Inkomen en bestuurskosten Marcelle Hendrickx

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen.

Inkomen en onkostenvergoeding

Het inkomen van een wethouder in Tilburg is € 10.273,93 bruto per maand (peildatum 1-4-2023). Dit is gebaseerd op inwonersklasse 8 ( 150.001 - 375.000 inwoners). Inclusief 8 % vakantiegeld en 8,3 % eindejaarsuitkering is het inkomen afgerond € 143.000 bruto per jaar. Een wethouder krijgt daarnaast voor aan het ambt verbonden kosten (o.a. representatie) een onkostenvergoeding van € 393,58  per maand (peildatum 1-4-2023). Het inkomen en de onkostenvergoeding zijn wettelijk bepaald en vastgelegd in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Bestuurskosten

Voor het uitoefenen van het ambt kan een collegelid kosten maken. Het zijn enerzijds algemene bestuurskosten die door de gemeente betaald of vergoed worden. Anderzijds zijn voor een aantal specifieke bestuurskosten in de wet vergoedingen afgesproken in het rechtspositiebesluit- en de regeling rechtspositie decentrale ambtsdragers. Voor wat betreft de publicatie van bestuurskosten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de definitie en indeling die is opgenomen in het ‘Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden’ (versie 2023).

3e kwartaal 2023

 
Algemene bestuurskosten Bedrag
Congres/cursus/opleiding € 0,00
Functionele consumpties/lunches/diners buiten de werkplek € 0,00
Kosten buitenlandse reizen € 0,00
Kosten in verband met bezoek bij jubilea/openingen en onderscheidingen etc. € 0,00
Abonnementen op vakliteratuur op de werkplek € 0,00
 
Specifieke bestuurskosten Bedrag
Reis- en verblijfskosten € 32,32
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging € 0,00
Verhuiskosten / vergoeding tijdelijke woonruimte € 0,00

2e kwartaal 2023

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 39.583,36
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.180,74
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 2.784,80
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 1.178,50

1e kwartaal 2023

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 28.637,43
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.180,74
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 128,97
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 400,00

4e kwartaal 2022

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 39.069,55
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.149,69
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 6.212,62
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

3e kwartaal 2022

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 29.029,19
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.149,69
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 1.546,31
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

2e kwartaal 2022

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 37.468,33
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.149,69
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 5.191,47
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

1e kwartaal 2022

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 27.919,26
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.149,69
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 3.922,21
Telefoon € 7,56
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 377,00

4e kwartaal 2021

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 38.351,67
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.137,18
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 2.505,57
Telefoon € 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 100,00

3e kwartaal 2021

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 27.405,87
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.137,18
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 3.905,18
Telefoon € 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

2e kwartaal 2021

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 36.490,72
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.137,18
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 478,85
Telefoon € 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

1e kwartaal 2021

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 27.405,87
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.137,18
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 114,92
Telefoon € 6,87
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

4e kwartaal 2020

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 37.315,44
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.108,35
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 898,39
Telefoon € 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 76,05

3e kwartaal 2020

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 27.319,08
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.108,35
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 508,69
Telefoon € 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0

2e kwartaal 2020

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 36.228,25
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.108,35
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 0
Telefoon € 6,18
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0

1e kwartaal 2020

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 27.319,07
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.108,35
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 811,27
Telefoon € 6,62
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 36,40

4e kwartaal 2019

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 36.039,17
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.087,68
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 3.171,05
Telefoon € 10,25
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

3e kwartaal 2019

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 26.962,44
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.087,68
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 2.724,88
Telefoon € 7,50
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

2e kwartaal 2019

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 35.075,46
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.087,68
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 2.569,04
Telefoon € 7,50
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-

1e kwartaal 2019

Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 26.870,16
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.087,68
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi) € 1.963,95
Telefoon € 7,50
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 979,01
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 35.394,63
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.067,40
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 2.229,20

Telefoon € 7,61
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 283,38
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 26.545,83
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.067,40
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 1.579,21

Telefoon € 64,46
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 829,97
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 34.180,50
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.067,40
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 2.690,95

Telefoon € 533,22
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 746,72
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 25.756,86
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.067,40
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 3.603,77

Telefoon € 48,60
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 34.550,54
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.051,62
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 2.423,49

Telefoon € 56,47
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 188,19
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 25.821,00
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.051,62
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 2.055,24

Telefoon € 72,36
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 0,-
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 34.176,81
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.051,62
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 4.458,41

Telefoon € 492,81
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 642,50
Inkomen (bezoldiging) wethouder
Bezoldiging Bedrag
Bezoldiging wethouder € 25.821,00
Onkostenvergoedingen
Onkostenvergoedingen Bedrag
Voor uitvoering van de functie € 1.051,62
Overige bestuurskosten
Overige bestuurskosten Bedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)

€ 4.469,34

Telefoon € 865,30
Diversen (o.a. representatie en opleidingen) € 518,59

Links