logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Onderzoeksrapporten

De gemeente Tilburg peilt geregeld wat er onder inwoners leeft. De uitkomsten presenteren we in rapporten. Op deze pagina vindt u een aantal van die door ons uitgevoerde onderzoeken.

Het Tilburgse sportbeleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen gaan sporten. Om dit te monitoren wordt om de drie jaar de sportmonitor uitgevoerd. Dit rapport gaat over het sportgedrag van jongeren van 4 tot en met 11-jaar. 

Aandeel kinderen dat... (%)
  2013 2016 2019 2022
Twee keer per week sport 74 74 76 75
Bij vereniging sport 73 76 71 68
Ongeorganiseerd sport 62 60 64 54
Sportnorm haalt       53
In het geheel niet sport 9 9 12 14

Open de resultaten van de Sportmonitor 2022 (4 t/m 11 jaar)

Gemeente Tilburg heeft bij de herinrichting van het Stuivesantplein onderzoek gedaan onder omwonenden en gebruikers. Zo konden hun wensen en meningen worden meegenomen bij de plannen voor het plein en de speeltuin. 

Bezoek de pagina Onderzoek herinrichting Stuivesantplein

Iedere twee jaar organiseert de gemeente Tilburg de inwonersenquête. De antwoorden op de enquêtevragen brengen in beeld hoe inwoners denken over verschillende onderwerpen en hoe Tilburg er voor staat. Wat vinden ze bijvoorbeeld van de binnenstad, de cultuurvoorzieningen, de fietspaden en het groen? Zijn er in de gemeente Tilburg voldoende mogelijkheden om te parkeren, te sporten? De gemeente gebruikt de gegevens om nieuwe plannen te maken en waar nodig beleid bij te stellen.

Bezoek de pagina Inwonersenquête