Stappegoor

In en rond Stappegoor staat de komende jaren veel te gebeuren. De nieuwbouw van het Koning Willem II college, de ontwikkeling van het kazerneterrein, de komst van bijna 1000 nieuwe appartementen en het Stappegoorpark.

In de periode tot 2028 ontwikkelt Stappegoor zich tot een gebied met meer ruimte om te wonen, te bewegen en samen te ontspannen. Het Olympiaplein krijgt een upgrade en wordt een plek waar bewoners, studenten en bezoekers elkaar ontmoeten. Een nieuw park biedt volop ruimte om samen te sporten en te recreëren. Er komen bijna 1000 nieuwe appartementen, een nieuwe parkeergarage, veilige fiets- en wandelpaden en meer groen. Zo wordt Stappegoor een gebied waar wonen, sporten, leren en recreëren beter op elkaar aansluiten en moeiteloos in elkaar overlopen. 

In 2022 worden de plannen verder uitgewerkt in overleg met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en sportverenigingen uit het gebied.

Nieuwsbrief Stappegoor

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. U vindt het inschrijfformulier via deze link naar eepurl.com.

Aanpassingen Olympiaplein

Het huidige Olympiaplein op Stappegoor biedt weinig comfort en nodigt niet echt uit om er te verblijven. De gemeente gaat het plein daarom vergroenen zodat het de ‘huiskamer’ van Stappegoor kan worden.Er komen op het Olympiaplein 12 nieuwe bomen die bij het aanplanten al vier tot zes meter hoog zijn. Daarnaast komt er 900m2 kleurrijke beplanting in diverse nieuwe plantvakken. Rond de vakken komen extra zitplekken. Deze vergroening draagt bij aan een goede biodiversiteit en het verminderen van hittestress. De werkzaamheden starten waarschijnlijk in oktober 2023 en zijn voor het einde van 2023 klaar.  Heeft u nog vragen over het ontwerp, neem dan contact op met Bianca van Oirschot via bianca.van.oirschot@tilburg.

Ontwikkeling kazerneterrein

In en rond de voormalige Koning Willem II kazerne zijn plannen voor de bouw van zo’n 275 koop- en huurwoningen. In enkele van de kazernegebouwen uit de jaren ’30 komt een integraal Kindcentrum met een basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang. 

De bouw van de eerste 84 woningen op het voormalige kazerneterrein start in de zomer van 2023. Dit zijn de woningen aan de oostzijde van het gebied. Aannemer van Wijnen gaat bouwen in opdracht van het Consortium Stappegoor. Het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels in volle gang. De bouw van 31 appartementen volgt later, waarschijnlijk eind 2024. De verkoop en bouw van de fase aan de westzijde van het gebied volgt later. De bouw duurt in totaal dan ook enkele jaren. 

In de kazerne komen huurwoningen, zorgwoningen voor ouderen met dementie en een integraal kindcentrum. Dit integraal kindcentrum bestaat uit een basisschool, een kinderopvang en BSO. Er is gestart met de bouwactiviteiten en de basisschool moet vanaf schooljaar 2023-2024 open.

Ontwikkeling Poort van Stappegoor

Tiwos en belegger Poort van Veghel hebben plannen voor een woningbouwproject Poort van Stappegoor. Dit project omvat drie gebouwen in de hoek tussen de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg (op de plek waar voorheen maycrete woningen en het advocatenkantoor van Holla stonden). In totaal komen er in de gebouwen circa 203 appartementen. Het grootste deel van de appartementen zijn sociale huurwoningen (126), het overige deel is voor de categorie middeldure en vrije sector huur. De gebouwen krijgen een eigen (halfverdiepte) parkeerkelder en er komt achter de gebouwen een openbare tuin (de Noordertuin). 

Inmiddels heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De bouw gaat van start in het derde kwartaal van 2023 en duurt ongeveer twee jaar.

Project gemengd wonen Ringbaan Zuid

De gemeente Tilburg wil sneller meer woningen realiseren voor spoedzoekers en mensen die na een succesvol traject bij een zorginstelling weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen. ‎Samen met Tiwos, SMO Traverse, RIBW Brabant en Prisma heeft de gemeente plannen voor een tijdelijk ‎gebouw met 96 kleine, sociale huur appartementen voor gemengd wonen. Het gebouw komt aan de Ringbaan Zuid (tussen het zwembad en het politiebureau) en blijft daar 15 jaar staan. Op donderdag 3 februari was er een online informatieavond over het plan. Hieronder vindt u een overzicht van meest gestelde vragen over het project en een plattegrond waar het nieuwe gebouw moet komen. De bouw van de woningen start in het najaar van 2023.