Evenement organiseren

Wilt u in Tilburg een evenement organiseren? Lees dan verder over de 5 fases die u moet doorlopen om een vergunning te krijgen. De volledige informatie vindt u in de nota Prettig Geregeld (onderaan deze pagina).

Fase 1 - Verkennen, aankondigen en subsidie aanvragen

We willen zo snel mogelijk weten wat uw plannen zijn. Dus zorg ervoor dat uw evenement op de evenementenkalender komt te staan. Alleen dan kunt u een vergunning aanvragen. Met uw plannen kunt u ook eerst contact opnemen met een accountmanager Evenementen. Zo kunt u vrijblijvend de mogelijkheden verkennen. Misschien bent u nog op zoek naar een geschikte evenementenlocatie. Of wilt u eerst meer weten over evenementensubsidie

Accountmanagers evenementen
LocatieContactgegevens
Binnenstad, Spoorzone en Het Laarjet.van.baast@tilburg.nl of bel 06-515 74 175
Studentenevenementencees.thomassen@tilburg.nl of bel 06-281 88 988
Overige locatieswim.caron@tilburg.nl of bel 06-122 38 666

Fase 2 - Vooroverleg

Staat uw evenement op de kalender dan ontvangt u uiterlijk 20 weken voor het evenement een uitnodiging voor een vooroverleg. Bij de uitnodiging zit ook een overzicht van informatie die u moet aanleveren. Het vooroverleg is om ervoor te zorgen dat u op tijd een volledige en kwalitatief goede vergunningsaanvraag kunt indienen. Er is altijd een vooroverleg bij B- en C-evenementen. Bij A-evenementen alleen als het nodig is. Soms zijn vervolgafspraken nodig, bijvoorbeeld over veiligheid of het gebruik van de openbare ruimte. In deze fase is er dus veel onderling contact.

Fase 3 - Vergunningaanvraag

Voor de meeste evenementen is een vergunning nodig. Regel de vergunningsaanvraag minimaal 12 weken voordat uw evenement begint (inclusief opbouw).  

  1. Ga naar meldings- of vergunningsplicht en bepaal of u wel of geen vergunning nodig heeft.
  2. Verzamel alle documenten en plannen die nodig zijn voor uw melding of aanvraag. 
  3. Ga naar evenement melden of evenementenvergunning aanvragen en geef uw melding of aanvraag door aan de gemeente.

Fase 4 - Toezicht en Handhaving

Evenementen moeten goed verlopen, voor iedereen. Daarom moet iedereen rekening met elkaar houden, de regels naleven en afspraken nakomen. Medewerkers van Toezicht en Handhaving zorgen daarvoor. Meer over Toezicht en Handhaving.

Fase 5 - Evaluatie

B- en C-evenementen en nieuwe evenementen worden altijd geëvalueerd. Successen en leerpunten nemen we mee bij toekomstige vergunnings- of subsidie aanvragen. Meer over de evaluatie van uw evenement.

Communicatie

De gemeente vindt goede en tijdige communicatie over een evenement erg belangrijk. Evenementen zijn feestjes voor bezoekers maar kunnen ook overlast bezorgen. Meer over (goede) communicatie.

Meer informatie

In de nota Prettig Geregeld staat alle informatie die u nodig heeft voor het organiseren van een evenement in Tilburg. Ga naar het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) voor uitgebreide informatie over het evenementenbeleid 2019-2022.