logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Mobiliteitsaanpak Tilburg: samen op weg naar 2040

In Tilburg werken we aan een toekomst waarin slim en duurzaam vervoer centraal staan. Dat betekent dat we nieuwe technologieën toepassen. Niet als doel op zich, maar om bij te dragen aan een leefbare stad. We zetten ook in op duurzaamheid: we houden nadrukkelijk rekening met toekomstige generaties.

Hoe we dit doen, staat in de ‘Mobiliteitsaanpak Tilburg, Samen op weg naar 2040'. In deze gemeentelijke mobiliteitsaanpak staat de mens centraal: wat hebben onze inwoners, bezoekers en ondernemers nodig om van A naar B te komen?

Samen met die bezoekers, inwoners en ondernemers werken we de diverse onderwerpen uit die met verkeer en mobiliteit te maken hebben. Zo willen we niet alleen de verkeersstromen in goede banen leiden, maar ook de kwaliteit van leven in de stad behouden en verbeteren.

Anders met mobiliteit omgaan

Dat is nodig want Tilburg groeit fors de komende jaren. In de stad komen er ongeveer 30.000 woningen en 30.000 banen bij. Dit vraagt om ruimte in de stad en die moeten we maken. Dat betekent onder andere dat we anders moeten omgaan met de manier waarop we ons in de gemeente verplaatsen, onze mobiliteit.

Meer groen

Naast al die woningen en werkgelegenheid willen we ook meer groen en meer ontmoetingsplekken. Daar moeten we plek voor maken. Ook willen we de stad bereikbaar houden en de luchtkwaliteit verbeteren. Om dat mogelijk te maken, moeten we anders omgaan met onze mobiliteit. Want het is nu al druk in Tilburg, de ruimte is beperkt. Een deel van de oplossing zijn de vervoersmiddelen die we kiezen.

Uit gewoonte pakken we vaak de auto. Maar als je voor korte afstanden gaat lopen of fietsen en voor jouw reizen vaker een bus, trein of deelauto pakt, dan is de auto minder nodig.  Dat betekent minder auto's in Tilburg én minder parkeerplekken die nodig zijn. Daarmee komt er veel ruimte vrij. We gaan inwoners dus meer keuzes geven dan alleen de auto.

Een leefbare stad

We werken hard aan een leefbare en aangename stad. Een stad waar mensen fijn kunnen wandelen en fietsen, met goed openbaar vervoer en ruimte voor de auto om te blijven rijden. Dat merken inwoners, ondernemers en bezoekers nu al. Denk aan de aanleg van de Parkring in het centrum: van drukke tweebaansweg naar groene stadsboulevard. Ook op andere plekken wordt de auto minder leidend. Dat is wennen maar het draagt bij aan een groenere, rustigere stad die in beweging blijft.

We doen het samen

Zo'n verandering gaat niet van de ene op de andere dag. We gaan het samen doen. Het helpt enorm als inwoners de auto vaker kunnen laten staan en voor een alternatief kiezen. Als gemeente helpen we onze inwoners daarbij.

Dit houden we betaalbaar voor onze inwoners en bezoekers. Dat is heel belangrijk om deze verandering voor elkaar te krijgen.

Het is een flinke uitdaging, maar het kan. We kunnen binnen de stad woningen bouwen en arbeidsplaatsen toevoegen en tegelijkertijd zorgen voor een aangenamere omgeving. Dat vraagt iets van ons allemaal: gemeente, inwoners, ondernemers en bezoekers. Maar samen zijn we onderweg naar een betere stad. Een stad die toekomst heeft.

Tilburg University

Downloads