Binnenstad Tilburg

Er gebeurt veel om de binnenstad klaar te maken voor de toekomst. O.a. door de bouw van woontorens en de aanleg van meer groen. Daarnaast wordt het steeds drukker. Er wonen meer mensen en er komen veel bezoekers. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de binnenstad goed bereikbaar blijft.

Hoe ga jij naar de binnenstad?

  • Fiets: de beste manier is nog altijd om met de fiets te komen. Dat is gezond, makkelijk en goedkoop. Je kunt je fiets gratis stallen in een van de fietsenstallingen in hartje centrum. 
    Lees meer op de pagina Fietsen in Tilburg
  • Openbaar vervoer: kom je vanuit de Reeshof of vanuit Tilburg West? Dan is de trein een goed idee. Parkeer in het weekend de auto of fiets bij treinstation Reeshof of Universiteit en neem de trein naar station Tilburg. Via het dwaalgebied loop je in ongeveer 10 minuten naar het centrum. Ook met de bus kom je makkelijk naar het centrum. Aan de ene kant de Spoorzone, aan de andere kant de binnenstad. Vanaf het station loop je dan door het gezellige dwaalgebied met leuke en bijzondere winkeltjes en horecatentjes naar de binnenstad. Ook de bus is een makkelijke manier om naar het centrum te komen. 
    Lees meer op de pagina Openbaar vervoer
  • Auto: wil je toch graag met de auto? Parkeer dan in de Knegtelgarage. Je betaalt hier maximaal 8 euro per dag. Je loopt door het Dwaalgebied in 10 minuten naar de binnenstad. Parkeergarage Tivoli-013 is een goede keuze als het druk is in de stad; snel parkeren op 2 minuten lopen van de binnenstad.
    Lees meer op de pagina Parkeren

Bekijk de animatie over de bereikbaarheid van de binnenstad

Inzameling huishoudelijk afval

De gemeente gaat in de binnenstad en in de Spoorzone over op ondergrondse afvalinzameling. Ondergrondse inzameling van huishoudelijk afval heeft als voordeel dat de afvalwagens minder vaak door de stad rijden. Dit zorgt voor rust, meer veiligheid en een schone lucht. Daarnaast staan er geen duocontainers meer op straat op de inzameldag. Het geeft ook ruimte in de tuinen in de binnenstad, omdat daar geen duocontainers meer staan. Ook in de flats en appartementen komt meer ruimte omdat daar geen containerruimte meer nodig is. Op sommige plekken in dit gebied gebeurt de inzameling al op deze manier, maar nu gaat dit voor het hele gebied gelden.

Locatiekeuze

Op diverse locaties worden de ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De gemeente houdt hierbij rekening met de richtlijnen voor locatiekeuze ondergrondse afvalcontainers en weegt hierbij verschillende belangen zorgvuldig af. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit (inclusief de kaart met de geplande locaties) waarin staat waar de ondergrondse containers komen, lag van vrijdag 10 juni 2022 t/m vrijdag 22 juli 2022 ter inzage. Belanghebbenden konden hierop een zienswijze (reactie) indienen. De gemeente heeft enkele zienswijzen ontvangen en in behandeling genomen.

Kaart met plekken containers 

Voor een aantal locaties nam het college dinsdag 13 december 2022 een definitief besluit. Voor de overige locaties is meer onderzoek nodig, voordat het college deze kan aanwijzen als definitieve locatie. Op de kaart die te openen is via de link onder deze paragraaf, kunt u zien welke locaties definitief zijn en voor welke locaties nog onderzoek wordt uitgevoerd. Naar verwachting kan het college in het eerste kwartaal van 2023 een definitief besluit nemen voor de overige locaties. Bewoners worden hierover per brief geïnformeerd.


Woningbouw

Tilburg heeft als jongeren- en studentenstad veel talent in huis. We willen talent vasthouden in de stad door het bieden van prettig, stedelijk wonen voor een goede prijs. We willen nieuwe inwoners aan onze stad binden én bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave. Dit betekent 3500 woningen erbij in de binnenstad. Er wordt de komende jaren dus veel gebouwd in de binnenstad.

Vergroenen

Meer bewoners en meer bezoekers in de binnenstad vraagt om investeringen in een aantrekkelijke openbare ruimte. Bovendien moeten we de binnenstad geschikt maken voor een veranderend klimaat. Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. We leggen veel nieuw en gevarieerd groen aan. Bewoners en eigenaren kunnen helpen. Door tegels in je tuin te vervangen door planten. Of door het aanleggen van een geveltuin of een groen dak.

Van cityring naar parkring

De binnenstad groeit. Om deze met de auto goed bereikbaar te houden, is het nodig om doorgaand verkeer te weren. Zo ontstaat ruimte voor het verkeer dat er moet zijn. De cityring wordt omgevormd naar een 'Parkring' met 1 rijbaan en waar het verkeer nog maar 30 km/uur mag rijden. Met verdwijnen van 1 rijbaan ontstaat ruimte voor een inrichting die veiliger en prettiger is. De Parkring wordt zo ook een prettige oversteek naar Spoorzone, Veemarktkwartier, Piushaven, Museumkwartier en de Tilburgse linten.

Kernwinkelgebied

De manier van winkelen verandert. Er wordt steeds meer online gekocht en het aantal fysieke winkels neemt af. Bij een dagje winkelen staat de beleving centraal. In Tilburg speelde de gemeente hierop in door een compacter winkelrondje te maken en door de openbare ruimte aantrekkelijker in te richten. Met meer groen en meer plek om te zitten.

Van cityring naar parkring

De binnenstad groeit. Om deze met de auto goed bereikbaar te houden, is het nodig om doorgaand verkeer te weren. Zo ontstaat ruimte voor het verkeer dat er moet zijn. Denk mee over hoe we het besluit gaan uitvoeren. Wat doen we bijvoorbeeld met de ruimte die vrijkomt als we een rijbaan opheffen en hoe regelen we de kruisingen?

Stadsforum en Koningswei

De aanleg van het Stadsforum is gestart. Een groots stadsplein met ruimte voor evenementen en de weekmarkt. Op het Stadsforum komt veel groen. Zo maakt de sloop van de parkeergarage van het stadhuis ruimte voor bomen in de volle grond. Met de nieuwe plek voor de weekmarkt ontstaat op het Koningsplein ruimte om te vergroenen. Door sloop en nieuwbouw van 2 complexen tussen Koningsplein en Piusstraat ontstaat ook een directe verbinding naar de Piushaven. De nieuwe Koningswei wordt zo een groene schakel tussen de binnenstad en de Piushaven.

Spoorzone

De Spoorzone Tilburg is nog lang niet af. De komende jaren ontwikkelt het gebied zich nog verder door tot een gebied om te wonen, te verblijven en te ontmoeten. Er komt meer ruimte voor appartementen, kantoren, horeca, cultuur en groen. In de Spoorzone laten we zien hoe trots we als Tilburg zijn op ons verleden. Oud en nieuw, ruig en verfijnd, wonen, werken en leven versmelten in de voormalige werkplaats van de NS. Ben je benieuwd hoe de Spoorzone er in 2030 uit ziet? Bekijk dan de video op de website spoorzonetilburg.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u graag op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief binnenstad. 

Ideeën of vragen?

Voor ideeën of vragen over de ontwikkeling van de binnenstad kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de binnenstad. We denken graag mee bij plannen die bijdragen aan de Agenda Binnenstad. Omgevingsmanager binnenstad: bart.van.dalen@tilburg.nl of 06 - 15 88 18 23.