logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Fraude

Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Daarom wordt uitkeringsfraude streng bestraft. Iedereen kan fraude melden. Houdt u zich niet aan de regels, dan fraudeert u. Ook als dat niet bewust gebeurt, dus zorg dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. 

Voorkom fraude, geef wijzigingen door

Misschien zijn de regels niet altijd duidelijk voor u. Misschien denkt u zonder toestemming een opleiding te kunnen volgen of dat op proef samenwonen of (gratis) op de kinderen van de buurvrouw passen, geen probleem is. Dat is niet zo. Wijzigingen moet u altijd doorgeven, ook als u denkt dat ze geen gevolgen hebben voor uw uitkering.

Hogere boetes

Bij fraude moet u de bijstand waar u geen recht op had terugbetalen. Ook krijgt u een boete van het hetzelfde bedrag. De gemeente kan dat geld ook van anderen opeisen, bijvoorbeeld van ouders of een (ex)echtgenoot. Bij fraude boven 50.000 euro en/of valsheid in geschrifte wordt aangifte gedaan bij de politie en riskeert u gevangenisstraf en een strafblad. De gemeente doet in meer gevallen aangifte, bijvoorbeeld bij het aantreffen van een hennepkwekerij. Voor terugvorderingen en boetes van fraude is geen schuldhulpverlening mogelijk.

Herhaalde fraude

Gaat u opnieuw in de fout, dan wordt de boete 1,5 keer het bedrag dat u fraudeert en kan de gemeente uw uitkering 3 maanden stopzetten.

Fraude ontdekken

De gemeente controleert of uitkeringsgerechtigden zich aan de regels houden. Bijvoorbeeld door:

Het koppelen en vergelijken van bestanden levert de gemeente veel gegevens op. Wijken die af van wat opgegeven is, dan is dat vaak aanleiding om een onderzoek te starten.

Indien u als uitkeringsgerechtigde onderwerp van onderzoek bent geweest waarbij (onopvallende) waarnemingen hebben plaatsgevonden, wordt u daarover altijd binnen 3 maanden na sluiting van het onderzoek geïnformeerd (ook wanneer geen fraude is geconstateerd).

Actieknop Fraude Melden

Overtreding van bijstandsregels?

Fraude melden

Fraude melden

Iedereen kan (anoniem) bijstandsfraude melden. Vermeld zoveel mogelijk concrete feiten, bijvoorbeeld (werk)adressen, werktijden, kenteken auto, inkomsten, samenwonen partner of naam partner. Tips worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De gemeente start een onderzoek als een tip concrete informatie bevat. Over het onderzoek wordt niet gecommuniceerd.

Links