logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Stappegoor

Stappegoor ontwikkelt de komende jaren door tot een moderne, groene stadswijk. Naast de bestaande voorzieningen voor sport, onderwijs, ondernemen en vrijetijdsbesteding, krijgen ook wonen, verblijven en ontmoeten een grotere plek.

Stappegoor ontwikkelt door

In het centrum van Stappegoor worden tot 2030 zo'n 1.000 duurzame appartementen gebouwd. De eerste 96 woningen hiervan ('t Kompas op Zuid) zijn inmiddels al gerealiseerd en het tweede project (Poort van Stappegoor) start binnenkort. Van alle nieuwe woningen valt de helft in de categorie ‘betaalbaar wonen’ (sociale huur, middenhuur en betaalbare koop). De behoefte aan betaalbare woonruimte in de gemeente Tilburg is groot. De gemeente werkt daarom samen met de ontwikkelaars BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Synchroon, Poort Van Veghel en woningcorporatie Tiwos om deze woningen te bouwen. 

Prettig gebied

De geplande ontwikkelingen bieden de kans om de bestaande voorzieningen en woonbuurten in Stappegoor beter op elkaar aan te laten sluiten. Maar dat betekent nogal wat. Waar komen dan die betere verbindingen in het gebied? Hoe beweegt u straks met de fiets, de auto, het OV of te voet door Stappegoor? Waar kunt u vervolgens parkeren? En waar is er ruimte voor meer groen, pleintjes of bijvoorbeeld speelvoorzieningen?  

Toekomstperspectief Hart van Stappegoor

Om antwoord te geven op al deze vragen, is door de gemeente en ontwikkelaars gewerkt aan Het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor. Hierin staan vier ontwerpprincipes. Ze leggen de toekomst niet vast, maar geven richting aan de keuzes voor ontwerp, programmering en inrichting van de openbare ruimte en gebouwen in het gebied.

Vier ontwerpprincipes 

De ontwerpprincipes uit Het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor helpen om van Stappegoor een energiek stadskwartier te maken met niet alleen uitstekende sportfaciliteiten, voorzieningen en onderwijsinstellingen, maar ook een ontspannen, groene woonomgeving.  

De 4 ontwerpprincipes uit Het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor zijn:  

Bekijk het Toekomstperspectief via ons BIS (pt. 28)

Bekijk het Toekomstperspectief via BIS (pt. 28)

Hoge ambities

Om de hoge ambities voor een betere leefomgeving in het gebied waar te kunnen maken, zijn grote wijzigingen in de infrastructuur noodzakelijk. Hiervoor wil de gemeente extra in het gebied investeren, onder andere voor het realiseren van ondergronds parkeren, een beheerde fietsenstalling voor bezoekers en het aanpassen van de Stappegoorweg in een groen ingerichte Stappegoorboulevard met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Het benodigde bedrag is nu begroot op zo'n 12,5 miljoen. Het definitieve bedrag wordt duidelijk na de participatie en technische- en financiële uitwerking van de deelprojecten. Het is de bedoeling om het benodigde bedrag in de begroting van 2025 te laten vaststellen.

Overzichtskaart deelprojecten

Hierboven ziet u een overzichtskaartje met alle verschillende deelprojecten in het projecten. Daarnaast leest u hieronder meer over de deelprojecten en hoe u daarbij betrokken kunt worden. 

Deelprojecten

Op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Stappegoorweg, tegenover het zwembad Stappegoor, komt een appartementencomplex bestaande uit 3 bouwblokken met de toepasselijke naam Poort van Stappegoor. Het appartementencomplex krijgt een eigen half verdiepte parkeergarage. Daarnaast maakt de Noordertuin, een openbare tuin, onderdeel uit van de plannen.

 • Projectontwikkelaars: Tiwos en belegger Poort van Veghel
 • Voorlopige planning: start werkzaamheden eerste kwartaal 2024
 • Kijk voor projectinformatie op de website poortvanstappegoor.nl

Gemengd wonen wordt een plek voor mensen die door omstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning. Ook komt er ruimte voor mensen die na een traject bij een zorginstelling weer zelfstandig kunnen wonen. Het tijdelijke gebouw komt aan de Ringbaan-Zuid, tussen het zwembad Stappegoor en het politiebureau. Het blijft daar 15 jaar staan. In het gebouw komen 96 kleine, sociale huur appartementen.

 • Samenwerkingspartners: Tiwos, SMO Traverse, RIBW Brabant en Prisma
 • Planning: start werkzaamheden najaar 2023, oplevering voorjaar 2024
 • Projectinformatie op de pagina met veelgestelde vragen of bezoek de website tiwos.nl/hetkompasopzuid

Op de plek van de voormalige Koning Willem II kazerne ontstaat de nieuwe woonwijk Willemskwartier. In enkele van de kazernegebouwen uit de jaren ‘30 komen zorgwoningen voor ouderen met dementie, een integraal kindcentrum en huurwoningen. Daarnaast komen er nieuwbouwappartementen en -woningen in de wijk.

 • Projectontwikkelaars: Consortium Stappegoor (ontwikkelcombinatie tussen Synchroon en BPD Gebiedsontwikkeling)
 • Voorlopige planning: start bouw woningen derde kwartaal 2023
 • Kijk voor projectinformatie op de website willemskwartiertilburg.nl

Het Olympiaplein krijgt een metamorfose. Op het plein komen onder meer verschillende nieuwe bomen, veel extra groen en zitplekken. Ook blijft er ruimte voor kleinschalige evenementen. Het Olympiaplein wordt zo een plek waar huidige bewoners, nieuwe bewoners en bezoekers van Stappegoor elkaar kunnen ontmoeten. Als een huiskamer van het gebied.

Meer ruimte voor wonen, maar ook voor meer groen en ontspanning. Daarom komt ook ruimte voor een Stappegoorpark. Het openbare park moet een plek worden voor bewoners en bezoekers om te recreëren en te sporten.  Momenteel loopt er een ontwerpstudie samen met alle belanghebbende partijen. De centrale ontwerpvraag is of en zo ja, hoe een park, een atletiekbaan en 175 appartementen van Tilly Towers naast elkaar kunnen bestaan. 

 • Opdrachtgever: gemeente in samenwerking met belanghebbende partijen
 • Voorlopige planning: uitkomsten ontwerpstudie eerste kwartaal 2024
 • Meer informatie: projectwebsite volgt later

Gelegen aan het Stappegoorpark komen 5 woontorens met de naam Tilly Towers. De woontorens krijgen een maximale hoogte van 12 woonlagen en moeten in totaal ruimte bieden aan 175 appartementen. Een ontwerpstudie die op dit moment loopt, moet duidelijkheid geven of en hoe de Tilly Towers, het Stappegoorpark en de atletiekbaan voor atletiekvereniging Atilla naast elkaar een plek kunnen krijgen in het gebied.

Curlinghof wordt een appartementengebouw met ongeveer 300 woningen. Ook komen er verschillende voorzieningen, zoals winkels en horeca, op de begane grond van het gebouw. Curlinghof komt op de plek van de huidige parkeerplaats naast de ijsbaan. Parkeren kan straks onder het gebouw, en voor bewoners komt er een binnentuin.

 • Projectontwikkelaars: BPD Gebiedsontwikkeling
 • Voorlopige planning: plannen zijn in ontwikkeling
 • Meer informatie: projectwebsite volgt later

Tegenover Curlinghof en grenzend aan de nieuwbouwwijk Zuiderpark komt appartementencomplex Apennijnenhof met ongeveer 300 woningen. Daarnaast komt er in en rond het complex veel ruimte voor groen.

 • Projectontwikkelaars:  BPD Gebiedsontwikkeling
 • Voorlopige planning: plannen zijn in ontwikkeling
 • Meer informatie: projectwebsite volgt later

Op het huidige parkeerterrein aan de westzijde van Pathé, nabij de Marathonpromenade, komt een nieuwe turnhal. Dit wordt de vaste oefen- en trainingslocatie van de Tilburgse turn- en gymnastiekverengingen. Ook studenten van Fontys Hogeschool, ROC Sport en Bewegen en verschillende sportverenigingen gaan de turnhal gebruiken. Daarnaast komt er een peuteropvang en een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

 • Voorlopige planning: op donderdag 26 oktober vond er een informatieavond plaats voor omwonenden. De presentatie en het verslag zijn terug te vinden onder Documenten en verslagen. Begin 2024 vindt de omgevingsdialoog plaats. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
 • Meer informatie: voor vragen kun je een e-mail sturen naar adriaan.van.de.sande@tilburg.nl.

Er komt een snelfietsroute tussen Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek. De snelfietsroute gaat waarschijnlijk lopen via Stappegoor. Er komt een tunnel of een fietsbrug om de A58 over te steken. De plannen voor de snelfietsroute worden op dit moment verder uitgewerkt. 

 • Voorlopige planning: plannen zijn in ontwikkeling
 • Meer informatie: projectwebsite volgt later
   

Informatie en meedenken

Het Toekomstperspectief legt de toekomst niet vast. De concrete invulling van de plannen gebeurt aan de hand van werktafels met inwoners en ondernemers. De eerste werktafels met ondernemers hebben inmiddels al plaatsgevonden. Deze gesprekken krijgen in de komende tijd een vervolg en gaan ook met inwoners en instellingen plaatsvinden.  

Onder documenten en verslagen kunt u terugvinden wat er door de gemeente, projectontwikkelaars en betrokkenen tijdens verschillende momenten besproken is. Hier vindt u ook een link naar het Toekomstperspectief Hart van Stappegoor en de bijbehorende collegenota.

Documenten & verslagen

Nieuwsbrief Stappegoor

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor door te klikken op de button.

Aanmelden nieuwsbrief Stappegoor

Aanmelden Stappegoor nieuws

Contact

Heeft u een vraag of wilt u in gesprek? Neem contact op met het projectteam via stappegoor@tilburg.nl.

Stappegoor is goed voor je

Ook nu al gebeurt er van alles op Stappegoor. Van wedstrijden van ijshockeyclub Tilburg Trappers tot de laatste bioscoophits in de Pathé Tilburg Stappegoor. In Recreatiebad Stappegoor is het heerlijk zwemmen en in de Jumbo Foodmarket is alles te vinden op het gebied van eten. Daarnaast zijn er verschillende onderwijsinstellingen en andere sport- en winkelvoorzieningen in het gebied. Ook vinden er regelmatig grote en kleine evenementen plaats die een bezoek aan Stappegoor de moeite waard maken. Kijk voor een overzicht op stappegoorisgoedvoorje.nl