logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Vervolg plannen locatie Zwijsen

Het Zwijsen gebied in de Spoorzone wordt de komende jaren ontwikkeld om te wonen, te werken en te verblijven. Daarnaast komt er ruimte voor commercie en een parkeergarage die genoeg ruimte biedt aan bewoners en bezoekers van de Spoorzone.

Het gaat om het gebied aan de Burgemeester Brokxlaan dat nu dienst doet als parkeerterrein. Locatie Zwijsen bestaat uit drie deelgebieden: Zwijsen 1, Zwijsen 2 en de parkeergarage.

Parkeergarage Spoorzone Zwijsen

In de nieuwe parkeergarage is plek voor circa 800 parkeerplekken en deelmobiliteit. De garage is 1 mei 2023 in gebruik genomen.

Deelgebied Zwijsen 1

Woningen worden hier gecombineerd met en kantoren gelegen aan informele hofjes. Zwijsen 1 wordt ontwikkeld door Van de Ven Bouw en Ontwikkeling en DAT architecten. 

Deelgebied Zwijsen 2

In het deelgebied Zwijsen 2 is er ruimte voor woningen, kantoren, commerciële functies en een hotel. Samen met de Polygonale Loods vormt het Zwijsen 2 de entree naar dit gebied. Opdrachtgevers en ontwikkelaars zijn Van Wijnen en Trebbe. Architect is Zwarte Hond Architecten. 

Proces

In het Koersdocument dat in april 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn de globale ontwikkelingskaders voor de Spoorzone als geheel en voor de deelplannen vastgesteld. Daarnaast is er voor de Spoorzone in 2020 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Voor de drie deelgebieden in Zwijsen moeten de beleidsregels worden opgesteld. Na vaststelling van deze regels door de gemeenteraad, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. 

De gemeente zal bij bouwplannen de direct betrokkenen dan wel belanghebbenden uitnodigen om plaats te nemen in een planteam. Dit planteam kunt u zien als een soort werkgroep waarin de beleidsregels en bepaalde ontwerpvraagstukken voor het bouwplan worden besproken met elkaar. De gemeente en de initiatiefnemer van het bouwplan zitten ook in het planteam. Het planteam komt een aantal keren bij elkaar en zal ook een advies uitbrengen over de beleidsregels alvorens de beleidsregels ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naast het planteam geeft het kwaliteitsteam bestaand uit experts op het gebied van stedenbouw, architectuur en erfgoed een advies. 

Meer informatie over de huidige ontwikkelingen in de Spoorzone staan op de website van de Spoorzone.