Berkel-Enschot

Berkel-Enschot is in ontwikkeling. Er wordt in en rond het dorp nog volop gebouwd. Op deze pagina informeren wij u over enkele lopende projecten.

Voorhof

Het plan Voorhof omvat de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Op deze plek waar voorheen de AH stond en nu Torentjeshoef nog staat bouwt Heijmans 33 koopwoningen en 18 sociale huurwoningen. Daarnaast komen nog 7 vrije sector woningen op de plek waar voorheen het winkelcentrum stond. Er komt ook een kindcentrum met een nieuw schoolgebouw voor basisschool Rennevoirt met een gymzaal. Er is in het gebouw ook plek voor buitenschoolse opvang en kinderopvang 0-4 jaar. De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) krijgt 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem en 66 aanleunwoningen.

In het afgelopen jaar heeft een planteam met daarin omwonenden actief meegedacht over de plannen. Hun adviezen zijn grotendeels verwerkt in het Stedenbouwkundig plan. Op 17 mei 2022 stelde het college het voorlopig Stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling vast. Voor de ontwikkeling zijn ook 2 nieuwe bestemmingsplannen nodig.

  • Fase 1: er komt een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het nieuwe zorgcentrum inclusief de aanleunwoningen, de school en 24 woningen op het voormalige terrein van winkelcentrum Eikenbosch en de AH-locatie. 
  • Fase 2: er komt ook een bestemmingsplan voor de 33 woningen op de huidige Torentjeshoef-locatie.  

Door nieuwe wetgeving is aanvullend (stikstof)onderzoek nodig. Hierdoor vertraagt de oorspronkelijke planning wat. De ontwerp bestemmingsplannen voor beide fases gaan in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage. Voor de zomer van 2023 gaat de gemeenteraad het bestemmingsplan bespreken en vervolgens vaststellen. De woningverkoop en -verhuur start zodra het bestemmingsplan definitief is. 

De bouwwerkzaamheden op de voormalige locatie van het winkelcentrum starten waarschijnlijk eind 2023. De nieuwbouw van Torentjeshoef is op zijn vroegst half 2025 klaar. De bouwwerkzaamheden voor de koopwoningen op het terrein van het huidige Torentjeshoef starten als de nieuwbouw van Torentjeshoef is opgeleverd en de bewoners zijn verhuisd.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad (waarschijnlijk in de zomer van 2023) gaat het schoolbestuur Tangent samen met de partner voor de kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum opstarten. Daarna is er ook tijd nodig voor de bouwvoorbereiding. In het najaar van 2023 start het bouwrijp maken van de 1e fase. In het geval er veel zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan worden ingediend, schuift de planning mogelijk verder op. Het streven is om het kindcentrum eind 2024 in gebruik te nemen. Deze planning is onder voorbehoud, gezien de huidige onzekere marktsituatie voor bouwmaterialen.

Enschotse Tuinen

De bouw van de 150 woningen binnen het project vordert gestaag. Aan de oostzijde van het plangebied zijn de projecten Bloemenhof en De Dorpsgaarde fase 1 inmiddels in een afrondende fase. De oplevering van deze woningen staat gepland in november van 2022. De woningen van het Meestershof worden waarschijnlijk eind 2022/ begin 2023 opgeleverd. Ook de bouw van De Dorpsgaarde fase 2 is onlangs van start gegaan. Deze woningen zijn in de eerste helft van 2023 klaar. Voor meer informatie kijkt u op: hetmeestershof.nl

De aanleg van het openbaar gebied (straten, stoepen, verlichting en groen) volgt normaal zodra de woningen worden opgeleverd. In de afgelopen periode is de levertijd van diverse materialen echter enorm toegenomen. De levertijd bedraagt nu circa 9 tot 12 maanden. Dit betekent dat de ontwikkelaars waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2023 (of later) kunnen starten met de aanleg van het openbaar gebied. 

Projectenkaart

De gemeente maakt ieder jaar een overzichtskaart van alle lopende projecten in Berkel-Enschot. Hier vindt u de kaart van november 2022.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Berkel-Enschot Anke Vosters via anke.vosters@tilburg.nl  of wijkregisseur Janna Kuiper via janna.kuiper@tilburg.nl