logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herinrichting Berkelseweg Udenhout

De Berkelseweg in Udenhout krijgt een nieuwe inrichting. Dat gebeurt in 2026-2027. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het riool die zorgen voor een betere opvang van het regenwater. Via deze pagina volgt u de laatste ontwikkelingen.

Al enige jaren ligt er een verzoek van bewoners om de Berkelseweg en een deel van de Udenhoutseweg aan te passen. De straat is op sommige delen erg breed en heeft het geen stoep. Hierdoor wordt er op deze weg erg hard gereden en is het gevoel van onveiligheid hoog. De gemeente is in samenwerking met de klankbordgroep van de Berkelseweg bezig met tijdelijke verkeersmaatregelen die de snelheid van het verkeer gaan verlagen en de verkeersveiligheid moeten verbeteren. Ook zijn er plannen voor maatregelen die wateroverlast bij hevige regenval moeten voorkomen.

Informatieavond

In samenwerking met de klankbordgroep hebben we een eerste schets uitgewerkt die we graag willen bespreken met alle bewoners van de Berkelseweg en Udenhoutseweg. Op 4 juni organiseert de gemeente daarvoor een informatieavond. 

We horen graag uw reacties op de maatregelen die de gemeente wil nemen. Na de inloopavond op 4 juni maken we de ontwerpen definitief en starten we met de voorbereidingen voor het aanleggen van de maatregelen. Deze zijn afhankelijk van de maatregelen die we ook op de Kreitenmolenstraat gaan nemen. Deze 2 sporen lopen parallel aan elkaar en moeten ook samen gemonitord worden. We verwachten de aanpassingen aan de Berkelseweg en Udenhoutseweg nog voor de zomer aan te brengen.

Hoe daarna verder

Nadat de tijdelijke maatregelen gedaan zijn, start de monitoring in het najaar van 2024. Hiermee toetsen we of de maatregelen die we deden ook het gewenste effect hebben. Daarnaast blijven we nauw contact houden met de klankbordgroep om de ervaringen te monitoren. Wanneer het nodig is kunnen we met kleine en simpele ingrepen aanpassingen doen.

Nieuw ontwerp Berkelseweg

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool en waterberging. Het opvangen en vasthouden van regenwater voorkomt wateroverlast en helpt tegen verdroging van de bodem.

In de Berkelseweg vanaf de kruising met de Slimstraat tot aan de kruising Zeshoevenstraat/Udenhoutseweg komt een apart regenwaterriool. Deze zogenaamde ‘blauwe ader’ zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien het water afgevoerd wordt naar een nieuwe waterberging aan de rand van het dorp. Daarnaast worden de tijdelijke verkeersmaatregelen ingepast in de nieuwe uitstraling van de straat. Ook zijn er plannen om de straat te vergroenen. Zodra er een ontwerpbureau is gekozen door de gemeente, gaan zij aan de slag met een voorlopig ontwerp voor de straat. We verwachten dat de eerste schetsen eind 2024 klaar zijn. Als de schetsen klaar zijn, laten wij u dat weten via een brief met daarin een uitnodiging voor een inloopavond. Het schetsontwerp is dan te bekijken of te downloaden via deze pagina. De werkzaamheden worden pas uitgevoerd in 2025.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Ellen van Assouw van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 50 01 30 92 en per e- mail via: ellen.van.assouw@tilburg.nl.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

U kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar duurzamertilburg.nl.