Koningswei

In de periode 2024 – 2027 verandert het Koningsplein in Koningswei. Op het plein met veel groen, komt een verbinding naar de Piushaven via de huidige Koopvaardijstraat en nieuwe appartementen.

Plannen Koningswei

De gemeente Tilburg, Amvest en TBV Wonen hebben overeenstemming bereikt over de plannen voor het Koningsplein. In het afgelopen jaar is in overleg met het planteam (met daarin allerlei belanghebbenden) het Stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Het college heeft het plan voorgelegd aan de gemeenteraad die op 13 december 2021 heeft ingestemd met de plannen. Op 1 juni 2022 was er een 2e informatieavond over de laatste stand van zaken (omgevingsdialoog). Nog voor de zomervakantie start 2022 de bestemmingsplanprocedure. De plannen liggen dan formeel ter inzage.

Op het plein komt veel groen (een grasweide, bloemenperken en bomen) waardoor midden in de stad een stadspark wordt toegevoegd met volop ruimte om te verblijven, een balletje te trappen of te schommelen onder de bestaande pergola. Het kleine parkeerterrein op het plein verdwijnt en maakt plaats voor extra groen. De ondergrondse parkeergrage blijft behouden en krijgt een groen dak dat het regenwater vasthoudt als appel voor de dorst bij drogere perioden. Rond het plein komen twee nieuwe gebouwen met daarin 367 appartementen. Zo’n 68% hiervan valt in de categorie sociale huur en middeldure huur. Er komt ook een Gastenhuis; een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie. Voor de openbare ruimte is een voorlopige schets gemaakt. Deze schets wordt na het raadsbesluit verder uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Het huidige planteam met daarin bewoners blijft bij dit proces betrokken.

Impressies Koningswei

Markt en evenementen

De markt en diverse evenementen blijven voorlopig nog gebruik maken van het Koningsplein. De werkzaamheden op het Willemsplein (fase 1 aanleg Stadsforum) starten in maart 2022 en duren tot het 2e kwartaal 2023. Zodra de werkzaamheden uit de 1e fase klaar zijn, verhuist de markt grotendeels naar het Stadsforum. Een gedeelte van de markt blijft dan nog op het Koningsplein. Pas als de 2e fase van het Stadsforum klaar is  (2e kwartaal 2024) is er op het Stadsforum voldoende plek om de markt definitief over te plaatsen. Dan start op het Koningsplein de sloop van de appartementengebouwen. 

Ruimtelijke procedures en planning

Nu de gemeenteraad op 13 december 2021 akkoord is gegaan en ook Amvest en TBV Wonen positief heeft besloten over de noodzakelijke investeringen, wordt het bestemmingsplan aangepast. Hiervoor worden het Stedenbouwkundig Plan voor de woningbouw en het schetsontwerp van de openbare ruimte in de komende periode verder uitgewerkt. Op 1 juni 2022 was er een informatieavond over de laatste stand van zaken. Hierna worden de plannen definitief. Het bestemmingsplan gaat uiterlijk voor de zomer van 2022 ter inzage. 

Start sloopwerkzaamheden

In de loop van 2023 zijn alle procedures waarschijnlijk afgerond en in de eerste helft van  2024 starten de sloopwerkzaamheden. Aansluitend start de nieuwbouw. In 2027 is de bouw gereed en aansluitend start de aanleg van de openbare ruimte, waaronder het groen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectondersteuner Bloem Kanters van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via bloem.kanters@tilburg.nl.