Groot onderhoud Indigolaan en omgeving

De Indigolaan en omliggende straten krijgen een grote onderhoudsbeurt. Het doel is om van de wijk een goed onderhouden, groene omgeving te maken. Een wijk om heerlijk te wonen, elkaar te ontmoeten en te spelen.

De gemeente Tilburg is al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu is het ‘schetsontwerp’ klaar. Dit is een praatplaat, waarmee we samen tot een definitief plan willen komen. Wij vragen u dan ook om uw mening, wensen, ideeën en eisen met ons te delen. Zo willen we met elkaar komen tot de juiste invulling van de openbare ruimte in uw wijk.

Wat gaan we doen?

De aanleiding voor dit project is groot onderhoud aan de wegen, stoepen en parkeervakken en aan het riool. We vervangen de bestrating en verbeteren de riolering. Tegelijkertijd koppelen we het regenwater af, zodat dit niet meer bij het afvalwater terecht komt. Zo raakt het riool bij hevige regenval minder snel overbelast. Voor de leefbaarheid zullen we de speelvoorzieningen en het wegmeubilair vervangen. Met wegmeubilair bedoelen we dingen zoals borden, bankjes en verlichting.

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden kijken we ook goed naar de mogelijkheden voor meer groen, planten en bomen. Dit helpt bij verkoeling in de zomer, ziet er mooi uit en zorgt voor meer biodiversiteit.

Planning

Met uw inbreng werken we het schetsontwerp uit tot een zogenaamd ‘definitief ontwerp’. Hiervoor zijn ook nog aanvullende onderzoeken nodig. Dit ontwerp presenteren we tijdens een informatieavond en we plaatsen het op de website. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging per post. De doelstelling is om in het definitief ontwerp in het najaar 2023 gereed te hebben. De werkzaamheden zullen in 2024 plaats vinden.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven. Daarom werken we in verschillende fasen. Uw woning blijft bereikbaar, maar niet altijd met de auto. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Reageren

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Kees van Uden, de projectleider bij de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via kees.van.uden@tilburg.nl.