ontwerp, met meer groen en maatregelen om hittestress tegen te gaan. Op het plein komen onder andere terrassen, meer zitjes en extra groen. Met de nieuwe inrichting moet het plein de ‘huiskamer van Stappegoor’ worden waar ruimte blijft voor evenementen. De werkzaamheden op het plein starten waarschijnlijk nog voor de zomer van 2023. De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet van 700.000 euro beschikbaar te stellen. Daarover beslist de raad begin 2023. 

Ontwikkeling kazerneterrein

In en rond de voormalige Koning Willem II kazerne zijn plannen voor de bouw van zo’n 275 koop- en huurwoningen. In enkele van de kazernegebouwen uit de jaren ’30 komt een integraal Kindcentrum met een basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang. 

De tijdelijke opvang van statushouders in een van de bijgebouwen van het kazernegebouw eindigt in oktober 2022. Kort na het vertrek van de statushouders start de sloop van de bijgebouwen. De werkzaamheden duren tot het eind van 2022. Daarna wordt de grond overgedragen aan de projectontwikkelaar, die het terrein bouwrijp gaat maken voor het nieuwbouwproject Willemskwartier. Het bouwrijp maken van het totale gebied start eind 2022 en duurt tot het voorjaar van 2023. De eerste bouwwerkzaamheden (de appartementen in het oudere deel van de kazerne en de grondgebonden woningen aan de oostzijde) starten in het voorjaar van 2023. Voor vragen over het bouwrijp maken van het Willemskwartier kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Sjak Franken van de gemeente Tilburg via telefoonnummer 013-5495512 en per e-mail via sjak.franken@tilburg.nl.

Ontwikkeling Poort van Stappegoor

Tiwos en belegger Poort van Veghel hebben plannen voor een woningbouwproject Poort van Stappegoor. Dit project omvat drie gebouwen in de hoek tussen de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg (op de plek waar voorheen maycrete woningen en het advocatenkantoor van Holla stonden). In totaal komen er in de gebouwen circa 203 appartementen. Het grootste deel van de appartementen zijn sociale huurwoningen (126), het overige deel is voor de categorie middeldure en vrije sector huur. De gebouwen krijgen een eigen (halfverdiepte) parkeerkelder en er komt achter de gebouwen een openbare tuin (de Noordertuin). 

Inmiddels heeft het bestemmingsplan dat nodig is ter inzage gelegen. De gemeenteraad bespreekt het plan in november. Waarschijnlijk gaat de raad het plan vaststellen in de raadsvergadering van 19 december aanstaande. Nadat het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld, gaat het opnieuw ter inzage. Indien er geen beroep wordt ingesteld bij de rechter gaan de initiatiefnemers de omgevingsvergunning aanvragen. De bouw kan dan van start in het derde kwartaal van 2023. De bouw duurt ongeveer twee jaar.

Project gemengd wonen Ringbaan Zuid

De gemeente Tilburg wil sneller meer woningen realiseren voor spoedzoekers en mensen die na een succesvol traject bij een zorginstelling weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen. ‎Samen met Tiwos, SMO Traverse, RIBW Brabant en Prisma heeft de gemeente plannen voor een tijdelijk ‎gebouw met 96 kleine, sociale huur appartementen voor gemengd wonen. Het gebouw komt aan de Ringbaan Zuid (tussen het zwembad en het politiebureau) en blijft daar 15 jaar staan. Op donderdag 3 februari was er een online informatieavond over het plan. Hieronder vindt u een overzicht van meest gestelde vragen over het project en een plattegrond waar het nieuwe gebouw moet komen. 

Tijdelijke opvang statushouders in Koning Willem II-kazerne

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft besloten om tot uiterlijk 1 november 2022 statushouders op te vangen in een van de gebouwen van de Koning Willem II-kazerne aan de Ringbaan-Zuid. Het gaat om opvang van zo’n 200 tot 240 statushouders. Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Tilburg of de omliggende regio en starten met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, wonen ze in de Koning Willem II-kazerne. Meer informatie over de tijdelijke opvang van statushouders in de Koning Willem II-kazerne staat op de pagina opvangkazerne op deze site.

Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Tilburg via telefoonnummer: 
06- 29 63 69 65 en per e-mail via opvangkazerne@tilburg.nl.