Groot onderhoud Indigolaan en omgeving

De gemeente is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het onderhoud in de Indigolaan en omgeving. Begin 2023 werd een schetsontwerp gepresenteerd aan de omwonenden en nu is het voorlopig ontwerp klaar.  In dit voorlopig ontwerp zijn zoveel mogelijk de wensen en ideeën van de omwonenden meegenomen.

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij hevige regenval minder snel overbelast. Voor de leefbaarheid zullen we de speelvoorzieningen en het wegmeubilair vervangen. Met wegmeubilair bedoelen we dingen zoals borden, bankjes en verlichting.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Voorlopig ontwerp

Planning

Het voorlopig ontwerp is op 13 oktober 2023 gepresenteerd aan de omwonenden. Tijdens deze drukbezochte bewonersavond zijn er nog een aantal wensen naar voren gekomen. De gemeente gaat kijken wat er aangepast kan worden naar het definitief ontwerp wat nu verder uitgewerkt wordt. De doelstelling is om in het definitief ontwerp begin 2024 gereed te hebben. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer en zullen de werkzaamheden naar verwachting medio 2024 uitgevoerd worden. Per brief informeren wij de omwonenden over het vervolg.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom werken we in verschillende fasen. Uw woning blijft bereikbaar, maar niet altijd met de auto. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Help mee aan een klimaatbestendige stad

We hebben steeds vaker te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en hoge temperaturen. Om voorbereid te zijn op het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) neemt de gemeente de nodige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een extra regenwaterriool. Maar u kunt zelf ook een handje helpen aan een klimaatbestendige stad, ga dan voor meer informatie, inspiratie en subsidies naar de site duurzamertilburg.nl.

Bezoek duurzamertilburg.nl

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Ruud van Dongen, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via ruud.van.dongen@tilburg.nl