logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verhuizing onderwijscentrum Leijpark

Het Onderwijscentrum Leijpark (OCL) gaat verhuizen. Zij komen in nieuwbouw op een deel van het huidige bezoekersparkeerterrein van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). De bouw gebeurt in twee fases. De eerste start in 2024.

Het huidige onderwijscentrum Leijpark

De verhuizing is nodig omdat het aantal leerlingen is toegenomen. Verhuizing van Onderwijscentrum Leijpark is ook nodig om ETZ de ruimte te geven. Op de huidige locatie van het OCL zijn de mogelijkheden om uit te breiden beperkt. Door de nieuwbouwplannen van het Elisabeth ziekenhuis is in de toekomst het huidige bezoekersparkeerterrein voor een groot gedeelte niet meer nodig. Het ziekenhuis krijgt bij de nieuwe hoofdingang aan de Dokter Bloemenlaan een parkeergarage, uiterlijk in 2031. Daardoor ontstaat er op het huidige bezoekersparkeerterrein ruimte om een nieuw onderwijscentrum te bouwen. Voor het bouwplan is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat plan is inmiddels vastgesteld. De bouw van fase 1 is gestart. 

Specialistische ondersteuning

Op het OCL gaan kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar naar school. Het zijn leerlingen die vanwege een (ernstige) functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het leren en ontwikkelen. Het gaat om leerlingen met lichamelijke beperkingen, ernstige meervoudige beperkingen, verstandelijke beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel en leerlingen met psychische problematiek.

Informatie over bouwplannen

Meer informatie over de bouwplannen staat op de site ocleijpark.nl.