logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Udenhout

In Udenhout spelen diverse ontwikkelingen. In de periode tot 2040 zijn er plannen voor maximaal 1.000 nieuwe huizen en een treinstation voor het dorp. 

Stand van zaken herontwikkeling Vincentius

Er zijn plannen voor de restauratie en herontwikkeling van Huize Vincentius aan de Schoorstraat 2a te Udenhout. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat lag begin 2023 ter inzage. Binnen de bestaande contouren van het rijksmonumentale hoofdgebouw en de beeldbepalende linker- en rechtervleugel wil de ontwikkelaar woningen realiseren. De twee meest oostelijke paviljoens worden gesloopt. Op de oost- en westzijde van het terrein van Vincentius komen nieuwe vrijstaande appartementengebouwen. In totaal krijgt het project 94 woningen, waaronder 31 sociale huurwoningen. 

Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er 1 beroep ontvangen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dat beroep betreft de hoogte van het westelijke appartementengebouw (15,5 meter). De Raad van State moet binnen zes maanden een uitspraak over het beroep doen. In de praktijk duurt dit vanwege achterstanden minimaal 1 jaar. De ontwikkelaar denkt na over de vervolgstappen. Er zijn twee mogelijkheden:
-    er wordt een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aangevraagd bij de gemeente
-    of de ontwikkelaar wacht de uitspraak van de Raad van State af. 
Vragen? Neem dan contact op met projectleider Marleen Claassen via marleen.claassen@tilburg.nl. Of kijk op www.woneninvincentius.nl

Openluchtzwembad De Groene Wellen

De gemeente Tilburg onderzoekt momenteel hoe de exploitatie van openlucht zwembad De Groene Wellen in Udenhout er na april 2025 uit gaat zien. De huidige exploitatieovereenkomst loopt dan af en dus moet de gemeente een keuze gaan maken over de toekomstige exploitatie. De gemeente kan het zwembad zelf gaan beheren, een (nieuwe) exploitant zoeken of een andere constructie bedenken. Het uitgangspunt is om het zwembad als sportfaciliteit voor Udenhout en de directe omgeving te behouden.

Er lopen diverse onderzoeken. Zo worden de technische staat van onderhoud en juridische aspecten in beeld gebracht. Het marktonderzoek door extern bureau Markteffect is onlangs afgerond. Daaruit blijkt dat het zwembad erg gewaardeerd wordt door haar bezoekers. Het zwembad wordt voornamelijk bezocht door inwoners van Udenhout, die vooral de kleinschaligheid en dorpse sfeer van het zwembad erg waarderen. Gemiddeld scoort het zwembad onder haar huidige bezoekers een 8,2.

Vervolg

Op basis van alle onderzoeken worden de komende maanden verschillende scenario’s uitgewerkt. Voor de zomer van 2024 verwachten we alle onderzoeken af te ronden. Daarna wordt er een besluit genomen over de toekomstige exploitatie.

Ons dorp in de toekomst; het koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

In de komende maanden bespreken de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk het koersdocument. In mei 2024 wordt het koersdocument waarschijnlijk vastgesteld. Toekomstige plannen en projecten op het gebied van woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit etc. baseren zich op de afspraken die staan in het koersdocument Oostflank. Meer informatie staat op www.tilburg.nl/oostflank.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Karin Bakker via karin.bakker@tilburg.nl of wijkregisseur Helmy van Ingen helmy.van.ingen@tilburg.nl.