logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Gemengd Wonen Stappegoor

Per thema antwoorden op de veelgestelde vragen

Gebouw en parkeren

Waar komt het gebouw precies te staan?

Aan de Ringbaan Zuid tussen het politiebureau en het zwembad. De huidige maycrete woningen aan de Ringbaan Zuid zijn inmiddels gesloopt

Hoe hoog wordt het gebouw en hoeveel woningen zijn er?

Het gebouw wordt 5 verdiepingen hoog en krijgt 96 kleine woningen. In het gebouw komt een  ontmoetingsruimte met een gezamenlijke keuken.

Wanneer komen er bewoners?

Voor het project kan een verkorte procedure worden gevolgd . De plannen liggen medio 2022 ter inzage. De bouw kan dan medio van 2023 starten. Het zijn tijdelijke woningen (units)  die in de fabriek zijn gemaakt, dus de realisatie gaat heel snel. In het najaar van 2023 verwachten we de eerste bewoners. 

Waar wordt geparkeerd? Krijgt het gebouw een eigen parkeerplaats en zo niet, hoe voorkom je parkeeroverlast voor de buurt?

Het gebouw krijgt een eigen parkeergelegenheid aan de achterzijde van het gebouw. Deze is ruim genoeg voor de bewoners én bezoekers. 

Het is een tijdelijk gebouw dat er maximaal 15 jaar staat. Hoe komt het gebouw eruit te zien? Waar is de ingang?

Het gebouw wordt in een hoekvorm gerealiseerd.  Het gebouw krijgt een afwerking met een houten gevel. Hoewel het gebouw uit units is opgebouwd krijgt het hierdoor een duurzame en mooie uitstraling. De ingang bevindt zich in de oksel van het gebouw, aan de achterzijde. 

Waarom is het een tijdelijk gebouw?

Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen voor eenpersoons huishoudens. Daarom worden nu tijdelijke woningen gebouwd, om aan de grote vraag te kunnen voldoen. 

De gemeente heeft deze locatie tijdelijk beschikbaar gesteld voor 15 jaar en wil na die tijd kijken welke bestemming voor het terrein en omliggende terreinen gewenst is. De tijdelijke woningen worden dan verplaatst naar een andere locatie. 

Krijgt het gebouw een gezamenlijke tuin?

Het gebouw krijgt een gezamenlijke tuin/buitenruimte in combinatie met parkeergelegenheid.

De bewoners

Wie komen hier wonen?

De tijdelijke woningen in Stappegoor komen beschikbaar voor een gemengd wonen-project. Er komt een mix van bewoners; mensen die uitstromen uit een zorginstelling en spoedzoekers. Spoedzoekers zijn mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, bijvoorbeeld na een scheiding. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen komen van Prisma, RIBW Brabant en SMO Traverse en hebben succesvol hun zorgtraject doorlopen. Zij zijn weer toe aan zelfstandig wonen. 

Waarom wordt er gemixt?

Beide groepen mensen hebben behoefte aan een zelfstandige woning. Daarnaast wordt in dit gemengd wonen project wederkerigheid en betrokkenheid met elkaar nagestreefd. Bewoners worden gestimuleerd om activiteiten met elkaar te ondernemen en elkaar te leren kennen, waardoor een stabiele woonsituatie wordt gecreëerd.  

Waarom heeft het gebouw een gemeenschappelijke ruimte en wat vindt daar dan plaats?

De gemeenschappelijke ruimte wordt gebruikt om activiteiten te organiseren en biedt ruimte om elkaar te ontmoeten. We bekijken nog of de gemeenschappelijke ruimte ook een functie kan hebben voor de buurt. Het is in ieder geval de standplaats van de beheerder. 

Wie verzorgt de begeleiding en het beheer?

Binnen het gebouw is er een compleet team aanwezig om voor begeleiding en beheer te zorgen. Mensen uit de buurt die vragen hebben kunnen ook bij dit team terecht. Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, ontvangen de omwonenden de contactgegevens van het team. 

Hoe worden de bewoners geselecteerd? Wie beslist wie er komt te wonen? Zowel voor de spoedzoekers als de mensen die uit een zorginstelling komen?

Omdat dit een gemengde woonvorm wordt waarin wederkerigheid en een goede buur zijn centraal staat is motivatie een van de uitgangspunten bij de toewijzing van de woningen. Dit geldt zowel voor de spoedzoekers als voor de mensen die uitstromen uit een zorginstelling. Daarnaast gaat het om sociale huurwoningen, dus mensen moeten wat hun inkomen betreft daar aanspraak op kunnen maken. Op dit moment zijn alle woningen verhuurd. Kijk voor het actuele aanbod op woninginzicht.nl.

Procedures

Wanneer is duidelijk welke planologische procedure wordt gebruikt voor het gebouw?

Dit project gaat om tijdelijke woningen in een gemengde woonvorm. Hiervoor is een verkorte procedure in het kader van de Crisis- en herstelwet mogelijk. Dit houdt in dat de gemeente een ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage legt en binnen acht weken na aanvraag (als de aanvraag volledig voldoet) vergunning kan verlenen.  

Welke inspraak hebben bewoners op de komst van dit appartementengebouw? 

De gemeente organiseert samen met de zorginstellingen en woningcorporatie Tiwos een informatieavond (een zogenaamde omgevingsdialoog) waarin de plannen worden toegelicht aan alle geïnteresseerden. In de omgevingsdialoog worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het parkeren en het beheer. Als de aanvraag van de bouw van het appartementencomplex door de gemeente is getoetst en de vergunning is verleend kan bezwaar worden ingediend.           

Hoe blijven we op de hoogte over de plannen?

Zodra de omgevingsdialoog start, ontvangen bewoners in de omgeving daarvoor een uitnodiging oftewel een bewonersbrief. Daarin staat een contactpersoon vermeld. Zodra de vergunning ter inzage gaat, volgt er ook weer een bewonersbrief aan de directe omgeving. 

Ik heb nog meer vragen. Bij wie kan ik daarmee terecht?

Mia Verhoef is projectleider van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via mia.verhoef@tilburg.nl.

Als ik hier wil wonen, bij wie meld ik me dan aan?

Bij TIWOS. Op dit moment zijn alle woningen verhuurd. Kijk voor het actuele aanbod op www.woninginzicht.nl.