logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Huisvesting Statushouders

De gemeente Tilburg moet vanuit de overheid statushouders huisvesten. Een statushouder is iemand die in Nederland mag blijven wonen en die op een woning wacht. Omdat het niet altijd lukt om direct een passende woning via een woningcorporatie beschikbaar te hebben, is hiervoor ook extra tijdelijke huisvesting nodig. Zo komen er in de asielzoekerscentra weer plaatsen vrij voor vluchtelingen. Daarnaast kunnen de statushouders vanaf dat moment al beginnen met hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Tijdelijke locaties

Momenteel worden op verschillende locaties in de gemeente Tilburg tijdelijk statushouders opgevangen. Het gaat om de onderstaande locaties:

Sinds maandag 15 januari 2024 dient hotel De Druiventros in Berkel-Enschot als tijdelijke opvangplek voor statushouders die gekoppeld zijn aan Tilburg. Dit betekent dat zij naar een woning gaan in de gemeente Tilburg. Het ging in eerste instantie om de opvang van maximaal 150 statushouders voor een periode van voorlopig een half jaar.

De gemeente plaatst vanaf juli 2024 geen statushouders meer die gekoppeld zijn aan Tilburg in Hotel De Druiventros. Dit betekent dat er opvangplekken in het Hotel De Druiventros vrijkomen. Het COA vult deze opvangplekken met statushouders die in een AZC verblijven in afwachting van een woning, bij voorkeur uit de regio. 

De eerste statushouders van COA worden verwacht per 15 juli 2024. Zij komen in fases aan. Hotel De Druiventros kan maximaal 150 personen tegelijk tijdelijk opvangen tot 1 juli 2025. Hiervoor moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

Ga naar de aanvraag omgevingsvergunningen op de site officielebekendmakingen.nl

Kijk hier voor antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Het Van der Valk hotel aan de Dr. Bloemenstraat 8 is sinds vrijdag 3 mei een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders. Dit liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente weten. In het Van der Valk hotel is plek voor maximaal 65 statushouders. Ze blijven daar tot uiterlijk 1 juli 2024. Mogelijk wordt dit verlengd. Dit hangt af van het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt. Omdat het in het hotel gaat om tijdelijke opvang is er geen goedkeuring van de gemeente nodig en hoeft geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Het college besloot op 19 december 2023 om het pand aan de Spoorlaan 446-448 te huren voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente heeft ook onderzocht of deze locatie ingezet kan worden om statushouders tijdelijk te huisvesten. Vanaf mei 2024 worden er aan de Spoorlaan vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en vanaf donderdag 11 juli 2024 komen hier de eerste statushouders aan. 

Nader onderzoek locatie

Terwijl de vluchtelingen uit Oekraïne en de statushouders aan de Spoorlaan worden opgevangen, onderzoekt de gemeente of het pand ook voor langere periode (10 jaar) ingezet kan worden voor het huisvesten van diverse doelgroepen.

Downloads