logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Smariusterrein

SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) ontwikkelt namens ontwikkelaar OC Smariuskade bv op het Smariusterrein een plan voor 721 huur- en koopwoningen.

De gemeenteraad heeft in juli 2023 het bestemmingsplan dat nodig is voor de ontwikkeling goedgekeurd. Als er geen beroepen worden ingesteld kan de ontwikkelaar in 2024 van start.  
 
SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) ontwikkelt namens ontwikkelaar OC Smariuskade bv op het voormalige Smariusterrein een plan voor 721 huur- en koopwoningen. Het plan is de afgelopen jaren meermaals gepresenteerd aan de omwonenden en ondernemers rond het gebied. De hoogte van de gebouwen was voor diverse omwonenden bezwaarlijk. Op basis van de reacties is de bouwhoogte al eerder in het proces op diverse punten naar beneden bijgesteld. Ook de positie van de woontoren is gewijzigd. Op basis van alle reacties en goed overleg is het plan stapsgewijs geworden tot wat het nu is. Een plan dat goed past bij de omgeving.

©OC Smariuskade

Woningen

Het uiteindelijke plan bestaat uit vier woonblokken en een woontoren van 75 meter, 1100 m2 voor kleinschalige horeca, detailhandel of kantoorruimte), een plein voor wijkevenementen, een hof om te spelen en veel groen waaronder een stadspark. Er komen 572 appartementen en 149 woningen. Zo’n 20% valt in de categorie sociale huur en 10% wordt middeldure huur. Parkeren gebeurt grotendeels in parkeergarages, voor bezoekers zijn er drie parkeerterreinen. Er wordt gebouwd in fasen. Het bouwtempo wordt bepaald door de markt, maar rond 2030 is de nieuwe wijk waarschijnlijk klaar. 

Verkeer

Vanwege de hoeveelheid woningen op het terrein groeit ook de hoeveelheid verkeer. Dat vergroot de verkeersdruk op de Hasseltrotonde. Daarom is het noodzakelijk om ook de wegen rond het terrein aan te passen. Er zijn plannen voor een zogenoemde bypass, zodat verkeer vanaf de Ringbaan Noord niet via de rotonde richting het noorden hoeft te rijden. Ook komt er een volwaardig kruispunt bij de Ringbaan Noord en de Merwedestraat. Deze aanpassingen worden over enkele jaren gedaan.   
 
Om te kunnen bouwen is het noodzakelijk om 80 bomen te kappen. Maar er komen zo’n 130 bomen voor terug. Ook de bestaande ecologische zones blijven intact. Vanwege deze zones is recreatie aan de rand van het kanaal dan ook heel beperkt mogelijk. Er komen wat bankjes en wandelpaden.

Vervolgstappen

Meest recente besluitvorming

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld op 6 juli 2023. U vindt de stukken en opnames van de vergadering hier (agendapunt 17).

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider bram.van.dorp@tilburg.nl.