logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Belaveld: dansstudio en beweegbox

Er komt een nieuw gebouw voor sport en bewegen op het Belaveld in Tilburg Noord. De oude gymzaal naast basisschool de Vlashof wordt gesloopt. Daarvoor in de plaatst komt een gebouw voor onder andere sport, spel, dans en toneel. Het gebouw wordt heel duurzaam en materiaal uit het oude gebouw wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Het gebouw bestaat uit 2 verschillende grote ruimtes. Eén ruimte wordt een beweegbox die ook de basisschool gaat gebruiken voor gymlessen. In de andere ruimte komt een dansstudio waar onder andere Corpo Máquina gaat werken. Dit dansgezelschap organiseert nu al veel activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk. Buiten de school en Corpo Máquina kunnen ook initiatieven uit de wijk een plek krijgen in de beweegbox of dansstudio. 

Buitenruimte

De buitenruimte rond het gebouw krijgt een nieuwe inrichting met groen, veel ruimte voor sport, spel, ontdekken en ontmoeten. Over hoe dit er precies uit gaat zien, kan de buurt de komende tijd nog meedenken.

Planning

Verwachting is dat de aannemer in april begint met de sloop. In de zomer van 2024 kan de nieuwbouw dan beginnen. Rond het voorjaar van 2025 is het gebouw dan klaar voor gebruik. 

ForwArt

Het nieuwe gebouw is onderdeel van ForwArt. Met het project ForwArt zijn jongeren in Tilburg Noord aan zet. 11 culturele en maatschappelijke partners werken met ForwArt aan een duurzame verandering voor jongeren in Tilburg Noord. Kunst, cultuur, talentontwikkeling en nieuwe culturele voorzieningen bouwen, staan centraal. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken kreeg ForwArt een Europese subsidie vanuit UiA.

Denk mee over de naam 

Bewoners uit Tilburg Noord mogen meedenken over een naam voor het nieuwe gebouw. De naam moet uniek zijn, makkelijk uit te spreken, goed te onthouden zijn en passen bij Tilburg Noord. Uit alle inzendingen worden 3 namen gekozen waarop bewoners uit de wijk kunnen stemmen. Laat weten welke naam het moet worden en waarom door een e-mail te sturen naar tilburgnoord@tilburg.nl. Ook liggen er kaartjes in de wijk om ideeën voor de naam te delen. De kaartjes kunnen worden ingeleverd in ideeënboxen op de volgende locaties: 

Vragen

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Wesley Zwarts, projectleider van de gemeente. Hij is op maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer 06 - 29 63 58 59 en per e- mail via wesley.zwarts@tilburg.nl.