Smariusterrein

SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) ontwikkelt namens ontwikkelaar OC Smariuskade bv op het Smariusterrein een plan voor 721 huur- en koopwoningen. 

Het definitieve stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn in september 2022 aan de omgeving gepresenteerd. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 10 oktober 2022 t/m 21 november 2022. Het bouwrijp maken van het terrein start waarschijnlijk in het voorjaar van 2023, waarna de eerste bouwwerkzaamheden waarschijnlijk in de herfst van 2023 kunnen starten.

©OC Smariuskade

Woningen

De nieuwe wijk bestaat uit vier woonblokken en een woontoren van 75 meter, 1100 m2 commerciële ruimte bestemd voor kleinschalige horeca, detailhandel of kantoorruimte), een plein voor wijkevenementen, een hof om te spelen en veel groen waaronder een stadspark. Naast 571 koop- en huurappartementen komen er 68 woningen met een tuin, 72 terraswoningen en 9 patiowoningen. Minimaal 20% wordt sociale huur en minimaal 10% middendure huur. Parkeren gebeurt grotendeels in halfverdiepte parkeergarages, voor bezoekers zijn er drie parkeerterreinen.

Vanwege de hoeveelheid woningen op het terrein groeit ook de hoeveelheid verkeer. Daar is de Hasseltrotonde niet op berekend. Daarom is het noodzakelijk om ook de wegen rond het terrein aan te passen. Er zijn plannen voor een zogenoemde bypass, zodat de bewoners niet via de rotonde richting het noorden hoeven rijden. Ook komt er een aansluiting op de Ringbaan Noord en de Merwedestraat.

De nieuwe wijk krijgt ook veel groen. Op sommige plekken is het nodig om bomen te kappen, maar er komen meer bomen en groen voor terug. In de strook parallel aan het kanaal wordt een aantal minder levensvatbare bomen gekapt om plek te maken voor een nieuwe weg. In de strook komen nieuwe bomen terug, maar ook waterpoelen en struiken. Het groen langs de Midden Brabantweg blijft behouden. Ook de bomenrij aan de oostzijde langs de Merwedestraat blijft zeer waarschijnlijk staan.

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht op de website smariuskade.nl.

Downloads

Op donderdag 22 september 2022 is het definitieve Beeldkwaliteitsplan gepresenteerd. Bekijk het plan hieronder. 

Op 25 januari 2022 was de presentatie van de Omgevingsdialoog. Hieronder de bijlagen.

Downloads 2018 - 2020

Op 12 en 14 november 2018 waren er informatieavonden. Hieronder staan de presentaties en verslagen van deze avonden.

Voor bedrijven en bewoners rond het Smariusterrein was er op 29 maart 2019 een bijeenkomst. De presentatie en het verslag zijn hieronder te downloaden.

Op 4 november 2020 was er een derde omgevingsdialoog. Deze editie was online, vanwege de coronacrisis. De presentatie en het verslag zijn hieronder te downloaden.