logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg Noord

De gemeente Tilburg werkt aan een gebiedsperspectief voor Tilburg Noord. Het gebiedsperspectief geeft een inkijkje in de toekomst van de wijk. Van de bouw van nieuwe woningen tot het verbeteren van de verkeersveiligheid in de wijk. Lees hieronder meer over het gebiedsperspectief.

Ontdek het gebiedsperspectief Tilburg Noord

Het gebiedsperspectief Tilburg Noord is bijna klaar. Na de presentatie in de wijk op dinsdag 27 februari, is het besproken door de burgemeester en wethouders. Voordat het college en de gemeenteraad een definitief besluit nemen, kunnen bewoners van Tilburg Noord het plan bekijken en erop reageren. Deze reacties neemt het college mee in hun advies, waarna de gemeenteraad een besluit neemt.

Het gebiedsperspectief en een samenvatting zijn te bekijken en te downloaden via het Bestuurs Informatie Systeem (punt 22). De samenvatting is hieronder ook los te downloaden. Daarnaast liggen er inkijkexemplaren van het gebiedsperspectief bij de wijkcentra in Tilburg Noord (Ronde Tafelhuis, wijkcentrum De Ypelaer en wijkcentrum De Symfonie).

Participatieverslag

Het gebiedsperspectief is gemaakt samen met bewoners, ondernemers en wijkpartners uit Tilburg Noord. Op verschillende manieren en momenten hebben zij hun wensen en ideeën kunnen delen. Er waren bijeenkomsten in de wijk, straatgesprekken, (online) vragenlijsten, ideeënbussen, interviews en meer. In het participatieverslag lees je terug wat er allemaal gedaan is om de wijk te betrekken bij het maken van het gebiedsperspectief Tilburg Noord. Het participatieverslag is te bekijken en te downloaden via het Bestuurs Informatie Systeem (punt 22-06).

Reageren

Vanaf 19 april kunnen mensen reageren op het gebiedsperspectief en het participatieverslag. Reacties kun je mailen naar tilburgnoord@tilburg.nl of schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gemeente Tilburg, t.a.v. Jochem van Engelen, Postbus 90155, 500 LH Tilburg. Reageren kan binnen 6 weken, tot en met maandag 3 juni.

Snelle Winsten en Wat kun je zelf doen

In het gebiedsperspectief Noord staan plannen voor de komende 15 jaar. Daarom gaan we nu al aan de slag met Snelle Winsten. Snelle Winsten zijn door inwoners en wijkpartners vaak genoemde verbeterpunten die helpen om de doelen voor het Gebiedsperspectief te halen. We willen deze Snelle Winsten in en met de wijk binnen één jaar realiseren. Daarnaast zijn er ook dingen die bewoners kunnen doen om te helpen Tilburg Noord een stukje mooier te maken. Bekijk hieronder via de uitklapmenu's (op +-je klikken) de Snelle Winsten en Wat je zelf kunt doen.

1. Ontmoeting bij speeltuinen en sportplekken

Door zitplekken te maken bij speeltuinen en sportplekken zoals bijvoorbeeld in het Ypelaerpark en Belaveld willen we zorgen voor meer ontmoeting en contact in de buurt.

2. Veilige oversteekplaatsen

Kinderen moeten veilig kunnen oversteken. Daarom komen er nieuwe veiligere oversteekplekken bij scholen en speelplekken, onder meer in de Mascagnistraat en bij de van Anrooylaan.

3. Opknappen voetbalveldje Kapelmeesterlaan 

De Kapelmeesterlaan krijgt een nieuw voetbalveld. Nieuwe doeltjes, een omheining en een betere ondergrond maken het voetbalveldje veiliger en leuker.

4. Openbare WC op het Wagnerplein

Een openbare wc op het Wagnerplein is al jaren een veelgenoemde wens. Hier gaan we dit jaar werk van maken.

5. Inzaaien akkers

Tilburg Noord heeft een prachtig buitengebied. We maken het nog mooier door akkers in te zaaien met bloemen en maken zo ruimte voor meer plant- en diersoorten.

6. Stageplekken in de wijk

Met extra stageplekken in de wijk geven we jongeren uit Tilburg Noord de kans zich verder te ontwikkelen. Stages voor (wijk)boa's helpen bovendien om de wijk een stukje veiliger te maken.

7. Welkom in het Weberhoff

Bij de Hoffmannflat moet ruimte komen voor buurt- en wijkgenoten om elkaar te ontmoeten.Komend jaar worden hiervoor plannen gemaakt.

8. Veiligheid rond garageboxen

Rond garageboxen is vooral ’s avonds veel overlast. De veiligheid van deze plekken verbeteren is daarom een belangrijk speerpunt voor dit jaar.

9. Communicatie & participatie

Bewoners betrekken bij ontwikkelingen in de wijk. Hier blijven we het komende jaar veel aandacht aan geven, onder meer via een online participatieplatform.

Tegelwippen

Het klimaat verandert. Hevige buien en langdurige droogte wisselen elkaar af. Tegels vervangen in je eigen tuin door groen is goed voor onze leefomgeving, het klimaat en de natuur. Help de gemeente Tilburg aan de eerste prijs tijdens het NK tegelwippen en gebruik de Tilburgse Tegeltaxi om je gratis tegels af te voeren. Kijk voor meer informatie op de pagina Tilburg natuurlijk op deze site.

Buurtpreventie

Gezellig wandelen of fietsen met buurtgenoten en tegelijkertijd de veiligheid in je buurt verbeteren? Meld je dan aan als vrijwilliger van buurtpreventie. Geef je op als vrijwilliger via buurtpreventie@tilburg.nl.

Geef je oude spullen een tweede leven

Het Repair Cafe in Wijkcentrum De Ypelaer (iedere eerste zaterdag van de maand) helpt je om kapotte spullen te repareren. Tira mi su onderaan de Sibeliusflat zorgt dat je oude kleding een tweede leven krijgt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Hiermee draag je bij aan duurzaamheid en het verzachten van armoede.

Impactfonds ‘In de wijk geworteld’

Heb je een goed idee voor Tilburg Noord? Het impactfonds In de Wijk Geworteld helpt ideeën van inwoners mogelijk te maken.

Denk en doe mee

Bij het maken van plannen voor projecten in de wijk kunnen bewoners op verschillende manieren meedenken. Van informatieavonden en enquêtes tot deelname aan thematafels en planteams. Jouw mening is belangrijk.

Presentatie gebiedsperspectief

Op dinsdag 27 februari presenteerden we het gebiedsperspectief aan de bewoners van Tilburg Noord. Er was op twee momenten een presentatie, in de middag in Het Ronde Tafelhuis en in de avond in Wijkcentrum De Ypelaer. De presentatie van de avond is terug te kijken via onderstaande link. Ook kun je de presentatie downloaden. Heb je vragen over de presentatie? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar tilburgnoord@tilburg.nl.

Wat houdt een gebiedsperspectief in?

In het gebiedsperspectief komen alle wensen, ambities, plannen en beleid voor de wijk Tilburg Noord samen. Van plannen voor het bouwen van extra woningen en voorzieningen tot bijvoorbeeld het verbeteren van de wandel- en fietsverbindingen in de wijk. En van werk en scholen in de wijk tot ruimte voor groen, sport en ontspanning. Voor het maken het gebiedspersperspectief gebruiken we verschillende onderzoeken, beleid vanuit de rijksoverheid, provincie en gemeente en de wensen en ideeën van inwoners. 

Informatiemarkten

Op maandag 9 oktober (Het Ronde Tafelhuis), dinsdag 10 oktober (MFA De Symfonie) en woensdag 11 oktober (Wijkcentrum de Ypelaer) waren er informatiemarkten in Tilburg Noord. Enkele honderden bewoners en andere geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om met medewerkers van de gemeente, specialisten en met elkaar het gesprek aan te gaan.

Tijdens de informatiemarkten kregen bewoners uitleg over de GROW-waarden. Dat zijn de belangrijkste opgaven voor Tilburg. Deze opgaven komen niet van de gemeente, maar uit de stad zelf. Van ondernemers, professional en inwoners. Per waarde kregen de bezoekers kaarten te zien met de belangrijkste opgaven in de wijk. Ook konden bewoners per waarde aanvullende kansen, ideeën of wensen delen. Naast de informatie per GROW-waarde deelden we ook informatie over het proces tot nu toe, het onderwerp veiligheid en vroegen we bezoekers hoe zij op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen.

Hieronder kun je per GROW-waarde de informatie terugvinden.

Wijkbijeenkomst 13 december

Tijdens de wijkbijeenkomst van woensdag 13 december in Wijkcentrum De Symfonie lieten we zien welke ideeën er in de afgelopen periode zoal door bewoners zijn gedeeld. Ook konden de aanwezigen vragen stellen aan specialisten van de gemeente en stedenbouwkundig bureau Urhahn. Door het bouwen met Lego konden inwoners daarnaast zelf meebouwen aan de toekomst van Noord. Op een kaart konden ze aangeven wat, waar, voor wie gebouwd moet worden. Daarbij kregen bewoners uitleg van de professionals van Urhahn over welke uitdagingen hierbij komen kijken. Dit leverde waardevolle inzichten op voor zowel de gebiedsontwikkelaars als bewoners.

Straatgesprekken, ideeënbussen en interviews

Naast de informatiemarkten en wijkbijeenkomst konden inwoners van de wijk op verschillende andere manieren hun ideeën delen voor het gebiedsperspectief. In november waren er op het Wagnerplein, Verdiplein en Kreverplein straatgesprekken met inwoners. Daarnaast konden inwoners hun ideeën delen in ideeënbussen en online via een digitale vragenlijst. Ook gingen betrokken wijkbewoners met hun netwerk in gesprek om hun mening op te halen. De opgehaalde informatie van bewoners en professionals uit Tilburg Noord wordt door de gebiedsontwikkelaars van Urhahn, de landschapsarchitecten van Felixx en deskundigen van de gemeente Tilburg verwerkt in één gebiedsperspectief.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Tilburg Noord? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief Trots op Noord door te klikken op de button.

Aanmelden nieuwsbrief Tilburg Noord

Aanmelden nieuwsbrief Tilburg Noord

Contact

Heb je nu al ideeën of vragen die je met ons wil delen? Stuur een e-mail naar tilburgnoord@tilburg.nl