logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Gemeenteraden Oisterwijk en Tilburg stellen Koersdocument Oostflank vast

05 juli 2024

De gemeenteraden van Oisterwijk en Tilburg stelden donderdag 27 juni en maandag 1 juli jl. het koersdocument Oostflank vast. Op 21 mei stelden de colleges van beide gemeenten dit document al vast.

Op verzoek van de raad van Oisterwijk zijn er nog 2 zinnen aangepast over het gebied met boomteelt. Eerst was opgenomen dat de boomteelt niet mocht groeien en nu wordt er gesproken over een gelijkblijvend areaal boomteelt. Ook hebben de gemeenteraden onder andere besloten dat er een jaarlijks Programma Oostflank Overleg komt vanaf half 2025. In dit overleg zitten vertegenwoordigers van beide gemeenten, dorpsraden en belangenorganisaties vanuit de verschillende sectoren.

Besluit colleges

Door de eerder gevoerde gesprekken met agrarische- en natuurpartijen zijn in het koersdocument, dat door de colleges van beide gemeenten is vastgesteld, al een aantal aanpassingen gedaan. Zo zijn de status van het koersdocument, de beekdalen, de hectares van de verschillende functies in het gebied en het begrip natuurinclusieve landbouw verduidelijkt. Ook starten Tilburg en Oisterwijk samen met de boomkwekers en de natuur- en milieuorganisaties een pilot om boomteelt te combineren met natuur. Met de coöperatie Biezenmortel is gesproken over het belang van een goede economie in het buitengebied en gefaseerde woningbouwontwikkeling. In de gemeente Oisterwijk worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden rondom de integrale aanpak van bedrijventerreinen. Ook deze onderwerpen zijn verder aangescherpt in het koersdocument.

Koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeenten in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en ongeveer 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijke milieustraat (circulair centrum) en een nieuw treinstation in Udenhout.
 

Vervolg

Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken. Meer informatie op de pagina ‘Oostflank’ op deze website en op de website oisterwijk.nl.