Evenement organiseren

Wilt u in Tilburg een evenement organiseren? Lees dan verder over de 5 fases die u moet doorlopen om een vergunning te krijgen. De volledige informatie vindt u in de nota Prettig Geregeld (onderaan deze pagina).

Evenementen en COVID-19

Een evenement organiseren in tijden van corona? Dat kan en dat mag. Wel werken we tot 1 oktober 2020 anders dan u gewend bent. Meer over evenementen tijdens corona

Fase 1 - Verkennen, aankondigen en subsidie aanvragen

We willen zo snel mogelijk weten wat uw plannen zijn. Dus zorg ervoor dat uw evenement op de evenementenkalender komt te staan. Pas als uw evenement op de kalender staat kunt u een vergunning aanvragen. Meer over de evenementenkalender. Met uw plannen kunt u ook eerst contact opnemen met een accountmanager Evenementen. Zo kunt u vrijblijvend de mogelijkheden verkennen. Misschien bent u nog op zoek naar een geschikte evenementenlocatie. Of wilt u eerst meer weten over het aanvragen van evenementensubsidie. Voor uw planning is het ook goed om alvast te weten of u een vergunning nodig heeft of niet. Meer over meldings- of vergunningsplicht.

Fase 2 - Vooroverleg

Staat uw evenement op de kalender dan ontvangt u uiterlijk 20 weken voor het evenement een uitnodiging voor een vooroverleg. Bij de uitnodiging zit ook een overzicht van informatie die u moet aanleveren. Het vooroverleg is om ervoor te zorgen dat u op tijd een volledige en kwalitatief goede vergunningsaanvraag kunt indienen. Er is altijd een vooroverleg bij B- en C-evenementen. Bij A-evenementen alleen als het nodig is. Soms zijn vervolgafspraken nodig, bijvoorbeeld over veiligheid of het gebruik van de openbare ruimte. In deze fase is er dus veel onderling contact.

Fase 3 - Vergunningaanvraag

Als u een evenement wilt organiseren bepaalt u eerst of u het evenement moet melden of een vergunning moet aanvragen. Meer over meldings- of vergunningsplicht. Voor de meeste evenementen is een vergunning nodig. Regel de vergunningsaanvraag minimaal 12 weken voordat uw evenement begint (inclusief opbouw). Tot 1 oktober hanteert de gemeente aangepaste afhandeltijden vanwege corona. Meer over de evenementenvergunning.

Fase 4 - Toezicht en Handhaving

Evenementen moeten goed verlopen, voor iedereen. Daarom moet iedereen rekening met elkaar houden, de regels naleven en afspraken nakomen. Medewerkers van Toezicht en Handhaving zorgen daarvoor. Meer over Toezicht en Handhaving.

Fase 5 - Evaluatie

B- en C-evenementen en nieuwe evenementen worden altijd geëvalueerd. Successen en leerpunten nemen we mee bij toekomstige vergunnings- of subsidie aanvragen. Meer over de evaluatie van uw evenement.

Communicatie

De gemeente vindt goede en tijdige communicatie over een evenement erg belangrijk. Evenementen zijn feestjes voor bezoekers maar kunnen ook overlast bezorgen. Meer over (goede) communicatie.

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld staat alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid 2019-2022.