Groot onderhoud Omgeving Oscar Leeuwstraat

De gemeente Tilburg gaat de Oscar Leeuwstraat en Jacob Romansstraat flink opknappen. De bestrating en de rioolaansluitingen worden vernieuwd en het groen wordt verbeterd. 

Daarnaast is een belangrijk doel om de straten klimaatbestendig te maken. Dat betekent dat de buurt straks goed is voorbereid op veranderende weersomstandigheden, zoals stevige regenbuien en hete zomers. Overlast van water en hitte kunnen we hiermee voorkomen.

Ontwerp Oscar Leeuwstraat en Jacob Romansstraat

Het voorlopige ontwerp kon u inzien vanaf juni 2022. De reacties hierop zijn zoveel mogelijk verwerkt in het huidige definitieve ontwerp. De riolering en de bestrating worden vernieuwd en er komt ruimte voor een waterberging om overlast tijdens stevige regenbuien te voorkomen. Er komen ook nieuwe bomen en extra groen. De voetpaden en de rijbanen worden wat smaller. Hierdoor rijden auto’s minder snel en is er ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen. Dan hoeft er niet meer op de stoep geparkeerd te worden.

Voorbereidende werkzaamheden

Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn er bomen gekapt. Hiervoor is een kapvergunning afgegeven. Er worden later ook nieuwe bomen aangeplant. In de nieuwe situatie zijn er meer bomen dan in de bestaande situatie.

Planning en verwachte uitvoering

We verwachten dat eind 2024 de aannemer bekend is die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Dan kunnen we in het voorjaar van 2024 starten met de werkzaamheden. Voordat de aannemer start, krijgt u een nieuwe brief met de definitieve planning.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Joost Hermans, projectleider van de gemeente Tilburg, e-mail naar joost.hermans@tilburg.nl of bel met 013 - 542 80 94.