logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Omgeving Oscar Leeuwstraat

De gemeente Tilburg gaat de Oscar Leeuwstraat en Jacob Romansstraat flink opknappen. De bestrating en de rioolaansluitingen worden vernieuwd en het groen wordt verbeterd.

Daarnaast is een belangrijk doel om de straten klimaatbestendig te maken. Dat betekent dat de buurt straks goed is voorbereid op veranderende weersomstandigheden, zoals stevige regenbuien en hete zomers. Overlast van water en hitte kunnen we hiermee voorkomen.

Planning

11 maart 2024 gaat de aannemer, Firma Paulissen, van start met de onderhoudswerkzaamheden. Het werk wordt in 6 fases gedaan, zie de bijlage onder deze paragraaf. Fase 1 is in de Jacob Romanstraat bij nummers 2 t/m 6 en bij nummers 7b t/m 9. Vlak voor de start van de werkzaamheden stuurt de aannemer een brief naar de omwonenden. De verwachting is dat de werkzaamheden van het gehele project tot eind oktober zullen duren.

Ontwerp Oscar Leeuwstraat en Jacob Romansstraat

Het voorlopige ontwerp kon u inzien vanaf juni 2022. De reacties hierop zijn zoveel mogelijk verwerkt in het huidige definitieve ontwerp. De riolering en de bestrating worden vernieuwd en er komt ruimte voor een waterberging om overlast tijdens stevige regenbuien te voorkomen. Er komen ook nieuwe bomen en extra groen. De voetpaden en de rijbanen worden wat smaller. Hierdoor rijden auto’s minder snel en is er ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen. Dan hoeft er niet meer op de stoep geparkeerd te worden. 9 oktober 2023 hebben we het definitieve ontwerp tijdens een bewonersavond laten zien. Daar zijn nog een aantal vragen uit voort gekomen. De vragen met antwoorden hebben we op een rij gezet in onderstaande document.

Bomen

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn er bomen gekapt. Hiervoor is een kapvergunning afgegeven. Er worden later ook nieuwe bomen aangeplant. In de nieuwe situatie zijn er meer bomen dan in de bestaande situatie.

Afkoppelen regenpijpen

Veel woningen in het werkgebied hebben een regenpijp aan de straatkant. Die regenpijp loopt nu de grond in naar het riool. Zo verdwijnt schoon regenwater in het riool. Dat willen we veranderen. Waar het kan koppelen we de regenpijpen af en laten deze uitkomen op straat. Zo kan het regenwater langzaam in de grond wegzakken en blijft het dus in het gebied. Dat is een belangrijke reserve voor droge periodes.

Bent u akkoord met de afkoppeling van uw regenpijp? Dan hoeft u niets te doen. We voeren dit gratis uit.

Wilt u niet dat uw regenpijp wordt afgekoppeld? Stuur dan een mail naar projectondersteuner Marjolein Jansen via marjolein.jansen@tilburg.nl. Noem daarin uw naam, adres en dat u niet wil dat uw regenpijp wordt afgekoppeld.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Afvalcontainers

Tijdens het werk moeten de (duo)vuilcontainers buiten de wegafzetting staan. Alleen dan zijn ze bereikbaar voor de vuilniswagens van de BAT. De ophaaldag blijft hetzelfde. Plaats de containers zo dicht mogelijk bij elkaar.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden en het werkverkeer kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Sommige woningen zijn tijdelijk minder goed bereikbaar. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeerplaatsen op straat. Heeft u een parkeervergunning? Parkeer dan in parkeerzone NO3 (zie afbeelding).

Heeft u geen vergunning, maar wel een eigen parkeerplek die door de werkzaamheden niet toegankelijk is? Mail dan uw naam, adres en kenteken naar projectondersteuner Marjolein Jansen, via marjolein.jansen@tilburg.nl. Doe dit voor 6 maart. U krijgt dan een tijdelijke parkeervergunning, waarmee u parkeert in zones N02 en N03 (de zones staan op het kaartje onder deze paragraaf). Dit geldt voor de eerste fase voor de bewoners van de Jacob Romansstraat nummers 2 t/m 6 en nummers 7b t/m 9.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Joost Hermans, projectleider van de gemeente Tilburg, e-mail naar joost.hermans@tilburg.nl of bel met 013 - 542 80 94.

Is het werk begonnen en heeft u daarover vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Armand Ermes, de uitvoerder van de firma Paulissen. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 - 534 84 84.