logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Groot onderhoud Indigolaan en omgeving

De gemeente is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het onderhoud in de Indigolaan en omgeving. Eind 2023 werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de omwonenden. Op dit voorlopige ontwerp kwamen nog vragen en suggesties. Op deze pagina leest u meer over de plannen en antwoorden op vragen die zijn gesteld.

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij hevige regenval minder snel overbelast. Voor de leefbaarheid zullen we de speelvoorzieningen en het wegmeubilair vervangen. Met wegmeubilair bedoelen we dingen zoals borden, bankjes en verlichting.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Voorlopig ontwerp

Presentatie voorlopig ontwerp

De gemeente presenteerde het voorlopig ontwerp op 13 november 2023 aan de omwonenden. Tijdens deze drukbezochte bewonersavond zijn er nog een aantal wensen naar voren gekomen. Waar mogelijk worden de suggesties meegenomen in de uitwerking naar het definitief ontwerp.  Er waren ook vragen gesteld, de meeste hebben wij persoonlijk beantwoord.
 
De 4 algemene vragen beantwoorden wij hieronder.

Planning

De gemeente selecteert nu via een aanbesteding een nieuw ingenieursbureau voor het maken van het definitief ontwerp en het bestek. Hierdoor wijzigt de planning. De verwachting is dat de voorbereiding in het derde kwartaal 2024 gereed is. Daarna gaat de gemeente via een aanbesteding een aannemer selecteren. De planning voor de start van de werkzaamheden is eind 2024/begin 2025. Wij informeren de omwonenden per brief over de vervolgstappen.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom werken we in verschillende fasen. Uw woning blijft bereikbaar, maar niet altijd met de auto. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

We hebben steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Bezoek duurzamertilburg.nl

Afkoppelen regenpijpen

Veel woningen grenzen met de voorgevel direct aan het trottoir. De regenpijp aan de voorgevel is nu aangesloten op het riool. Het beleid van de gemeente Tilburg is erop gericht om woonbuurten meer klimaatbestendig te maken. Dit realiseren we door het regenwater dat op het dak van uw woning valt, via de regenpijp en vervolgens over het trottoir af te laten voeren naar de weg.  Hierdoor blijft het water zoveel mogelijk in het gebied. Daarmee voorkomen we verdroging van het gebied en overbelasting van het riool. Het voordeel is dat regenwater ook bijdraagt aan voeding van de beplanting in de straat. Tijdens de herinrichting van de straten willen we de regenpijpen, waar mogelijk afkoppelen van het riool. Vooraf aan de uitvoering van het werk worden de omwonenden geïnformeerd door de gemeente.

Geveltuintjes

Geveltuintjes zorgen voor meer groen in de wijk en maakt het gezelliger en gezonder. Het is goed voor de biodiversiteit en zo loopt de temperatuur op hete dagen minder hoog op dan in een stenen straat. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u ervoor kiezen om een geveltuintje aan te laten leggen. De aannemer plaatst de bak, u zorgt zelf voor het groen. Zodra de planning van de uitvoering bekend is informeren wij omwonenden per brief over de geveltuintjes en hoe u zich kunt aanmelden.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruud van Dongen, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via ruud.van.dongen@tilburg.nl of met de projectondersteuner Marjolein Jansen, zij is bereikbaar via marjolein.jansen@tilburg.nl.