Cityring: nieuwe fase

In maart 2022 zijn op het Willemsplein de eerste werkzaamheden gestart voor de aanleg van het Stadsforum. De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer verminderen zodat de binnenstad bereikbaar blijft. Hiervoor wordt de cityring de komende jaren omgebouwd. De eerste werkzaamheden hiervoor starten in het voorjaar van 2023. De laatste zijn gepland voor 2025.

In 2021 is besloten om het doorgaande verkeer te weren van de cityring. Dat is nodig om de binnenstad goed bereikbaar te houden voor het verkeer dat er wel moet zijn, zoals bewoners, bezoekers van winkels/ horeca/podia, werknemers en voor hulpdiensten, bussen en taxi’s. Minder verkeer betekent ook dat de binnenstad groener, aangenamer en verkeersveiliger wordt. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Maatregelen

Er zijn diverse maatregelen die gaan zorgen voor minimaal 50% minder doorgaand autoverkeer in het centrum. 

  • De Bisschop Zwijsenstraat wordt losgeknipt van de Paleisring
  • Er komt een rechtsaf-verbod op de Koopvaardijstraat
  • De Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring worden volledig heringericht als een 30 km/u weg met 1 rijstrook.

Op de pagina Raadsbesluit cityring ombouwen staat meer informatie.

Willemsplein

In combinatie met de aanpassingen aan de cityring wordt ook het Stadsforum aangelegd. De 1e fase startte in maart 2022 en bestaat uit het aanpassen van het Willemsplein. Vanaf april 2022 wordt de parkeergarage onder het Willemsplein gesloopt en komt er een nieuwe entree voor de fietsenkelder onder het stadhuis. Als laatste start de aanleg van het nieuwe plein waarop straks de markt en evenementen zoals de kermis gaan landen. Deze 1e fase van werkzaamheden duurt tot het 2e kwartaal van 2023.

Planteams

Na het besluit van de gemeenteraad om de cityring aan te passen, is het tijd om een ontwerp te gaan maken. Natuurlijk zijn er allerlei technische eisen en zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan evenementen zoals de kermis waarvoor voldoende ruimte moet blijven. Maar er is ook ruimte voor meer groen, het stallen van fietsers of scooters of wellicht kunst. Kiezen we voor meer oversteekplaatsen, meer groen of juist voor bredere fietspaden en stoepen? Niet voor alles is plek, dus een goede afweging tussen de mogelijkheden maken we graag samen.  

Voor het ontwerpen van de cityring gaat de gemeente werken met planteams. Daarin zitten bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden, maken we keuzes die ook worden uitgewerkt door ontwerpers. Zo komt er een ontwerp waarover het college gaat beslissen. Er komen in totaal 3 planteams (per planteam maximaal 15 personen) die ieder over een bepaald stuk cityring gaan:

  • Planteam Spoorlaan – Heuvelring - Paleisring
  • Planteam Piusstraat, Primus van Gilsstraat – Bisschop Zwijsenstraat
  • Planteam Schouwburgring - Noordhoekring

In de verschillende planteams wordt ook gesproken over de maatregelen om sluipverkeer door de wijk te voorkomen.

Verkeerstellingen

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden verkeerstellingen uitgevoerd op de cityring, in de aangrenzende woonwijken en de (winkel)linten Besterd en Korvelseweg. Zo ontstaat een actueel beeld van de hoeveelheid verkeer. Ook onderzoeken we de economische effecten en de effecten op de verkeersveiligheid.

Mailservice

Voor de projecten cityring, Stadsforum (omgeving Willemsplein), Koningswei (Koningsplein) en renovatie Stadskantoor 2 (Koningsplein) kunnen inwoners zich aanmelden voor de mailservice van de gemeente Tilburg. Ze krijgen dan mail als er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld collegebesluiten of informatieavonden. Aanmelden kan op de pagina Binnenstad op deze website.

Vragen?

Stuur een e-mail naar: cityring@tilburg.nl.